High Brew Coffee ใช้โฆษณา sponsored และ Amazon DSP เพื่อเพิ่มยอดขาย

เมื่อ David Smith ก่อตั้ง High Brew Coffee ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส เพื่อเป็นแบรนด์กาแฟสำหรับ “ผู้ที่เต็มที่กับชีวิต” เขาตั้งใจผลิตกาแฟสกัดเย็นพรีเมียมแบบบรรจุกระป๋องพร้อมดื่มที่มีรสชาติเยี่ยมและราคาที่เข้าถึงได้ High Brew หันมาใช้ Amazon เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่

ชมวิดีโอด้านล่างเพื่อฟังเรื่องราวของ High Brew กับ Amazon Ads

quoteUpเราเชื่อว่ามีลูกค้านับล้านบน Amazon ที่ดื่มกาแฟ เราเพียงแค่ต้องการหาวิธีเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น และเรารู้ว่า Amazon สามารถมอบเครื่องมือที่เราต้องการเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่จะทำให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้quoteDown
- Mari Johnson, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, High Brew Coffee

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณากาแฟ