สามขั้นตอนในการตั้งค่าคีย์เวิร์ดของคุณในโฆษณา Sponsored

ข้อมูลพื้นฐาน

Bestspeaker 1 เป็นผู้ขายรายเล็กจากประเทศจีนที่ใช้ประโยชน์จาก Amazon Ads ทันทีที่พวกเขาเริ่มจำหน่ายบน Amazon ในปี 2019 พวกเขาเชื่อว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา Sponsored คือการเลือกคีย์เวิร์ด เนื่องจากคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดทราฟฟิกคอนเวอร์ชันสูงและกระตุ้นยอดขายสินค้าได้

กลยุทธ์คีย์เวิร์ดของ Bestspeaker

1. การค้นหาคีย์เวิร์ด

  • ในขั้นแรก ค้นหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องจากแคมเปญโดยใช้การกำหนดเป้าหมายจากคีย์เวิร์ดอัตโนมัติ หลังจากใช้งานแคมเปญอัตโนมัติเป็นเวลาสองสัปดาห์แล้ว ให้เลือกคำค้นหาที่มีประสิทธิภาพดีมาเป็นคีย์เวิร์ด มาตรฐานด้านประสิทธิภาพของผู้ขายแต่ละรายอาจแตกต่างกันออกไป โดย Bestspeaker เลือกคำค้นหาที่มีอัตราคอนเวอร์ชันคำสั่งซื้อสูงกว่า 8% เป็นคีย์เวิร์ดของสินค้า
  • ขั้นที่สอง รวบรวมคีย์เวิร์ดสองถึงสี่คำจากสินค้าที่คล้ายคลึงกัน จากนั้นทำการวิจัยคีย์เวิร์ดเพื่อค้นหาคีย์เวิร์ดประมาณ 60 คำที่เกี่ยวข้องและมีปริมาณมาก
  • ฟังที่ Bestspeaker กล่าวสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

2. การคัดกรองคีย์เวิร์ด

  • ขั้นแรก ตรวจสอบความเกี่ยวข้องของคีย์เวิร์ด 60 คำที่รวบรวมไว้ และลบคีย์เวิร์ดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณ หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะของสินค้าออกไป
  • ขั้นต่อไป วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องระหว่างคีย์เวิร์ดที่คัดกรองมาได้แต่ละคำกับสินค้าเป้าหมายใน Amazon และลบคีย์เวิร์ดที่ไม่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีคีย์เวิร์ดเหลืออยู่ประมาณ 20 ถึง 30 คำ

3. จะทำอย่างไรหลังจากเลือกคีย์เวิร์ด

ผลลัพธ์

Bestspeaker สังเกตเห็นยอดขายรายเดือนเพิ่มขึ้น 30% เป็น 40% ในปี 2019 จากการใช้ Sponsored Products เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการเปิดตัวแคมเปญของ Sponsored Products โดย 25% ของยอดขายเกิดจากการโฆษณา

1กรณีศึกษานี้ใช้นามแฝงแทนชื่อแบรนด์จริงตามคำขอของผู้ขาย