Seiko ใช้โฆษณาบนหน้าจอและ Amazon DSP เพิ่มอัตราคอนเวอร์ชันได้อย่างไร

ข้อมูลบริษัท

Seiko เป็นบริษัทนาฬิกาแห่งนวัตกรรมที่เน้นความแม่นยำ ประโยชน์ใช้สอย และความสวยงาม Kintaro Hattori ผู้ก่อตั้งบริษัท Seiko มีวิสัยทัศน์ที่จะ "นำหน้าผู้อื่นอยู่หนึ่งก้าวเสมอ" และวิสัยทัศน์นี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทมาเป็นเวลากว่าศตวรรษของการทำนาฬิกา ในปี 1969 Seiko ได้เปิดตัว Seiko Quartz Astron ซึ่งเป็นนาฬิกาควอตซ์เรือนแรกของโลก ในปี 2012 พวกเขาก็ได้เปิดตัว Seiko Astron ซึ่งเป็นนาฬิกาจีพีเอสระบบพลังงานแสงอาทิตย์เรือนแรกของโลก

ความท้าทาย

Seiko ต้องการสร้างความสำเร็จของแคมเปญการค้นหาและเพิ่มการพิจารณาซื้อและอัตราคอนเวอร์ชันให้สินค้าของตนบน Amazon

วิธีการแก้ปัญหา

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ Seiko ได้ใช้เซ็กเมนต์กลุ่มเป้าหมายในตลาดของ Amazon เพื่อเข้าถึงลูกค้าที่เกี่ยวข้องด้วยโฆษณาบนจอทั้งในและนอก Amazon ผ่าน Amazon DSP ในที่สุด แบรนด์ใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของโฆษณาในโฆษณาบนหน้าจอเพื่อจัดแสดงคุณค่าของแบรนด์และอัปเดตโฆษณาตลอดช่วงระยะเวลาของแคมเปญเพื่อให้ความสำคัญกับวันหยุดที่เกี่ยวข้อง เช่น วันพ่อ

ผลลัพธ์

  • การค้นหาคีย์เวิร์ดของแบรนด์หรือสินค้าที่โฆษณาเพิ่มขึ้น 110% ในช่วงระหว่างดำเนินแคมเปญ (เทียบกับช่วงก่อนดำเนินแคมเปญ)1
  • จำนวนการแสดงโฆษณาแบบไม่ต้องเสียเงินซื้อของบริษัทเพิ่มขึ้น 112% สำหรับสินค้าของแบรนด์ในช่วงระหว่างดำเนินแคมเปญ (เทียบกับช่วงก่อนดำเนินแคมเปญ)2
  • ROAS สำหรับการค้นหาและการแสดงผลรวมกันสูงขึ้น 1.3 เท่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการค้นหาเพียงอย่างเดียว
การค้นหาแบรนด์และสื่อที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ/ลูกค้าเข้ามาเห็นเองใน Amazon

หมายเหตุ: มีปัจจัยนำเข้ามากมายที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการค้นหาที่มีชื่อแบรนด์และสื่อที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ/การได้ปรากฎบน Amazon ด้วยตัวเอง
แหล่งที่มา: ข้อมูลภายใน Amazon

1 การค้นหาแบบมีชื่อแบรนด์: % การเปลี่ยนแปลงดัชนีคีย์เวิร์ดที่ใช้ค้นหาของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาในช่วงระหว่างดำเนินแคมเปญเทียบกับช่วงก่อนดำเนินแคมเปญ
2 สื่อที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ (จำนวนการแสดงโฆษณาสินค้าขายปลีกที่ลูกค้าเข้ามาเห็นเอง): จำนวนอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนครั้งที่ลูกค้าเข้ามาเห็นสินค้าของแบรนด์เองช่วงดำเนินแคมเปญ (เทียบกับช่วงก่อนดำเนินแคมเปญ)