โฆษณาเสียงความยาวเท่าใดที่เหมาะกับแคมเปญของคุณ

ผู้หญิงในท่าทางผ่อนคลายกับลำโพงอัจฉริยะ

ทำไมความยาวของโฆษณาจึงเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องที่ควรพิจารณา

การเชื่อมต่อของเสียงและลำโพงอัจฉริยะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าเราจะตระหนักหรือไม่ ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะจำนวนมากเพื่อบริโภคเนื้อหาและใช้ผู้ช่วยเสียงเช่น Amazon Alexa หรือ Siri เป็นวิธีที่สะดวกและใช้งานได้จริงในการทำงานหรือหน้าที่ประจำวัน

ตามรายงานของ Edison Infinite Dial จำนวนเจ้าของลำโพงอัจฉริยะเติบโต 50% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 20211

quoteUpการเติบโตของจำนวนการสั่งซื้อสมาร์ททีวีและลำโพงอัจฉริยะหมายความว่าผู้บริโภคใช้เวลามากขึ้นในการมีปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์เหล่านี้กว่าที่เคยเป็นมาquoteDown
— Kendra Tal, ผู้จัดการคู่ค้าอาวุโสที่ Amazon Ads

การใช้พื้นที่โฆษณาแบบไม่มีหน้าจอนี้ ช่วยให้แบรนด์สามารถขยายการเข้าถึงและบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างมีเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพ การบอกเล่าเรื่องราวที่ถูกต้องให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและในทางที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ข้อความ ชิ้นงานโฆษณา บริบท และความยาวของโฆษณาเสียงเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเพื่อให้โฆษณาเสียงมีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เหตุผล ผู้บริโภคเนื้อหาประเภทเสียงมีการเปิดการรับฟัง ในการศึกษาล่าสุด 38% ของผู้ใช้ Amazon Alexa บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกล่าวว่า พวกเขาให้ความสนใจโฆษณาที่สุด ขณะบริโภคเนื้อหาบนอุปกรณ์อัจฉริยะ2

Amazon Ads ได้ทำการวิเคราะห์แคมเปญโฆษณาเสียง 276 แคมเปญที่จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2019 ถึงเดือนธันวาคม 2021 เพื่อทำความเข้าใจว่าความยาวของโฆษณาเสียงมีผลต่อประสิทธิภาพของแคมเปญอย่างไร การวิเคราะห์ประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกจากบุคคลที่สาม จากการศึกษาการยกระดับแบรนด์ที่ดำเนินการโดย Kantar รวมถึงข้อมูลเชิงลึกของ Amazon Ads พิจารณาคำแนะนำตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เมื่อสร้างหรือเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาเสียงของคุณ

ระเบียบวิธีและการตรวจวัด

โฆษณาเสียงบน Amazon สามารถแสดงได้ตั้งแต่ 10 ถึง 30 วินาที เราแยกโฆษณาเสียงบน Amazon ออกเป็น 2 กลุ่ม (ยาว 10-20 วินาทีกับ 21-30 วินาที) และวิเคราะห์ผลกระทบที่ความยาวเสียงมีต่อเมทริกซ์ในระดับบนของ funnel ซึ่งวัดโดยการจดจำโฆษณาและความชื่นชอบในแบรนด์ตามรายงาน และเมทริกซ์ระดับกลางของ funnel โดยวัดจากการพิจารณาตามรายงาน และจำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียดสินค้าบน Amazon

ความยาวของโฆษณาที่สั้นกว่าสามารถช่วยผลักดันเป้าหมายระดับบนของ funnel ได้ 3

โฆษณาเสียงที่สั้นกว่า (10-20 วินาที) มีการจดจำโฆษณาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบกับโฆษณาที่ยาวกว่า (21-30 วินาที)4
นอกจากนี้โฆษณาที่สั้นกว่ามีความชื่นชอบในแบรนด์เฉลี่ยสูงกว่าโฆษณาที่ยาวกว่า 71%
จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ลองแสดงโฆษณาเสียงสั้นๆ ที่มีความยาว 20 วินาทีหรือน้อยกว่า หากแคมเปญโฆษณาเสียงของคุณมีเป้าหมายที่ระดับบนของ funnel

กราฟแสดงการจดจำโฆษณาเพิ่มขึ้น 75% โดยเฉลี่ย

โฆษณาเสียงที่สั้นกว่ามีการจดจำโฆษณาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 75%

กราฟแสดงความชื่นชอบในแบรนด์เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 71%

โฆษณาเสียงที่สั้นกว่ามีความชื่นชอบในแบรนด์มากกว่า 71% โดยเฉลี่ย

ความยาวของโฆษณาที่ยาวกว่าช่วยผลักดันเป้าหมายระดับกลางของ funnel5

โดยเฉลี่ย เมทริกซ์ระดับกลางของ funnel เช่น การพิจารณา จะให้ผลดีกว่าในโฆษณาที่ยาวกว่า โฆษณาเสียง 20 วินาทีหรือนานกว่านั้นสร้างอัตราการดูหน้ารายละเอียดเฉลี่ย 86% มากกว่าโฆษณาที่สั้นกว่า6 นอกจากนี้ มีการรายงานว่ามีการพิจารณาเพิ่มสูงขึ้น 17% สำหรับแคมเปญที่มีโฆษณาขนาดยาว (21-30 วินาที) จากการศึกษาการยกระดับแบรนด์ของบุคคลที่สาม7 จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ให้ลองพิจารณาโฆษณาเสียงขนาดยาวหากแคมเปญของคุณมีเป้าหมายอยู่ที่ระดับกลางของ funnel

กราฟแสดง DPVR เพิ่มขึ้น 86% โดยเฉลี่ย

โฆษณาเสียงที่ยาวกว่ามีอัตราการดูหน้ารายละเอียดสูงกว่า 86%

กราฟแสดงการพิจารณาเพิ่มขึ้น 17% โดยเฉลี่ย

โฆษณาเสียงที่ยาวกว่ามีการเพิ่มขึ้นของการพิจารณา 17% โดยเฉลี่ย

การเลือกความยาวโฆษณาที่เหมาะสมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญเสียงของคุณ ดูกลยุทธ์การตลาดด้วยเสียงแบบโต้ตอบของ Purina ที่ใช้ประโยชน์จากหน้าแรกของเสียงที่กำหนดเองด้วยคำสั่ง Alexa เพื่อสร้างประสบการณ์แบบโต้ตอบที่สนุกสนานสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง Purina เป็นหนึ่งในผู้ลงโฆษณาจำนวนมากที่ได้พัฒนาชิ้นงานโฆษณาและประสบการณ์โฆษณาเสียงแบบโต้ตอบของ Amazon ด้วยคำสั่งเสียงของ Alexa เพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า Amazon Ads

1 งานวิจัยของ Edison, 2021, สหรัฐอเมริกา
2 การศึกษาผู้บริโภคที่มีการเชื่อมต่อ 2021, UA
3-5 ข้อมูลการยกระดับแบรนด์โดย Kantar จาก 73 แคมเปญเสียงช่วงเดือนตุลาคม 2019 ถึงเดือนธันวาคม 2021, สหรัฐอเมริกา
6 ข้อมูลภายใน Amazon — 276 แคมเปญเสียงเดือนมกราคม 2020 ถึงเดือนสิงหาคม 2021, สหรัฐอเมริกา
7 ข้อมูลการยกระดับแบรนด์โดย Kantar จาก 73 แคมเปญเสียงช่วงเดือนตุลาคม 2019 ถึงเดือนธันวาคม 2021