Rhodius ใช้การแสดงโฆษณาเพื่อสร้างอุปสงค์ใหม่

วัตถุประสงค์

แบรนด์น้ำและเครื่องดื่มแบบดั้งเดิม Rhodius ต้องการเร่งการเติบโตของสายผลิตภัณฑ์น้ำกระป๋อง

วิธีการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Rhodius ได้รวมแคมเปญโฆษณา sponsored เข้ากับการแสดงโฆษณาเพื่อเข้าถึงนักช้อปที่ค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องดื่ม และพัฒนาเซ็กเมนต์ที่กำหนดเองเพื่อดึงดูดผู้ซื้อที่มีแนวโน้มที่จะซื้อเครื่องดื่มกระป๋องออนไลน์ แบรนด์นี้ยังใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์ของการแสดงโฆษณา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดคุณค่าของแบรนด์อันเป็นเอกลักษณ์

ผลลัพธ์

  • การค้นหาคีย์เวิร์ดของแบรนด์หรือสินค้าที่โฆษณาเพิ่มขึ้น 120% ในช่วงระหว่างดำเนินแคมเปญ (เทียบกับช่วงก่อนดำเนินแคมเปญ)1
  • จำนวนการแสดงของโฆษณาแบบไม่ต้องเสียเงินซื้อของบริษัทเพิ่มขึ้น 156% สำหรับสินค้าของแบรนด์ในช่วงระหว่างดำเนินแคมเปญ (เทียบกับช่วงก่อนดำเนินแคมเปญ)2

หมายเหตุ: มีปัจจัยนำเข้ามากมายที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการค้นหาที่มีชื่อแบรนด์และสื่อที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ/การออกแสดงบน Amazon ด้วยตัวเอง


แหล่งที่มา: ข้อมูลภายในของ Amazon
1 การค้นหาแบบมีชื่อแบรนด์: เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงดัชนีคีย์เวิร์ดที่ใช้ค้นหาของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาในช่วงดำเนินแคมเปญเทียบกับช่วงก่อนดำเนินแคมเปญ
2 สื่อที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อ มีเปอร์เซ็นต์ของจำนวนการเห็นโฆษณาแบบออร์แกนิคเพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าของแบรนด์ในช่วงดำเนินแคมเปญ (เทียบกับช่วงก่อนดำเนินแคมเปญ)