คู่มือ

กลยุทธ์การโฆษณา

วิธีการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การตลาดเป็นแผนสำหรับธุรกิจที่กล่าวถึงสินค้า การโฆษณา และลูกค้าของธุรกิจนั้น กลยุทธ์การตลาดและการโฆษณาถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแผนธุรกิจระยะยาว

เริ่มใช้ Amazon Ads เพื่อแสดงสินค้าและสร้างแคมเปญของคุณ

ไอคอนคอร์ส

หากคุณมีประสบการณ์จำกัด โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับบริการแบบมีการจัดการโดย Amazon Ads มีข้อกำหนดด้านงบประมาณขั้นต่ำ

ไอคอนคอร์ส

กลยุทธ์การโฆษณาคืออะไร

คำว่ากลยุทธ์การโฆษณา หมายถึงแผนระยะยาวของแบรนด์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาดครอบคลุมสินค้าและการกำหนดราคาที่เสนอ ตลอดจนการตลาดของแบรนด์และการโปรโมตสินค้า

กลยุทธ์การตลาดของแบรนด์ควรครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่การโฆษณาและเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ต่อลูกค้าใหม่ตลอดทางไปจนถึงการซื้อ และการเปลี่ยนลูกค้าให้เป็นผู้เยี่ยมชมซ้ำ กลยุทธ์การตลาดจะเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าภายในเมื่อคุณสร้างแผนภูมิการเติบโตของแบรนด์และการดำเนินงานทางการตลาด สามารถนำไปปรับใช้เป็น Pitch Deck หรือการนำเสนอเพื่อจัดแสดงแบรนด์ของคุณต่อกลุ่มเป้าหมายภายนอก

กลยุทธ์การตลาดมีหลายประเภท เช่น กลยุทธ์บรรณาธิการ กลยุทธ์มือถือ กลยุทธ์เนื้อหา กลยุทธ์โซเชียลมีเดีย กลยุทธ์อินฟลูเอนเซอร์ และอื่น ๆ โดยพื้นฐานแล้ว คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าประเภทใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่จับต้องได้หรือเนื้อหาดิจิทัล การมีกลยุทธ์จะช่วยให้สินค้านั้นปรากฏต่อผู้บริโภคที่ต้องการหรือจำเป็นต้องใช้มากที่สุด

องค์ประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์การตลาดคือกลวิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ดำเนินการและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ ตัวอย่างของกลยุทธ์การตลาดรวมถึง กรณีศึกษา การตลาดแบบชำระเงิน ตลอดจนสินค้าหรือเนื้อหาของแบรนด์ในหมวดหมู่อื่น ๆ กลยุทธ์เหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของกลยุทธ์การตลาดที่คุณเลือกดำเนินการ

ระยะเวลาของกลยุทธ์การตลาดอาจแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตรายปี รายไตรมาส หรือตามกรอบเวลาอื่น ๆ นอกจากนี้ คุณสามารถปรับกลยุทธ์การตลาดที่ครอบคลุม เป็นการทำซ้ำที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละแคมเปญ อย่างไรก็ตาม การมีกรอบโครงร่างสำหรับเป้าหมายการตลาด สินค้า และโปรโมชันของแบรนด์โดยเฉพาะเป็นสิ่งสำคัญ

กลยุทธ์ Adv

ทำไมกลยุทธ์การโฆษณาจึงมีความสำคัญ

กลยุทธ์การโฆษณาสามารถช่วยทำให้แบรนด์ของคุณดีขึ้นได้ มีทรัพยากรมากมายสำหรับการสร้างกลยุทธ์การตลาด และทรัพยากรที่ดีจะอธิบายรายละเอียดทั้งหมดว่าสินค้าของคุณคืออะไร ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณคือใคร และคุณจะเข้าถึงพวกเขาได้อย่างไร

กลยุทธ์การโฆษณาหรือการตลาดที่เหมาะสมจะสรุปสิ่งสำคัญทั้งสามด้านสำหรับธุรกิจของคุณ และอาจกล่าวถึงการวิจัยตลาดเกี่ยวกับคู่แข่งของแบรนด์หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง การมีกลยุทธ์การตลาดจะช่วยคุณตอบคำถามว่าต้องทำสิ่งใดก่อน ตัวอย่างเช่น คุณควรเริ่มต้นด้วยการเพิ่มการรับรู้ข้อความของแบรนด์ไหม หรือคุณมีกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการแนะนำสินค้าตัวใหม่อยู่แล้วหรือไม่ กลยุทธ์การตลาดของคุณยังสามารถช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงปัญหาที่ลูกค้าต้องเผชิญ และวิธีที่แบรนด์ของคุณช่วยแก้ปัญหาได้ เมื่อคุณมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายทางการตลาดของคุณแล้ว คุณสามารถเริ่มดำเนินการและวัดความก้าวหน้าของคุณในทุกขั้นตอน

กลยุทธ์การตลาดเทียบกับแผนการตลาด

แผนการตลาดเป็นส่วนย่อยของกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การตลาดเป็นมุมมองภาพรวมเป้าหมายของบริษัทสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และแผนการตลาดก็อยู่ในกลยุทธ์นี้ โดยเป็นขั้นตอนที่เล็กกว่าในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ตัวอย่างเช่น จุดสัมผัสในกลยุทธ์การตลาด คือการขยายการเข้าถึง และแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะสรุปวิธีใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มการเข้าถึงในเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนเป็นเป้าหมายเริ่มต้น

กลยุทธ์การตลาดแบบปรับตัวคืออะไร

กลยุทธ์การตลาดให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ แต่ถ้าต้องการตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น กลยุทธ์การตลาดแบบปรับตัวคือกลยุทธ์ที่จะปรับเปลี่ยนการตลาดของแบรนด์ เพื่อนำพาไปสู่เป้าหมายใหม่ การตลาดแบบปรับตัวจะพิจารณาความต้องการเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นปรับแต่งโฆษณาและการตลาดเนื้อหาของคุณเพื่อตอบสนอง กลยุทธ์การตลาดแบบปรับตัวจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเฉพาะจุดที่คุณต้องการประสบผลสำเร็จ ตัวอย่างเช่น แบรนด์ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้เข้าชมทางประชากรศาสตร์ใหม่ ๆ จะใช้กลยุทธ์การตลาดแบบปรับตัวเพื่อสรุปข้อมูลอัปเดต หรือแบรนด์ที่ถูกควบรวมกิจการอาจใช้กลยุทธ์การตลาดแบบปรับตัวเพื่อผนวกรวมเข้ากับบริษัทแม่ของตน

กลยุทธ์ Go-to-market คืออะไร

กลยุทธ์ Go-to-market เป็นส่วนย่อยของกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์ Go-to-market เป็นแผนซึ่งกำหนดขั้นตอนตั้งแต่แนวคิด ไปจนถึงการเปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่สำหรับแบรนด์ของคุณ องค์ประกอบที่จำเป็นของกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดรวมถึงการวางแผน เพื่อสรุปว่ากลยุทธ์นี้เหมาะสมกับกลยุทธ์โดยรวมของแบรนด์อย่างไร นอกจากนี้ยังควรรวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่ง และสามารถรวมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก เช่น พันธมิตรด้านการจัดจำหน่าย โดยปกติ สินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันจะมีแผนกลยุทธ์ Go-to-market ต่างกัน แต่ทั้งหมดควรอยู่ภายใต้เป้าหมายที่ระบุไว้ในกลยุทธ์การตลาดของคุณ

กลยุทธ์การเจาะตลาดคืออะไร

กลยุทธ์การเจาะตลาดแสดงให้เห็นถึงแผนการที่จะผสานรวมแบรนด์หรือสินค้าของคุณเข้ากับตลาดที่มีอยู่ การวิจัยเบื้องต้นสำหรับกลยุทธ์การเจาะตลาดควรพยายามประเมินโอกาสในด้านต่าง ๆ สำหรับแบรนด์ของคุณ จากนั้นจึงควรสรุปทั้งขั้นตอนในการเริ่มต้นและรักษาการเติบโตนั้นไว้ ตัวอย่างของกลยุทธ์การเจาะตลาดจะรวมถึงแบรนด์ที่ปรับราคาตามความต้องการของตลาด หรืออัปเดตสินค้าเมื่อพบว่ามีช่องว่างที่เป็นความต้องการของผู้บริโภค

ช่องทางการตลาดที่สำคัญ

กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพควรระบุทุกช่องทางที่แบรนด์ของคุณมีแผนจะใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจรวมถึงช่องทางในร้านค้าและช่องทางการตลาดเนื้อหาดิจิทัล เช่น แอป การตลาดผ่านอีเมล โซเชียลมีเดีย การโฆษณาวิดีโอ การโฆษณาแบบดิสเพลย์ และการโฆษณาดิจิทัล แต่ละช่องทางอาจมีกลยุทธ์ของตัวเอง และกลวิธีเฉพาะอย่างที่กำหนดให้แต่ละช่องทางเพื่อปรับให้มีความเหมาะสมอย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น สิ่งพิมพ์ข่าวออนไลน์สามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่เน้นแคมเปญอีเมล การแชร์บนโซเชียลมีเดียของบล็อกโพสต์ และการทำงานร่วมกับเนื้อหาภายนอก คุณไม่จำเป็นต้องจัดหาสินค้าที่จับต้องได้เท่านั้น กลยุทธ์การตลาดสามารถปรับใช้กับบริษัทและลูกค้าได้อย่างหลากหลาย

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยจัดทำแผนการตลาดแบบผสานรวมทุกช่องทาง ซึ่งเป็นการทำการตลาดในทุกช่องทางที่มีอยู่ หรือแผนการตลาดแบบหลายช่องทาง ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเป้ามากกว่าหนึ่งช่องทาง กลยุทธ์การตลาดสองประเภทนี้ได้นำช่องทางต่าง ๆ มาใส่ไว้ภายในกลยุทธ์การตลาดโดยรวมของคุณและเป็นข้อความที่คำอธิบายอย่างเป็นระบบ

การสร้างกลยุทธ์การตลาดในสี่ขั้นตอน

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนทั้งสี่ขั้นในการเริ่มต้นสร้างแม่แบบกลยุทธ์การตลาดสำหรับแบรนด์ของคุณ

ค้นพบโอกาส

1. ค้นพบโอกาส

เมื่อจัดทำแผนการตลาดและกลยุทธ์แบรนด์ วัตถุประสงค์หลักในระยะแรกควรเป็นการค้นพบความต้องการของฐานลูกค้าและโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ด้วยแบรนด์และสินค้าของคุณ นอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกอย่าง คือต้องศึกษาข้อเสนอที่มีอยู่ก่อนที่จะสร้างสินค้าหรือเนื้อหาใหม่โดยปราศจากข้อมูล เพื่อให้แบรนด์ของคุณไม่เสียเวลาหรือทรัพยากรอันมีค่าไปกับสิ่งที่ลูกค้าอาจไม่ต้องการ

2. สรุปเป้าหมายธุรกิจ

ต่อไป ลองคิดดูว่าคุณต้องการแก้ปัญหาอะไร และกำหนดกลยุทธ์ที่คุณจะใช้ทำเช่นนั้น นอกเหนือจากตัดสินใจเลือกกลยุทธ์แล้ว ให้ลองพิจารณาช่องทางที่คุณจะใช้และกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละช่องทาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำการทำงานร่วมกันมาไว้ในขั้นตอนนี้ เพื่อขยายการเข้าถึง และโฆษณาสู่ภายนอก หรือโปรโมตเนื้อหาของคุณควบคู่ไปกับแบรนด์อื่นหรือในสถานที่ใหม่ ๆ

เปิดตัวสินค้า

3. เปิดตัวสินค้า

เมื่อพบกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการแล้ว คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยการเปิดตัวสินค้าใหม่ นี่คือจุดที่แผนการเข้าสู่ตลาดของคุณมีประโยชน์ เนื่องจากจะมีการสรุปขั้นตอนต่าง ๆ ของกลยุทธ์การตลาดผ่านเนื้อหาในระยะนี้ การพิจารณาแผนและกลยุทธ์ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสที่การเปิดตัวสินค้าของคุณจะประสบความสำเร็จ

สรุปเป้าหมายธุรกิจ

4. วิเคราะห์ผลลัพธ์

ติดตามกลยุทธ์การตลาดของคุณ โดยการเฝ้าสังเกตเมทริกซ์การเติบโต เช่น การเข้าถึงและการขาย ในการวัดผลความสำเร็จของกลยุทธ์ ให้พิจารณาเมทริกซ์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของแบรนด์ที่สุด การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโปรแกรมค้นหา (SEO) อาจเป็นประโยชน์อย่างมากในการเข้าถึงลูกค้าที่กำลังมองหาสินค้าใหม่และเนื้อหาดิจิทัล

นอกจากนี้ ให้ดูผลตอบรับของสินค้าหรือโฆษณา และฟังข้อสังเกตจากทั้งทีมงานและลูกค้าภายนอกของคุณ ให้ความสนใจกับสิ่งที่ได้ผล (หรือสิ่งที่ไม่ได้ผล) อัปเดตเป้าหมายและขั้นตอนต่อไปในกลยุทธ์ระยะยาวของคุณตามลำดับ

ตัวอย่างของกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จ

กลยุทธ์การตลาดสามารถครอบคลุมสินค้าและเนื้อหาที่หลากหลาย แต่นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ในบางอุตสาหกรรมใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

การตลาดของชำเข้าสู่โลกออนไลน์

การตลาดของชำเข้าสู่โลกออนไลน์

ตัวอย่างหนึ่งของเรื่องราวความสำเร็จคือการช้อปของชำออนไลน์ จากการติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคในการช้อปปิ้งของชำออนไลน์ ในที่สุด Whole Foods Market ก็ได้เปิดร้านค้าออนไลน์อย่างถาวรแห่งแรกในปี 2020 เมื่อดูแนวโน้มในอุตสาหกรรมแล้ว พวกเขาสามารถสร้างและดำเนินการตามแผนการตลาดและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ของเล่นและเกมตามฤดูกาล

การตลาดของเล่นและเกมตามฤดูกาล

เมื่อพูดถึงการตลาดของเล่นและเกม กลยุทธ์ของแบรนด์ควรเชื่อมโยงกับปฏิทินอย่างใกล้ชิด การใช้แผนการตลาดเพื่อตีกรอบความสนใจที่เพิ่มขึ้นและลดลงของลูกค้าสามารถช่วยนำไปสู่ความสำเร็จได้ ตัวอย่างเช่น 32% ของนักช้อปในช่วงวันหยุดซื้อของเล่นอย่างน้อยหนึ่งชิ้นในช่วง Black Friday/Cyber

Monday ทำให้เป็นเวลาที่ดีสำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ที่จะทุ่มเทให้กับการโฆษณา1

หากคุณมีประสบการณ์จำกัด โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับบริการแบบมีการจัดการโดย Amazon Ads มีข้อกำหนดด้านงบประมาณขั้นต่ำ

1 สมาพันธ์การค้าปลีกแห่งชาติ, วันหยุดสำหรับการค้าปลีกและแนวโน้มตามฤดูกาล, 2020

โซลูชันที่แนะนำ

สร้างโฆษณาแบบต้นทุนต่อคลิก เพื่อช่วยให้ลูกค้าพบสินค้าของคุณบน Amazon

Sponsored Brand

ช่วยให้ลูกค้าค้นพบแบรนด์และสินค้าของคุณ ด้วยชิ้นงานโฆษณาที่ปรากฏในหน้าผลการช้อปปิ้งที่เกี่ยวข้องบน Amazon

สร้างการรับรู้ของแบรนด์

ดึงดูดความสนใจจากเนื้อหาและการขายสินค้า โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่เหนือชั้นและรูปแบบโฆษณาของเราที่สร้างสรรค์และทันสมัย