Citibank เข้าถึงผู้ใช้บัตรเครดิตในอินเดียบน Amazon

Citibank India เป็นสาขาในต่างประเทศของ Citibank NA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Citigroup ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา Citibank ต้องการสร้างการรับรู้และเข้าถึงลูกค้าใหม่สำหรับบัตรเครดิต Citi Rewards, Premier Miles, Cashback และ IndianOil

การเข้าถึงผู้ใช้บัตรเครดิตด้วยการแสดงโฆษณา

ผู้ใช้บัตรเครดิต Citibank โดยทั่วไปเป็นผู้ใหญ่ที่อายุยังน้อยและมีความรู้ความสามารถในเรื่องของดิจิทัล รวมถึงมืออาชีพที่ร่ำรวย บริษัททำงานร่วมกับทีมงาน Amazon Ads เพื่อช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาณอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายที่กำลังมองหาสินค้าความงามระดับหรูหรา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องประดับแฟชั่นจากแบรนด์คุณภาพสูง อุปกรณ์ท่องเที่ยว และซิมการ์ดต่างประเทศ บริษัทยังใช้สัญญาณบ่งบอกเพิ่มเติม เช่น ความโน้มเอียงในการซื้อและช่วงอายุที่มากกว่า 25 ปีในเมืองต่าง ๆ ที่เลือกเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมกับการแสดงโฆษณาบนโฮมเพจ Amazon.in หน้า Amazon Pay และบนสล็อตหน้าขอบคุณ (หน้าหลังการชำระเงิน) โฆษณาสร้างสรรค์ของ Citibank นำเสนอสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกบัตร ผู้บริโภคที่คลิกบนโฆษณาจะได้รับการนำทางไปยังหน้าเว็บของ Citibank ซึ่งพวกเขาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเครดิตของตน และผู้บริโภคที่สนใจยังสามารถแจ้งรายละเอียดการติดต่อของตนให้กับแบรนด์ได้อีกด้วย

การส่งมอบว่าที่ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

แคมเปญนี้ส่งมอบจำนวนการแสดงผลของโฆษณา 340 ล้านครั้งและพบว่า 15% ของว่าที่ลูกค้าที่สร้างขึ้นมีความเกี่ยวข้อง 9% ของว่าที่ลูกค้าที่สร้างขึ้นมีบัตรเครดิต

“ด้วยความร่วมมือกับทีมงาน Amazon Ads การทดสอบแบบละเอียด การตรวจวัดโดยละเอียด และการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นระยะ ๆ ตลอดแคมเปญ เราจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องผ่านพร็อกซีต่าง ๆ เช่น การเรียกดูและสัญญาณการซื้อ ซึ่งช่วยผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในแคมเปญของเราและทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จในระดับใหญ่ได้”

— Arnika Dixit หัวหน้าประจำประเทศ ฝ่ายบัตร การกู้ที่ไม่มีหลักประกัน และการชำระเงินของ Citibank

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาบริการทางการเงิน

แม้ว่า Amazon Seller Services Private Limited (“Amazon”) ได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการรวบรวมข้อมูลที่ให้ไว้ แต่ Amazon ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเป็นประโยชน์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่รับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวจะปราศจากข้อผิดพลาด Amazon ไม่รับประกันว่าแบรนด์ที่ทำแคมเปญจะได้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากผลลัพธ์เหล่านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Amazon Amazon ขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ก็ตามและทั้งหมด และไม่รับผิดชอบไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว คุณตกลงที่จะใช้ข้อมูลโดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเอง และสละสิทธิ์อย่างชัดแจ้งในการเรียกร้องสิทธิ์ในการดำเนินการ และ/หรือการเยียวยาใด ๆ ก็ตามหรือทั้งหมด (ภายใต้กฎหมายหรืออย่างอื่น) ที่คุณอาจมีต่อ Amazon อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลดังกล่าว ห้ามคัดลอก แจกจ่าย หรือเผยแพร่ซ้ำ ซึ่งข้อมูลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Amazon โดยเด็ดขาด