สร้าง เชื่อมต่อ เปลี่ยนแปลง

เข้าถึงนักช้อปได้มากขึ้นโดยใช้ Sponsored Products และ Sponsored Display ร่วมกัน

สร้าง.เชื่อมต่อ.เปลี่ยนแปลง

ลองคิดว่า Sponsored Products และ Sponsored Display เป็นเหมือนคู่ที่ทรงพลัง: สินค้าเหล่านี้สามารถใช้งานควบคู่กันเพื่อช่วยให้คุณสร้างการเชื่อมต่อที่มีความสำคัญต่อลูกค้า

Sponsored Display จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อกับนักช้อปรายใหม่และนักช้อปรายเก่าที่ใดก็ตามที่พวกเขาใช้เวลาของเขา ด้วยกลยุทธ์การกำหนดเป้าหมาย ตำแหน่งโฆษณา และรูปแบบสร้างสรรค์ที่หลากหลาย

การใช้ Sponsored Products และ Sponsored Display ร่วมกันจะเป็นการจัดแสดงแบรนด์ของคุณและการเลือกสินค้าหลากหลายชนิดขึ้น ในขณะที่ยังคงช่วยโปรโมตรายการสินค้าแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่องด้วย ผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้เป็นคู่ผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังจริง ๆ

ต่อไปนี้คือวิธีตั้งค่าแคมเปญ Sponsored Display ของคุณ:

สร้าง

เข้าสู่ระบบ บัญชีของคุณ คลิก “สร้างแคมเปญ” เลือก Sponsored Display และตั้งชื่อแคมเปญของคุณ

กำหนดวันเริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดแคมเปญ แล้วเลือกงบประมาณรายวันของคุณ

สร้างแคมเปญ

เคล็ดลับ:

แสดงแคมเปญของคุณโดยไม่มีวันสิ้นสุดแคมเปญ

เคล็ดลับ:

เปลี่ยนงบประมาณของคุณได้ทุกเมื่อ

แจ้งให้ทราบ: สร้างกลุ่มโฆษณาเพื่อจัดระเบียบและตรวจสอบประสิทธิภาพสินค้าของคุณในแคมเปญของคุณ Sponsored Display รองรับกลุ่มโฆษณาหนึ่งกลุ่มต่อแคมเปญ สินค้าที่อยู่ในกลุ่มโฆษณาเดียวกันจะใช้ชุดการประมูลและเป้าหมายเดียวกัน

เชื่อมต่อ

เลือกกลยุทธ์การระบุเป้าหมายของคุณ: ตามบริบทหรือกลุ่มเป้าหมาย

เพิ่มสินค้าที่ขายดีอย่างน้อย 10 รายการในแคมเปญของคุณ วิธีการนี้จะช่วยให้แคมเปญของคุณมีทางเลือกมากพอที่จะแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องตามจำนวนการแสดงผลของโฆษณา และยังช่วยให้คุณมีโอกาสแสดงโฆษณาหลายรายการจากแบรนด์ของคุณในหน้ารายละเอียดหน้าเดียวได้

เชื่อมต่อแคมเปญ

เคล็ดลับ:

เพิ่มสินค้าที่ขายดีที่สุดจากแคมเปญของ sponsored products ของคุณ

เคล็ดลับ:

เลือกสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และ/หรือมีจุดราคาที่ใกล้เคียงกัน

คุณทราบหรือไม่ โฆษณา Sponsored Display จะหยุดแสดงโดยอัตโนมัติหากสินค้าของคุณหมดหรือไม่ได้เป็นข้อเสนอเด่นแล้ว

เลือกกลยุทธ์การปรับราคาประมูลของคุณให้เหมาะสม

เปลี่ยนแปลง

เปิดตัวแคมเปญของคุณ และแสดงความยินดีกับตัวเองที่ทำได้ดี

เปลี่ยนแปลง