แนวทางการวิเคราะห์รูปแบบโฆษณาวิดีโอ Sponsored Brands

รูปแบบการโฆษณาวิดีโอ Sponsored Brands สามารถช่วยให้คุณโดดเด่นในหน้าผลการช้อปปิ้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ และช่วยให้ลูกค้าค้นพบแบรนด์และสินค้าของคุณในขณะที่ซื้อสินค้าบน Amazon โฆษณาวิดีโอมีการระบุเป้าหมายโดยใช้คีย์เวิร์ดและต้นทุนต่อคลิก รวมทั้งเชื่อมโยงลูกค้ากับหน้ารายละเอียดสินค้าซึ่งลูกค้าสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมและซื้อสินค้าได้โดยตรง

มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมากมายที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อทำการตั้งค่าและเปิดตัวแคมเปญรูปแบบโฆษณาวิดีโอ Sponsored Brands ขั้นตอนที่สำคัญคือการวิเคราะห์ผลลัพธ์แคมเปญของคุณในขณะที่แคมเปญกำลังดำเนินไปโดยมีเป้าหมายคือการปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญ คู่มือนี้มีตัวเลือกการรายงานที่หลากหลายให้เลือกใช้งาน และวิธีในการใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญรูปแบบโฆษณาวิดีโอ Sponsored Brands ทั้งหมดของคุณ

รายงานประสิทธิภาพรูปแบบโฆษณาวิดีโอ Sponsored Brands

Amazon Ads จะจัดทำรายการตัววัดที่มีความจำเป็นในการสนับสนุนประสิทธิภาพของแคมเปญรูปแบบโฆษณาวิดีโอ Sponsored Brands ของคุณ ในรายงานประสิทธิภาพของรูปแบบโฆษณาวิดีโอ Sponsored Brands คุณสามารถค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เข้าใจผลกระทบที่มีร่วมกันของการตั้งค่าการประมูลและคีย์เวิร์ดที่ตั้งขึ้นมาสำหรับ ASIN แต่ละตัว
 • เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแคมเปญรูปแบบโฆษณาวิดีโอ Sponsored Brands แต่ละแคมเปญ
 • ค้นพบรูปแบบการช้อปปิ้งและแนวโน้ม

ฉันสามารถหารายงานเหล่านี้ได้ที่ใด

รายงานรูปแบบโฆษณาวิดีโอ Sponsored Brands จะอยู่ในแถบเมนูด้านข้างของคอนโซลการโฆษณา

แถบด้านข้างเมนูของคอนโซลการโฆษณา

คุณสามารถกำหนดหน่วยเวลาเองและระบุระยะรายงานโดยใช้หนึ่งในสองตัวเลือกนี้

รายงานหน่วยเวลาโดยสรุป

แสดงมุมมองโดยรวมของตัววัดสำหรับช่วงเวลารายงานที่เลือก

รายงานหน่วยเวลารายวัน

แสดงตัววัดแบบรายวันและสามารถนำมาใช้วิเคราะห์แนวโน้ม เช่น การวิเคราะห์ก่อนและหลัง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวัดผลกระทบของการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การแก้ไขการประมูลและคีย์เวิร์ดได้

การตั้งค่าการกำหนดค่าสำหรับประเภทแคมเปญและหน่วยเวลา

หมายเหตุ: มีตัวเลือกให้เลือกช่วงวันที่ที่กำหนดเองในระยะ 90 วันที่ผ่านมา

ฉันควรให้ความสำคัญกับรายงานใดบ้าง

มีรายงานสามรายการที่คุณควรตรวจสอบเป็นระยะ คือ รายงานแคมเปญ รายงานคีย์เวิร์ด และรายงานข้อความค้นหา

KPI หลักที่รวมอยู่ในรายงานแต่ละฉบับประกอบด้วยจำนวนการแสดงโฆษณา ยอดคลิก อัตราการคลิกผ่าน (CTR) ต้นทุนต่อคลิก (CPC) เงินที่ใช้ไป ค่าใช้จ่ายการโฆษณาและยอดขายโดยรวม (ACOS) ผลตอบแทนการใช้จ่ายค่าโฆษณาโดยรวม (ROAS) และยอดขายที่เกิดขึ้นในช่วง 14 วัน

รายงานแคมเปญ

รายงานแคมเปญ

วัตถุประสงค์

การติดตามผลกระทบโดยรวมของการประมูล คีย์เวิร์ด และการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา

ความสามารถ

 • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแคมเปญหลาย ๆ แคมเปญสำหรับช่วงระยะเวลาที่กำหนดในหน้าเดียว
 • ค้นหาแคมเปญที่มีประสิทธิภาพสูงหรือประสิทธิภาพต่ำ และนำสิ่งที่ค้นพบเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในรายงานชุดต่อไป
 • การติดตามว่าแคมเปญกำลังมีทิศทางเป็นไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปโดยดูจากตัวชี้วัดสำคัญที่เลือก

เคล็ดลับ

เลือกตัววัดที่สำคัญตามเป้าหมายธุรกิจและเป้าหมายการตลาดตั้งแต่ก่อนทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญ

รายงานคีย์เวิร์ด

รายงานคีย์เวิร์ด

วัตถุประสงค์

การตรวจสอบประสิทธิภาพของคีย์เวิร์ดแต่ละคำภายในแคมเปญ

ความสามารถ

 • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพคีย์เวิร์ดภายในแคมเปญและเมื่อเวลาผ่านไป
 • ดูว่าจำนวนการเห็นโฆษณา, CTR, ACOS และ ROAS เปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากการปรับเปลี่ยนราคาประมูล
 • การแบ่งคีย์เวิร์ดออกเป็นสองส่วนตามประสิทธิภาพ:
  • ประสิทธิภาพสูง: คีย์เวิร์ดเหล่านี้อยู่ในอันดับสูงจากเมทริกซ์ที่เลือก และตามเป้าหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ ASIN การจัดอันดับโดยทั่วไปควรจะดูตามตัววัดอัตราส่วน เช่น CTR, ACOS หรือ ROAS แทนที่จะเป็นตัววัดที่แน่นอน เช่น ยอดขาย ยอดคลิกโดยรวม ฯลฯ ตัววัดอัตราส่วนจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดที่มีศักยภาพสูงกว่าและควรให้ความสำคัญมากขึ้นในขณะที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนการเลือกคีย์เวิร์ดและการตั้งค่าการประมูล
  • ประสิทธิภาพต่ำ: คล้ายคลึงกับการจัดหมวดหมู่คีย์เวิร์ดที่มีประสิทธิภาพสูง คือใช้ตัววัดสำคัญที่คุณเลือกเพื่อจัดกลุ่มคีย์เวิร์ดที่ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อ ASIN ที่เลือก

เคล็ดลับ

รายงานนี้สามารถเป็นรายงานที่มีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากสามารถช่วยให้คุณปรับแต่งประสิทธิภาพของแคมเปญ โดยเลือกเน้นให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดที่ทำงานได้ดีสำหรับคุณ เราขอแนะนำให้คุณปรับใช้ราคาประมูลที่แข่งขันได้กับคีย์เวิร์ดที่จะส่งผลให้เกิดการคอนเวอร์ชันสูงขึ้น

รายงานข้อความค้นหา

รายงานข้อความค้นหา

วัตถุประสงค์

ทำให้เกิดการมองเห็นเวลานักช้อปป้อนคำค้นหาซึ่งส่งผลให้มีการคลิกโฆษณาของคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ความสามารถ

 • ช่วยหาคำค้นหาที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงคำค้นหาที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุณ
 • การหาคำค้นหาที่ตรงกับคำที่นักช้อปใช้ เทียบกับกลุ่มคำและคีย์เวิร์ดที่จับคู่แบบกว้างในแคมเปญของคุณ
 • ช่วยหาคีย์เวิร์ดอื่น ๆ ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญให้มากขึ้นไปอีก
 • ช่วยหาคีย์เวิร์ดที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ ASIN ที่โฆษณา เพื่อสร้างรายการคีย์เวิร์ดเชิงลบที่จะช่วยเพิ่มความเกี่ยวข้องของโฆษณากับคำค้นหาของนักช้อป

เคล็ดลับ

ในขณะที่สร้างรายการคีย์เวิร์ด อย่าลืมว่าหากใช้คีย์เวิร์ดยาว ๆ/การจับคู่แบบแม่นยำ จำนวนการเห็นโฆษณาก็จะลดน้อยลงด้วย จะให้ชัดก็คือ คีย์เวิร์ดที่จับคู่แบบแม่นยำ เช่น "โซฟาสองที่นั่งโบราณสีเขียว" จะได้คะแนนสูงด้านความเกี่ยวข้องและมีอัตรา CTR สูง แต่จำนวนการเห็นโฆษณาอาจต่ำเมื่อเทียบกับคีย์เวิร์ดที่เป็นการจับคู่วลี เช่น "โซฟาสองที่นั่ง"

ฉันสามารถบันทึกรายงานได้หรือไม่

คุณสามารถกำหนดให้มีการส่งรายงานไปยังกล่องจดหมายของคุณตามความถี่ที่ต้องการได้ในส่วน "การตั้งค่าการรายงาน" นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเรียกใช้รายงานก่อนหน้านี้อีกครั้งหรือสร้างสำเนาของรายงานเก่า

หัวข้อการตั้งค่าการรายงาน

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของแคมเปญ การปรับแต่งคีย์เวิร์ดและการประมูลอย่างละเอียด และการทดสอบโฆษณาหลาย ๆ ชิ้นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญได้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเข้าร่วม การสัมมนาผ่านเว็บของ Amazon Ads เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่คล้ายคลึงกัน หรือลงทะเบียนเพื่อรับการช่วยเหลือแบบตัวต่อตัว