คู่มือ

กลยุทธ์แบรนด์คืออะไร

ความหมาย ความสำคัญ และตัวอย่าง

กลยุทธ์แบรนด์ คือแนวทางการตลาดแบบองค์รวมที่ธุรกิจใช้เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ และเข้าถึงและเชื่อมต่อกับลูกค้า มีการผสมผสานทุกอย่างตั้งแต่โทนเสียงของแบรนด์ การเล่าเรื่อง พันธกิจ ค่านิยม และการส่งข้อความ กลยุทธ์แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จช่วยให้แบรนด์กำหนดเป้าหมายธุรกิจและสร้างแผนการเชื่อมต่อกับผู้บริโภค

เริ่มใช้ Amazon Ads เพื่อแสดงสินค้าและสร้างแคมเปญของคุณ

หากคุณมีประสบการณ์จำกัด โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับบริการแบบมีการจัดการโดย Amazon Ads มีข้อกำหนดด้านงบประมาณขั้นต่ำ

ได้รับสิทธิประโยชน์จากรูปแบบโฆษณาที่มีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อสื่อสารเรื่องราวของแบรนด์ ติดต่อเพื่อรับการสนับสนุนโดยตรงสำหรับแคมเปญวิดีโอแรกของคุณ

ช่วยให้ลูกค้าค้นพบแบรนด์และสินค้าของคุณด้วยโฆษณาสร้างสรรค์ที่ปรากฏในหน้าผลการช้อปปิ้งที่เกี่ยวข้องบน Amazon

กลยุทธ์แบรนด์คืออะไร

กลยุทธ์แบรนด์ คือแผนที่ธุรกิจสามารถกำหนดและระบุตัวตนเชิงบวกกับผู้บริโภค การผสมผสานทุกอย่างนับตั้งแต่การเล่าเรื่อง ค่านิยม ภาพลักษณ์ และพันธกิจ กลยุทธ์แบรนด์แบบองค์รวมคือวิธีการที่ธุรกิจสื่อสารคำมั่นสัญญากับผู้บริโภค กลยุทธ์แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จช่วยให้ธุรกิจเชื่อมต่อกับผู้บริโภคโดยการสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและน่าจดจำ

เหตุใดกลยุทธ์แบรนด์จึงมีความสำคัญ

กลยุทธ์แบรนด์ คือแผนระยะยาวสำหรับธุรกิจในการสื่อสารวัตถุประสงค์ นอกเหนือจากโลโก้ ชื่อ และองค์ประกอบชิ้นงานโฆษณา กลยุทธ์แบรนด์มีความสำคัญเพราะจะช่วยให้ธุรกิจมีความโดดเด่นและเชื่อมต่อกับผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นการรับรู้ของแบรนด์และความภักดี ธุรกิจสามารถสร้างเสียง แบ่งปันเรื่องราว และแสดงค่านิยมของตนผ่านกลยุทธ์แบรนด์ ค่านิยมของแบรนด์มีความสำคัญต่อผู้บริโภค จากการสำรวจล่าสุดของ Amazon Ads และ Environics Research ผู้บริโภค 79% ระบุว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากแบรนด์ที่มีค่านิยมสอดคล้องกับตนเอง

พื้นฐานของกลยุทธ์แบรนด์คืออะไร

แม้ว่าโลโก้ ชื่อ และภาพลักษณ์ของแบรนด์มีความสำคัญต่อการกำหนดธุรกิจ แต่กลยุทธ์แบรนด์นั้นก้าวข้ามความคิดสร้างสรรค์ที่มองเห็นได้นี้สู่อุดมการณ์ที่ตั้งใจของแบรนด์ องค์ประกอบของกลยุทธ์แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จควรประกอบด้วยการพิจารณาสิ่งที่ทำให้แบรนด์มีความแตกต่างและเรื่องราวที่สื่อสารกับผู้บริโภคอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย:

 • วัตถุประสงค์
 • พันธกิจ
 • อัตลักษณ์
 • ค่านิยม
 • เสียง
 • เรื่องราว
 • ความเป็นเอกลักษณ์
 • อารมณ์
 • การสื่อสารด้วยภาพและข้อความ

ขอบข่ายงานกลยุทธ์แบรนด์

เมื่อเริ่มสร้างขอบข่ายงานสำหรับกลยุทธ์แบรนด์ของคุณ ให้เริ่มด้วยการพิจารณาคำถามบางข้อ เช่น

แบรนด์ของฉันยืนหยัดเพื่อสิ่งใด

 • เราคือใคร และเราจะสื่อสารสิ่งนั้นกับผู้บริโภคได้อย่างไร
 • สิ่งที่ทำให้แบรนด์ของเราแตกต่างคืออะไร สิ่งที่ทำให้เรามีเอกลักษณ์คืออะไร
 • อะไรเป็นแรงจูงใจให้แบรนด์ของเราสร้างสินค้านี้ และอะไรเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคของเรา
 • เราต้องการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคอย่างไรและที่ไหน
 • เรื่องราวที่เราต้องการจะบอกเกี่ยวกับแบรนด์ของเราคืออะไร
 • ค่านิยมของแบรนด์คืออะไร และทำไมจึงมีความสำคัญต่อผู้บริโภคของเรา

คุณจะสร้างกลยุทธ์แบรนด์ได้อย่างไร

การสร้างกลยุทธ์แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จเป็นงานที่สำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ที่ต้องการสร้างสถานะที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในตลาด ขั้นตอนสำคัญห้าขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์แบรนด์ประกอบด้วย 1) การกำหนดแบรนด์ 2) การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย 3) การพัฒนารูปแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์ 4) การบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ และ 5) ความคล่องตัวและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจะสามารถนำแบรนด์ของตนไปสู่การจดจำที่มากขึ้น ความภักดีของลูกค้า ความไว้วางใจในแบรนด์ และความสำเร็จในระยะยาว

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดแบรนด์ของคุณ

วิสัยทัศน์ของแบรนด์ควรเน้นที่แนวคิดและแรงบันดาลใจที่นำไปสู่การเปิดตัวแบรนด์ของคุณ วิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งจะเน้นจุดสำคัญของคุณของความแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ และช่วยสร้างการเชื่อมต่อส่วนบุคคลและอารมณ์กับลูกค้า ควรจะสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณและทำหน้าที่เป็นจุดของแรงจูงใจสำหรับคุณและพนักงานของคุณในขณะที่คุณนำแบรนด์ของคุณไปข้างหน้า

พันธกิจแตกต่างจากวิสัยทัศน์ของแบรนด์เนื่องจากวิสัยทัศน์ควรจะกำหนดเป้าหมายธุรกิจและวัตถุประสงค์ของคุณ รวมถึงแนวทางและการดำเนินการที่คุณจะใช้เพื่อติดตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น ซึ่งควรจะเขียนในลักษณะที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจว่ามีความสอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของพวกเขาอย่างไร รวมถึงวิธีการที่แบรนด์ของคุณสามารถให้บริการพวกเขาอย่างดีที่สุด

ขั้นตอนที่ 2 ทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

เมื่อสร้างกลยุทธ์แบรนด์ของคุณ คุณควรเจาะลึกเพื่อสำรวจความต้องการของฐานลูกค้าและโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ด้วยแบรนด์และสินค้าของคุณ นอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกอย่าง คือต้องศึกษาข้อเสนอที่มีอยู่ก่อนที่จะสร้างสินค้าหรือเนื้อหาใหม่โดยปราศจากข้อมูล เพื่อให้แบรนด์ของคุณไม่เสียเวลาหรือทรัพยากรอันมีค่าไปกับสิ่งที่ลูกค้าอาจไม่ต้องการ

คุณจะต้องเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคือใครและพวกเขาต้องการอะไร ซึ่งจะช่วยคุณปรับแต่งประสบการณ์ของแบรนด์ให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาได้

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาสไตล์ภาพของแบรนด์

แนวทางสไตล์ภาพเป็นเอกสารอ้างอิงที่แสดงองค์ประกอบภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณและสร้างความมั่นใจว่าสื่อประกอบการตลาดหรือโฆษณาที่คุณสร้างขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกัน ซึ่งจะช่วยสร้างรูปภาพที่น่าจดจำสำหรับธุรกิจและประสบการณ์ของแบรนด์ที่ลูกค้าจะสามารถแยกแยะความแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ ได้

ตัวเลือกแบบฟอนต์มีผลต่อวิธีการที่ลูกค้ารับรู้แบรนด์ของคุณ พิจารณาค่านิยมและพันธกิจของบริษัทของคุณเมื่อกำหนดฟอนต์ที่ส่งมอบข้อความนั้นให้กับแบรนด์ของคุณได้ดีที่สุด ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้รู้สึกถึงความไว้วางใจและความปลอดภัย หรือความสนุกสนานและความตื่นเต้น

แอสเซทภาพสามารถใช้เป็นภาพสะท้อนแบรนด์ของคุณในทุกจุดที่นักช้อปเจอสินค้าออนไลน์ของคุณ และสามารถช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมกับแบรนด์และยอดขายสินค้าของคุณ ให้พิจารณาอารมณ์และความรู้สึกที่คุณต้องการทำให้เกิดกับลูกค้าเมื่อสร้างเนื้อหาเหล่านี้อีกครั้ง

สีที่คุณเลือกเพื่อแสดงแบรนด์ของคุณสามารถสื่อสารความหมายและผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า เมื่อเลือกสีสำหรับแบรนด์ของคุณ ให้เริ่มต้นเพียงสามหรือสี่ตัวเลือกโดยอิงตามสิ่งที่คุณต้องการให้ลูกค้ารู้สึกเมื่อพวกเขามองเห็นแบรนด์ของคุณหรือสิ่งที่คุณต้องการสร้างความประทับใจ

ขั้นตอนที่ 4 บอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์

กลยุทธ์แบรนด์ทุกรูปแบบจำเป็นต้องบอกเล่าเรื่องราวที่ทรงพลังเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์ การโฆษณา หรือการปรากฏบนโซเชียลมีเดีย

ผู้บริโภคมีความเข้าใจและใส่ใจสังคม คุณต้องให้ความสนใจทั้งกับสิ่งที่แบรนด์สัญญาและการปฏิบัติให้ได้อย่างสอดคล้อง การสร้างความภักดีของลูกค้าหมายถึงการทำให้ได้ตามที่แบรนด์ของคุณสัญญา เทคโนโลยีได้ทำลายกำแพงและเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้บริโภคมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น พวกเขามองเห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และย้อนกลับมาทบทวนถึงนิสัยและสิ่งที่ตัวเองซื้อ ผู้บริโภคจำนวนมากให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรมในสังคมโดยหวังว่าจะสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น

ผู้บริโภคยังรับรู้ถึงอิทธิพลซึ่งมีความโดดเด่นของแบรนด์ และมักจะรู้สึกมากกว่าที่เป็นจริงด้วย ดังนั้นพวกเขาจึงอยากให้ทุกแบรนด์ทำสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น ผู้บริโภคทั่วโลกต้องการที่จะเห็นแบรนด์ต่าง ๆ แสดงความเห็นอกเห็นใจและมีมนุษยธรรมมากขึ้น และกำลังขอให้แบรนด์สร้างความสมดุลระหว่างผลกำไรและการช่วยเหลือสังคมอย่างมีความหมาย

ความสามารถในการสื่อสารข้อความที่อิงค่านิยม รวมถึงการส่งข้อความของสินค้าให้แก่ลูกค้าในเวลาที่เหมาะสมจะช่วยสร้างสายสัมพันธ์กับพวกเขา สิ่งที่ตามมาคือ การมีส่วนร่วมของแบรนด์สามารถช่วยสร้างความไว้วางใจต่อแบรนด์และสร้างความสัมพันธ์โดยตรง ที่สามารถพัฒนาไปสู่ความชื่นชอบในแบรนด์สินค้าและความภักดี

ขั้นตอนที่ 5 ว่องไวและพร้อมที่จะปรับตัว

แบรนด์ควรจะพัฒนาไปพร้อมกับลูกค้าและให้ความสนใจใกล้ชิดกับความคิดเห็นของลูกค้าไปพร้อมกัน แสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นที่มีต่อลูกค้าสามารถดำเนินไปได้ในระยะยาว วัดผลประสิทธิภาพของกลยุทธ์แบรนด์ของคุณอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม การใช้ฟีดแบ็กของลูกค้าและเมทริกซ์แบรนด์สามารถช่วยคุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้ จับตาดูแนวโน้มตลาดและวิธีการใหม่ ๆ ในการบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบรนด์ของคุณมีความเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมอยู่เสมอ

ตัวอย่างกลยุทธ์แบรนด์

บล็อก

ในปี 2014 James Fayal มีแนวคิดเกี่ยวกับสินค้าให้พลังงานในรูปแบบชาที่ไม่หนักท้องและดีต่อสุขภาพกว่าเดิม รวมถึงเปิดตัวแบรนด์เครื่องดื่ม Zest Tea ด้วยความช่วยเหลือของ Amazon Ads ควบคู่กับทรัพยากรการเรียนรู้จากคอนโซลการเรียนรู้ ทำให้ Fayal ได้ขยายแบรนด์ Zest Tea เป็นแบรนด์ระดับประเทศที่มีจำหน่ายในร้านค้าจริงและร้านค้าออนไลน์นับพันแห่ง ในปี 2020 ชื่อของเขาติดอันดับ Forbes 30 Under 30 และเขาได้ขยายแบรนด์ให้ครอบคลุมไม่เพียงแค่ชาบรรจุถุงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครื่องดื่มให้พลังงานที่เป็นชาเย็นกระป๋อง ชา CBD ชาสปาร์กลิง และอีกมากมาย

สินค้าของ Zest Tea

บล็อก

Melissa Orijin ได้เปิดตัวแบรนด์ของเล่น Orijin Bees ในปี 2018 ด้วยแรงบันดาลใจจากการค้นหาตุ๊กตาที่มีลักษณะเหมือนลูกสาวของเธอ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Orijin Bees ก็ได้พัฒนาเป็นบริษัทของเล่นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภคทั่วสหรัฐอเมริกา Orijin Bees ซึ่งเป็นแบรนด์ของเธอผลิตตุ๊กตาหลากวัฒนธรรมที่มีสีผิวและเส้นผมที่แตกต่างกัน และได้รับการสนับสนุนโดยเหล่าคนดัง นิตยสาร Forbes, Favorite Things ของ Oprah และ Toys We Love ของ Amazon ด้วยความช่วยเหลือจาก Black Business Accelerator ของ Amazon ความประสงค์ของ Orijin ในการส่งเสริมลูกสาวของเธอช่วยสร้างรากฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมของเล่น

สินค้าของ Orijin Bees

คุณสร้างกลยุทธ์แบรนด์ของคุณบน Amazon ได้อย่างไร

การสร้างตัวตนของแบรนด์ที่มีส่วนร่วมบน Amazon จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าที่กำลังช้อปปิ้งอยู่แล้ว และกำลังมองหาแรงบันดาลใจสำหรับการซื้อครั้งต่อไป

Amazon จัดเตรียมเครื่องมือที่คุณต้องการไว้ให้แล้วเพื่อสร้างรากฐานสำหรับแบรนด์ของคุณ ตั้งแต่การลงทะเบียน การปกป้องแบรนด์ การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าสินค้าของคุณ การโฆษณาสินค้าของคุณไปจนถึงการสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งของแบรนด์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การสร้างกลยุทธ์ของแบรนด์ที่เหนียวแน่นจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าบน Amazon และทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะซื้อสินค้ากับแบรนด์ของคุณไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในกระบวนการช้อปปิ้ง ณ จุดใดก็ตาม เช่น การเลือกดูไอเดียต่าง ๆ การพิจารณาแบรนด์และสินค้าที่เฉพาะเจาะจง หรือทำการซื้อจริง

Amazon Ads มีสินค้าบริการตนเองแบบฟรีและชำระเงินแล้วอย่างหลากหลายซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์แบรนด์ที่ปรับขนาดได้ คุณสามารถใช้โซลูชันเหล่านี้ร่วมกันเพื่อช่วยให้นักช้อปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มสินค้าทั้งหมดของคุณและบอกเล่าเรื่องราวของคุณด้วยความตั้งใจและมีความน่าสนใจ

เพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น เราจึงได้รวบรวมรายการตรวจสอบที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อควบคุมประสบการณ์การสัมผัสกับแบรนด์ของคุณบน Amazon และเพื่อให้ธุรกิจของคุณพร้อมสำหรับการโฆษณา

หากคุณมีประสบการณ์จำกัด โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับบริการแบบมีการจัดการโดย Amazon Ads มีข้อกำหนดด้านงบประมาณขั้นต่ำ