กรณีศึกษา

Neutrogena ใช้ Amazon DSP และการแสดงโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายสำหรับสินค้าในกลุ่ม Hydro Boost ในประเทศอินเดีย

มือที่กำลังถือสินค้า Neutrogena Hydro Boost

Neutrogena แบรนด์สินค้าดูแลผิวที่ Johnson & Johnson เป็นเจ้าของ ต้องการทดลองและเพิ่มยอดขายสินค้าในกลุ่ม Hydro Boost ในประเทศอินเดีย แบรนด์และ Interactive Avenues ผู้เป็นตัวแทนของแบรนด์ร่วมทำงานกับ Amazon Ads เพื่อสร้างกลยุทธ์แบบเต็ม funnel โดยใช้ Amazon DSP เสริมการทำงานของแคมเปญเดิมที่มีอยู่ในสินค้าโฆษณา sponsored

การเปิดใช้งานแบบเต็ม funnel โดยใช้ Amazon DSP และการแสดงโฆษณา

แบรนด์ใช้ประโยชน์จาก Amazon DSP เพื่อช่วยกระตุ้นการรับรู้สำหรับกลุ่มสินค้า ชิ้นงานโฆษณาที่ใช้ คือวิดีโอในสตรีมความยาว 15 วินาทีที่แสดงต่อกลุ่มเป้าหมายบนเว็บไซต์สตรีมมิ่งยอดนิยมและเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่น ๆ สำหรับแคมเปญนี้ แบรนด์ใช้โซลูชันกลุ่มเป้าหมายของ Amazon เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคด้านความงามที่ค่อย ๆ เติบโตและผู้บริโภคด้านสุขอนามัยของผู้หญิง ชิ้นงานโฆษณานี้จะนำกลุ่มเป้าหมายไปยังส่วน Hydro Boost ในร้านค้าแบรนด์ Neutrogena

เพื่อขับเคลื่อนการพิจารณา แบรนด์ใช้ Amazon DSP ร่วมกับวิดีโอในสตรีมที่มีความยาว 15 วินาทีและชิ้นงานโฆษณาแบบคงที่ทั่วทั้งเว็บไซต์บุคคลที่สามและเว็บไซต์สตรีม แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งรวมถึงผู้ซื้อแบรนด์ระดับเดียวกัน ผู้ซื้อสินค้าที่ใช้เจล และผู้ซื้อครีมทาผิวหน้าในขั้นตอนการพิจารณา ระบบจะนำกลุ่มเป้าหมายไปยังหน้ารายละเอียดสินค้า Hydro Boost ที่ขายดีที่สุด

แบรนด์ยังใช้แคมเปญการแสดงโฆษณาบน Amazon ด้วยชิ้นงานโฆษณาแบบคงที่เพื่อช่วยกระตุ้นคอนเวอร์ชัน แคมเปญนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ถึงแบรนด์ ซึ่งเคยเรียกดูหรือซื้อสินค้า Neutrogena ยกเว้นผู้ซื้อล่าสุด ระบบจะนำกลุ่มเป้าหมายในแคมเปญนี้ไปยังส่วน Hydro Boost ในร้านค้าแบรนด์ Neutrogena

“เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการคงไว้ซึ่งแคมเปญการตลาดแบบเต็ม funnel ตลอดเวลา เราใช้ Amazon DSP เพื่อช่วยกระตุ้นการพิจารณาโดยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงที่เกี่ยวข้องสำหรับ Neutrogena การวางแผนแบบครบวงจร ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ การตรวจวัด และความสามารถที่คล่องตัวทำให้ Amazon DSP เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการเปิดใช้งานช่องทางแบบเต็ม funnel”

— Maria Fernando รองผู้อำนวยการ Interactive Avenues

การขับเคลื่อนผลลัพธ์ทั่วทั้งกระดาน

ชิ้นงานโฆษณาที่ใช้ในระยะการรับรู้มีอัตราการเล่นวิดีโอจนจบที่ 85% และค่าใช้จ่ายต่อวิดีโอที่เล่นจนจบที่ INR 0.18 ซึ่งดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานหมวดหมู่ประมาณ 10% และ 40% ตามลำดับ2

ชิ้นงานโฆษณาที่ใช้ในระยะการพิจารณามีอัตราการเล่นวิดีโอจนจบที่ 82% และค่าใช้จ่ายต่อวิดีโอที่เล่นจนจบที่ INR 0.08 3 ค่าใช้จ่ายต่อวิดีโอที่เล่นจนจบดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานหมวดหมู่ 75% 4

แคมเปญเพื่อเพิ่มคอนเวอร์ชันมีผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) 4.8 โดยมีอัตราคอนเวอร์ชันที่ 9.8%5

หลังจากใช้แคมเปญแบบเต็ม funnel นี้ แบรนด์พบว่าจำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียดสินค้าเพิ่มขึ้น 50% สำหรับกลุ่มสินค้า Hydro Boost ซึ่งทำให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น 25% ในเดือนต่อมาหลังจากทำแคมเปญ 6 ลูกค้าโดยรวมของแบรนด์ยังเพิ่มขึ้น 22% 7

“การร่วมมือกับ Amazon ในการเปิดใช้งานแบบเต็ม funnel ได้ช่วยให้กลุ่มสินค้า Hydro Boost เพิ่มจำนวนผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าใหม่ของแบรนด์ได้อย่างมาก นอกจากผลลัพธ์ในเชิงบวกแล้ว การเปิดใช้งานยังช่วยให้เราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่มากที่สุด เราได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแง่ของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าใหม่ของแบรนด์หลังแคมเปญเช่นกัน”

— Peeyush Unikkat ผู้จัดการฝ่ายการตลาดนักช้อปอีคอมเมิร์ซอาวุโส

1 ข้อมูลจากผู้โฆษณา, อินเดีย, 2021
2 ข้อมูลภายใน Amazon, อินเดีย, 2021
3 ข้อมูลจากผู้โฆษณา, อินเดีย, 2021
4 ข้อมูลภายใน Amazon, อินเดีย, 2021
5 ข้อมูลจากผู้โฆษณา, อินเดีย, 2021
6 ข้อมูลจากผู้โฆษณา, อินเดีย, 2021
7 ข้อมูลจากผู้โฆษณา, อินเดีย, 2021


แม้ว่า Amazon Seller Services Private Limited ("Amazon") ได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการรวบรวมข้อมูลที่ให้ไว้ แต่ Amazon ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเป็นประโยชน์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่รับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวจะปราศจากข้อผิดพลาด Amazon ไม่รับประกันว่าแบรนด์ที่จะทำแคมเปญจะได้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากผลลัพธ์เหล่านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Amazon Amazon ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ก็ตามและทั้งหมด และไม่รับผิดชอบไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว คุณตกลงที่จะใช้ข้อมูลโดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเอง และสละสิทธิ์อย่างชัดแจ้งในการเรียกร้องสิทธิ์ในการดำเนินการ และ/หรือการเยียวยาใดๆ ก็ตามหรือทั้งหมด (ภายใต้กฎหมายหรืออย่างอื่น) ที่คุณอาจมีต่อ Amazon อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลดังกล่าว ห้ามคัดลอก แจกจ่าย หรือเผยแพร่ซ้ำ ซึ่งข้อมูลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Amazon โดยเด็ดขาด