ROI Revolution ใช้ข้อมูลเชิงลึกของระบบคลาวด์การตลาดของ Amazon เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ Sponsored Products และประสิทธิภาพของ Amazon DSP สำหรับ Lenovo

การค้นหาเส้นทางสำหรับซื้อที่เหมาะสมที่สุด

Lenovo ซึ่งเป็นบริษัทสินค้าเทคโนโลยีระดับโลก พยายามระบุกลยุทธ์โดยใช้สินค้าและโซลูชันของ Amazon Ads เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายโดยรวมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีลำดับความสำคัญสูงของสินค้าคงคลัง ในขณะที่ยังคงรักษาผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) และเป้าหมายอัตราการซื้อ พวกเขาต้องการทำความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าโซลูชันต่าง ๆ ของ Amazon Ads ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของตนในร้านค้าของ Amazon ในระหว่างเส้นทางการซื้อได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการทำงานร่วมกันของ Sponsored Products และโฆษณา Amazon DSP

เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย Amazon Ads ของตน Lenovo ได้ร่วมมือกับ ROI Revolution ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการตลาดดิจิทัลสำหรับร้านค้าปลีกซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลช่วยแบรนด์ต่าง ๆ ขยายการเติบโตผ่านกลยุทธ์การโฆษณาดิจิทัลแบบหลายช่องทาง

การประเมินแคมเปญสำหรับ Lenovo

ทีม ROI Revolution จัดทำกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ Lenovo เชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายใหม่และที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการช้อปปิ้ง เพื่อช่วยเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ที่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์ของ Lenovo ในร้านค้า Amazon, ROI Revolution ที่ได้ตั้งค่าการทดสอบแคมเปญผ่าน Amazon DSP ซึ่งรวมถึง: กลุ่มเป้าหมายตามบริบท มีแผนจะซื้อ และ Twitch พวกเขายังสร้างการเปิดตัวสินค้าใหม่สำหรับ Lenovo ซึ่งรวมถึง: ชื่อสินค้าโดยละเอียด สำเนารายการและรูปภาพในหน้ารายละเอียดสินค้า วิดีโอ เนื้อหา A+ และกลยุทธ์การโฆษณาระดับสินค้าเพื่อนำไปใช้กับ Sponsored Products และ Amazon DSP

“เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกทีมขายและการตลาดของ Lenovo ทั้งสองทีมเพื่อร่วมมือกันในกลยุทธ์ที่ไม่เพียงแต่ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จจากโฆษณาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจโดยรวมของพวกเขาในร้านค้า Amazon ด้วย ระบบคลาวด์การตลาดของ Amazon ช่วยให้เรามีความเข้าใจที่ดีขึ้นว่ากลุ่มเป้าหมายมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ Lenovo อย่างไร ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่เราเกี่ยวกับช่องทางติดต่อลูกค้าตลอดกระบวนการช้อปปิ้ง เราสามารถมุ่งเน้นกลยุทธ์การโฆษณาของเราในการเข้าถึงผู้ชมที่เหมาะสมด้วยวิธีที่ถูกต้อง”
— Kayla Aves นักยุทธศาสตร์ด้านสื่อค้าปลีก ROI Revolution

ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 ทาง ROI Revolution เริ่มใช้ระบบคลาวด์การตลาดของ Amazon เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญ Amazon DSP และ Sponsored Products ของ Lenovo พวกเขาใช้ประโยชน์จากไลบรารีการสืบค้นคำแนะนำของระบบคลาวด์การตลาดของ Amazon เพื่อดึงรายงานที่ทับซ้อนกันเปรียบเทียบ Sponsored Products ของ Lenovo และแคมเปญ Amazon DSP สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2021 โดยประเมินความแตกต่างในการเข้าถึงที่ไม่ซ้ำกันและอัตราการซื้อสำหรับกลุ่มทดสอบสามกลุ่ม:

  • กลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมต่อกับโฆษณา Sponsored Products เท่านั้น
  • กลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมต่อกับโฆษณา Sponsored Products เท่านั้น
  • กลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมต่อกับทั้ง Sponsored Products และโฆษณา Amazon DSP

ผลการสืบค้นที่ได้รับผ่านระบบคลาวด์การตลาดของ Amazon

จากข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับผ่านระบบคลาวด์การตลาดของ Amazon ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2021 ถึง 24 กันยายน 2021 ROI Revolution ค้นพบสิ่งต่อไปนี้:

  • กลุ่มที่ 3 (กลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมต่อกับทั้ง Sponsored Products และโฆษณา Amazon DSP) มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ากับ Lenovo ในร้านค้า Amazon 2.13 เท่า มากกว่ากลุ่มที่ 1 (กลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมต่อกับโฆษณา Sponsored Products เท่านั้น)1
  • กลุ่มที่ 3 (กลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมต่อกับทั้ง Sponsored Products และโฆษณา Amazon DSP) มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ากับ Lenovo ในร้านค้า Amazon ถึง 21 เท่า* มากกว่ากลุ่มที่ 2 (กลุ่มเป้าหมายที่เชื่อมต่อกับโฆษณา Amazon DSP เท่านั้น)

การวิเคราะห์นี้ผ่านระบบคลาวด์การตลาดของ Amazon ช่วยให้ ROI Revolution แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของแคมเปญโฆษณาของ Amazon ในทุกช่องทาง โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพข้ามช่องทางของ Lenovo พวกเขาใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้เหล่านี้ในช่วงเทศกาลวันหยุดไตรมาสที่ 4 ปี 2021 เพื่อแจ้งการลงทุนด้านสื่อใน Sponsored Products และแคมเปญ Amazon DSP Lenovo สังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของยอดขายจากโฆษณาในร้านค้า Amazon โดย 170% ในช่วงเวลาที่กลยุทธ์นี้มีการนำมาใช้ เมื่อเทียบกับยอดขายที่มีการระบุแหล่งที่มาของโฆษณาในไตรมาสที่ 4 ปี 2020 โดยมีการใช้จ่ายด้านสื่อเพิ่มขึ้นเพียง 64%2

"เราถือว่าความสำเร็จของเทศกาลวันหยุดปี 2021 มาจากการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเราสร้างขึ้นจนถึงช่วง 'ตุรกี 5' ด้วยกลยุทธ์ Amazon DSP ของเรา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เราได้รับผ่านรายงานที่ทับซ้อนกันของระบบคลาวด์การตลาดของ Amazon"
— Camille Bagwell ผู้จัดการฝ่ายการตลาดค้าปลีก Lenovo

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบคลาวด์การตลาดของ Amazon

1 ผู้โฆษณาให้ข้อมูลตั้งแต่ 7/10/2021 ถึง 9/24/2021 สหรัฐอเมริกา
2 ผู้ลงโฆษณาให้ข้อมูลโดยเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2020 กับไตรมาสที่ 4 ปี 2021 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพเหล่านี้อ้างอิงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ Amazon Ads นี้ของผู้โฆษณารายเดียวและไม่ได้บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในอนาคต