LuvLap สามารถเพิ่มส่วนแบ่งของแบรนด์ในหมวดหมู่ที่แบรนด์ใหญ่ ๆ ครองตลาดอยู่ได้


ในตลาดหมวดหมู่สินค้าดูแลเด็กที่ครอบคลุมสินค้าจำเป็นอย่างทิชชู่เปียก รถเข็นเด็ก และเปลโยก มีทั้งแบรนด์ใหญ่ ๆ รวมไปถึงแบรนด์ขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยที่แข่งขันกันอยู่ สำหรับ LuvLap การสร้างการมองเห็นและความสามารถในการค้นพบสินค้าเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งทางแบรนด์เลือกที่จะจัดการโดยใช้โฆษณา sponsored ของ Amazon Ads ปัจจุบันนี้ 1 ใน 4 ของหน่วยสินค้า LuvLap ที่ขายบน Amazon.in เป็นผลมาจาก Amazon Ads

เข้าถึงนักช้อปที่เกี่ยวข้องจำนวนมากขึ้น

หมวดหมู่สินค้าดูแลเด็กเป็นหมวดหมู่เฉพาะ และวัตถุประสงค์ทางการตลาดหลักอย่างหนึ่งของ LuvLap ก็คือการเข้าถึงนักช้อปที่เกี่ยวข้องมากขึ้น แบรนด์จึงสร้างแคมเปญของ Sponsored Brands ที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้กลุ่มเป้าหมายรมองเห็นพวกเขาในทันที นอกจากนี้ Product Display Ads* ที่มีการกำหนดเป้าหมายยังทำให้นักช้อปที่มีความเกี่ยวข้องสูงมองเห็นสินค้าของแบรนด์อีกด้วย สิ่งนี้ทำให้การเข้าถึงของแบรนด์สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยโฆษณา sponsored ของแบรนด์มีการดูมากกว่า 220 ล้านครั้งในปี 2016 เพียงปีเดียว

การมองเห็นสินค้าตามความสนใจของนักช้อป

LuvLap ต้องการเพิ่มการมองเห็นของทั้งสินค้าเก่าและสินค้าที่เพิ่งเปิดตัวในทันที จึงสร้างโฆษณา Sponsored Products ซึ่งมีรูปภาพ รวมถึงคำอธิบายของจุดราคาและคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการสำหรับสินค้าของนักช้อปเป้าหมาย นอกจากสินค้าเหล่านี้จะได้รับความสนใจจากนักช้อปที่เกี่ยวข้อง โดยมีจำนวนการเห็นโฆษณาเพิ่มขึ้นถึง 1500% ตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งจนถึงไตรมาสที่สี่ แบรนด์ยังสามารถเพิ่มยอดคลิกและคอนเวอร์ชันอีกด้วย

Amazon Ads ช่วยให้ LuvLap ได้รับยอดคลิกและคอนเวอร์ชันที่สูงขึ้น

LuvLap ต้องแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่ ๆ ในหมวดหมู่เดียวกันที่ดำเนินธุรกิจมานานกว่า ทั้งในและนอก Amazon ในการแข่งขันอันดุเดือดนี้ โฆษณาของ Amazon Ads ได้ช่วยเพิ่มการพิจารณาการซื้อสินค้า LuvLap ให้สูงขึ้นส่งผลให้ยอดขายที่แสดงโฆษณามีสัดส่วนถึง 25% จากยอดขายโดยรวมบน Amazon

*ขณะนี้มีการเข้าถึงคุณลักษณะกลุ่มเป้าหมายแสดงโฆษณาสินค้าและการกำหนดเป้าหมายสินค้าภายใน Sponsored Display

ประเด็นสำคัญ

  • ROI (ผลตอบแทนการลงทุน) เพิ่มขึ้น 18 เท่า
  • ยอดขายเพิ่มขึ้น 5 เท่า
  • จำนวนการแสดงของโฆษณาเพิ่มขึ้น 1500% จากไตรมาสแรกถึงไตรมาสที่สี่
  • มียอดคลิกโฆษณาสูงเกือบถึงสองแสนห้าหมื่นครั้งในไตรมาสเดียว