โปรโมชันการเปิดตัว Sponsored TV: ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เด็กผู้หญิงกำลังใช้โทรศัพท์
×

ขณะนี้เรากำลังประสบปัญหาทางเทคนิค โปรดลองอีกครั้งภายหลัง

เลือกประเทศเพื่อดูข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชันการเปิดตัว Sponsored TV มูลค่า $500

ข้อเสนอนี้มีให้เฉพาะธุรกิจที่เลือกซึ่งลงทะเบียนสำหรับโฆษณา Sponsored Amazon จะปรับใช้เครดิตการโฆษณามูลค่า $500 หนึ่งครั้งต่อตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับบัญชีโฆษณา Sponsored จาก Amazon ของผู้โฆษณา ซึ่งสามารถแลกเป็นโฆษณา Sponsored TV ได้

 1. โปรโมชันนี้ใช้ได้เฉพาะกับธุรกิจที่มีการดำเนินการประเมินคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดด้านล่าง ("ผู้โฆษณา")
 2. ผู้โฆษณาต้องสร้างและเปิดตัวแคมเปญ Sponsored TV แคมเปญแรก ("การดำเนินการประเมินคุณสมบัติ") ภายในระยะเวลาโปรโมชัน (ตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้) เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับเครดิตการโฆษณาจำนวนนี้
 3. ผู้โฆษณาจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหักเครดิตการโฆษณา และสำหรับค่าโฆษณาทั้งหมดที่เกินมูลค่าเครดิตการโฆษณา ผู้โฆษณาสามารถระงับหรือหยุดโฆษณาของตนชั่วคราวได้ทุกเมื่อก่อนที่มูลค่าเครดิตการโฆษณาจะหมดลง หากไม่ต้องการให้มีการคิดเงินค่าโฆษณาเพิ่มเติม ผู้โฆษณาต้องคอยติดตามการใช้เครดิตการโฆษณาเอง เนื่องจากผู้โฆษณาจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมูลค่าเครดิตการโฆษณาหมดลง
 4. โปรโมชันนี้จะเริ่มในวันที่ 13/5/2024 ตามเวลา UTC และจะสิ้นสุดในวันที่ 31/12/2024 ตามเวลา UTC ("ระยะเวลาโปรโมชัน") ผู้โฆษณาจะต้องดำเนินการประเมินคุณสมบัติให้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน
 5. ผู้โฆษณาสามารถแลกรับโปรโมชันนี้ได้หนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน
 6. Amazon จะปรับใช้เครดิตการโฆษณากับบัญชีของผู้โฆษณาภายใน 14 วันหลังจากการดำเนินการประเมินคุณสมบัติเสร็จสิ้น
 7. เครดิตการโฆษณาที่ยังไม่ได้ใช้จะหมดอายุหลังจาก 60 วัน นับจากวันที่มีการเปิดใช้เครดิตการโฆษณา
 8. ผู้โฆษณาจะต้องรักษาบัญชีการโฆษณาให้อยู่ในสถานะปกติกับ Amazon ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Amazon Advertising
 9. ข้อเสนอนี้และเครดิตการโฆษณาไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น ไม่สามารถขายต่อ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 10. ข้อเสนอนี้จะเป็นโมฆะหากขัดต่อกฎหมาย และในกรณีที่มีการฉ้อโกง มีความผิดพลาด หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อเสนอ
 11. การใช้เครดิตการโฆษณาของผู้โฆษณาถือว่าผู้โฆษณายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 12. ผู้โฆษณาต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องบันทึกไว้สำหรับค่าธรรมเนียมการโฆษณาเพื่อรับเครดิตการโฆษณา
 13. Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกหรือแก้ไขข้อเสนอนี้ได้ทุกเมื่อ
 14. หากบัญชีโฆษณาของผู้โฆษณาอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ต่างจากบัญชีที่ได้รับเครดิตการโฆษณาของผู้โฆษณา มูลค่าจริงของเครดิตการโฆษณาอาจขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศ
 15. ผู้โฆษณาจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 16. จำกัดเครดิตการโฆษณามูลค่า $500 หนึ่งครั้งต่อบัญชีผู้โฆษณา
 17. สกุลเงินของเครดิตการโฆษณาขึ้นอยู่กับบัญชีผู้โฆษณา

PromoID: P125092410

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชันการเปิดตัว Sponsored TV มูลค่า CAD $500

ข้อเสนอนี้มีให้เฉพาะธุรกิจที่เลือกซึ่งลงทะเบียนสำหรับโฆษณา Sponsored Amazon จะปรับใช้เครดิตการโฆษณามูลค่า CAD $500 หนึ่งครั้งต่อตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับบัญชีโฆษณา Sponsored จาก Amazon ของผู้โฆษณา ซึ่งสามารถแลกเป็นโฆษณา Sponsored TV ได้

 1. โปรโมชันนี้ใช้ได้เฉพาะกับธุรกิจที่มีการดำเนินการประเมินคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดด้านล่าง ("ผู้โฆษณา")
 2. ผู้โฆษณาต้องสร้างและเปิดตัวแคมเปญ Sponsored TV แคมเปญแรก ("การดำเนินการประเมินคุณสมบัติ") ภายในระยะเวลาโปรโมชัน (ตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้) เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับเครดิตการโฆษณาจำนวนนี้
 3. ผู้โฆษณาจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหักเครดิตการโฆษณา และสำหรับค่าโฆษณาทั้งหมดที่เกินมูลค่าเครดิตการโฆษณา ผู้โฆษณาสามารถระงับหรือหยุดโฆษณาของตนชั่วคราวได้ทุกเมื่อก่อนที่มูลค่าเครดิตการโฆษณาจะหมดลง หากไม่ต้องการให้มีการคิดเงินค่าโฆษณาเพิ่มเติม ผู้โฆษณาต้องคอยติดตามการใช้เครดิตการโฆษณาเอง เนื่องจากผู้โฆษณาจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมูลค่าเครดิตการโฆษณาหมดลง
 4. โปรโมชันนี้จะเริ่มในวันที่ 13/5/2024 ตามเวลา UTC และจะสิ้นสุดในวันที่ 31/12/2024 ตามเวลา UTC ("ระยะเวลาโปรโมชัน") ผู้โฆษณาจะต้องดำเนินการประเมินคุณสมบัติให้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน
 5. ผู้โฆษณาสามารถแลกรับโปรโมชันนี้ได้หนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน
 6. Amazon จะปรับใช้เครดิตการโฆษณากับบัญชีของผู้โฆษณาภายใน 14 วันหลังจากการดำเนินการประเมินคุณสมบัติเสร็จสิ้น
 7. เครดิตการโฆษณาที่ยังไม่ได้ใช้จะหมดอายุหลังจาก 60 วัน นับจากวันที่มีการเปิดใช้เครดิตการโฆษณา
 8. ผู้โฆษณาจะต้องรักษาบัญชีการโฆษณาให้อยู่ในสถานะปกติกับ Amazon ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Amazon Advertising
 9. ข้อเสนอนี้และเครดิตการโฆษณาไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น ไม่สามารถขายต่อ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 10. ข้อเสนอนี้จะเป็นโมฆะหากขัดต่อกฎหมาย และในกรณีที่มีการฉ้อโกง มีความผิดพลาด หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อเสนอ
 11. การใช้เครดิตการโฆษณาของผู้โฆษณาถือว่าผู้โฆษณายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 12. ผู้โฆษณาต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องบันทึกไว้สำหรับค่าธรรมเนียมการโฆษณาเพื่อรับเครดิตการโฆษณา
 13. Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกหรือแก้ไขข้อเสนอนี้ได้ทุกเมื่อ
 14. หากบัญชีโฆษณาของผู้โฆษณาอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ต่างจากบัญชีที่ได้รับเครดิตการโฆษณาของผู้โฆษณา มูลค่าจริงของเครดิตการโฆษณาอาจขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศ
 15. ผู้โฆษณาจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 16. จำกัดเครดิตการโฆษณามูลค่า CAD $500 หนึ่งครั้งต่อบัญชีผู้โฆษณา
 17. สกุลเงินของเครดิตการโฆษณาขึ้นอยู่กับบัญชีผู้โฆษณา

PromoID: P125092410

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชันการเปิดตัว Sponsored TV มูลค่า £500

ข้อเสนอนี้มีให้เฉพาะธุรกิจที่เลือกซึ่งลงทะเบียนสำหรับโฆษณา Sponsored Amazon จะปรับใช้เครดิตการโฆษณามูลค่า £500 หนึ่งครั้งต่อตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับบัญชีโฆษณา Sponsored จาก Amazon ของผู้โฆษณา ซึ่งสามารถแลกเป็นโฆษณา Sponsored TV ได้

 1. โปรโมชันนี้ใช้ได้เฉพาะกับธุรกิจที่มีการดำเนินการประเมินคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดด้านล่าง ("ผู้โฆษณา")
 2. ผู้โฆษณาต้องสร้างและเปิดตัวแคมเปญ Sponsored TV แคมเปญแรก ("การดำเนินการประเมินคุณสมบัติ") ภายในระยะเวลาโปรโมชัน (ตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้) เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับเครดิตการโฆษณาจำนวนนี้
 3. ผู้โฆษณาจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหักเครดิตการโฆษณา และสำหรับค่าโฆษณาทั้งหมดที่เกินมูลค่าเครดิตการโฆษณา ผู้โฆษณาสามารถระงับหรือหยุดโฆษณาของตนชั่วคราวได้ทุกเมื่อก่อนที่มูลค่าเครดิตการโฆษณาจะหมดลง หากไม่ต้องการให้มีการคิดเงินค่าโฆษณาเพิ่มเติม ผู้โฆษณาต้องคอยติดตามการใช้เครดิตการโฆษณาเอง เนื่องจากผู้โฆษณาจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมูลค่าเครดิตการโฆษณาหมดลง
 4. โปรโมชันนี้จะเริ่มในวันที่ 13/5/2024 ตามเวลา UTC และจะสิ้นสุดในวันที่ 31/12/2024 ตามเวลา UTC ("ระยะเวลาโปรโมชัน") ผู้โฆษณาจะต้องดำเนินการประเมินคุณสมบัติให้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน
 5. ผู้โฆษณาสามารถแลกรับโปรโมชันนี้ได้หนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน
 6. Amazon จะปรับใช้เครดิตการโฆษณากับบัญชีของผู้โฆษณาภายใน 14 วันหลังจากการดำเนินการประเมินคุณสมบัติเสร็จสิ้น
 7. เครดิตการโฆษณาที่ยังไม่ได้ใช้จะหมดอายุหลังจาก 60 วัน นับจากวันที่มีการเปิดใช้เครดิตการโฆษณา
 8. ผู้โฆษณาจะต้องรักษาบัญชีการโฆษณาให้อยู่ในสถานะปกติกับ Amazon ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Amazon Advertising
 9. ข้อเสนอนี้และเครดิตการโฆษณาไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น ไม่สามารถขายต่อ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 10. ข้อเสนอนี้จะเป็นโมฆะหากขัดต่อกฎหมาย และในกรณีที่มีการฉ้อโกง มีความผิดพลาด หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อเสนอ
 11. การใช้เครดิตการโฆษณาของผู้โฆษณาถือว่าผู้โฆษณายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 12. ผู้โฆษณาต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องบันทึกไว้สำหรับค่าธรรมเนียมการโฆษณาเพื่อรับเครดิตการโฆษณา
 13. Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกหรือแก้ไขข้อเสนอนี้ได้ทุกเมื่อ
 14. หากบัญชีโฆษณาของผู้โฆษณาอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ต่างจากบัญชีที่ได้รับเครดิตการโฆษณาของผู้โฆษณา มูลค่าจริงของเครดิตการโฆษณาอาจขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศ
 15. ผู้โฆษณาจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 16. จำกัดเครดิตการโฆษณามูลค่า £500 หนึ่งครั้งต่อบัญชีผู้โฆษณา
 17. สกุลเงินของเครดิตการโฆษณาขึ้นอยู่กับบัญชีผู้โฆษณา

PromoID: P125092410

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชันการเปิดตัว Sponsored TV มูลค่า MXN 8,000

ข้อเสนอนี้มีให้เฉพาะธุรกิจที่เลือกซึ่งลงทะเบียนสำหรับโฆษณา Sponsored Amazon จะปรับใช้เครดิตการโฆษณามูลค่า MXN 8,000 หนึ่งครั้งต่อตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับบัญชีโฆษณา Sponsored จาก Amazon ของผู้โฆษณา ซึ่งสามารถแลกเป็นโฆษณา Sponsored TV ได้

 1. โปรโมชันนี้ใช้ได้เฉพาะกับธุรกิจที่มีการดำเนินการประเมินคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดด้านล่าง ("ผู้โฆษณา")
 2. ผู้โฆษณาต้องสร้างและเปิดตัวแคมเปญ Sponsored TV แคมเปญแรก ("การดำเนินการประเมินคุณสมบัติ") ภายในระยะเวลาโปรโมชัน (ตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้) เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับเครดิตการโฆษณาจำนวนนี้
 3. ผู้โฆษณาจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหักเครดิตการโฆษณา และสำหรับค่าโฆษณาทั้งหมดที่เกินมูลค่าเครดิตการโฆษณา ผู้โฆษณาสามารถระงับหรือหยุดโฆษณาของตนชั่วคราวได้ทุกเมื่อก่อนที่มูลค่าเครดิตการโฆษณาจะหมดลง หากไม่ต้องการให้มีการคิดเงินค่าโฆษณาเพิ่มเติม ผู้โฆษณาต้องคอยติดตามการใช้เครดิตการโฆษณาเอง เนื่องจากผู้โฆษณาจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมูลค่าเครดิตการโฆษณาหมดลง
 4. โปรโมชันนี้จะเริ่มในวันที่ 13/5/2024 ตามเวลา UTC และจะสิ้นสุดในวันที่ 31/12/2024 ตามเวลา UTC ("ระยะเวลาโปรโมชัน") ผู้โฆษณาจะต้องดำเนินการประเมินคุณสมบัติให้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน
 5. ผู้โฆษณาสามารถแลกรับโปรโมชันนี้ได้หนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน
 6. Amazon จะปรับใช้เครดิตการโฆษณากับบัญชีของผู้โฆษณาภายใน 14 วันหลังจากการดำเนินการประเมินคุณสมบัติเสร็จสิ้น
 7. เครดิตการโฆษณาที่ยังไม่ได้ใช้จะหมดอายุหลังจาก 60 วัน นับจากวันที่มีการเปิดใช้เครดิตการโฆษณา
 8. ผู้โฆษณาจะต้องรักษาบัญชีการโฆษณาให้อยู่ในสถานะปกติกับ Amazon ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Amazon Advertising
 9. ข้อเสนอนี้และเครดิตการโฆษณาไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น ไม่สามารถขายต่อ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 10. ข้อเสนอนี้จะเป็นโมฆะหากขัดต่อกฎหมาย และในกรณีที่มีการฉ้อโกง มีความผิดพลาด หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อเสนอ
 11. การใช้เครดิตการโฆษณาของผู้โฆษณาถือว่าผู้โฆษณายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 12. ผู้โฆษณาต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องบันทึกไว้สำหรับค่าธรรมเนียมการโฆษณาเพื่อรับเครดิตการโฆษณา
 13. Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกหรือแก้ไขข้อเสนอนี้ได้ทุกเมื่อ
 14. หากบัญชีโฆษณาของผู้โฆษณาอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ต่างจากบัญชีที่ได้รับเครดิตการโฆษณาของผู้โฆษณา มูลค่าจริงของเครดิตการโฆษณาอาจขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศ
 15. ผู้โฆษณาจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 16. จำกัดเครดิตการโฆษณามูลค่า MXN 8,000 หนึ่งครั้งต่อบัญชีผู้โฆษณา
 17. สกุลเงินของเครดิตการโฆษณาขึ้นอยู่กับบัญชีผู้โฆษณา

PromoID: P125092410

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชันการเปิดตัว Sponsored TV มูลค่า BRL 2,500

ข้อเสนอนี้มีให้เฉพาะธุรกิจที่เลือกซึ่งลงทะเบียนสำหรับโฆษณา Sponsored Amazon จะปรับใช้เครดิตการโฆษณามูลค่า BRL 2,500 หนึ่งครั้งต่อตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับบัญชีโฆษณา Sponsored จาก Amazon ของผู้โฆษณา ซึ่งสามารถแลกเป็นโฆษณา Sponsored TV ได้

 1. โปรโมชันนี้ใช้ได้เฉพาะกับธุรกิจที่มีการดำเนินการประเมินคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดด้านล่าง ("ผู้โฆษณา")
 2. ผู้โฆษณาต้องสร้างและเปิดตัวแคมเปญ Sponsored TV แคมเปญแรก ("การดำเนินการประเมินคุณสมบัติ") ภายในระยะเวลาโปรโมชัน (ตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้) เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับเครดิตการโฆษณาจำนวนนี้
 3. ผู้โฆษณาจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหักเครดิตการโฆษณา และสำหรับค่าโฆษณาทั้งหมดที่เกินมูลค่าเครดิตการโฆษณา ผู้โฆษณาสามารถระงับหรือหยุดโฆษณาของตนชั่วคราวได้ทุกเมื่อก่อนที่มูลค่าเครดิตการโฆษณาจะหมดลง หากไม่ต้องการให้มีการคิดเงินค่าโฆษณาเพิ่มเติม ผู้โฆษณาต้องคอยติดตามการใช้เครดิตการโฆษณาเอง เนื่องจากผู้โฆษณาจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมูลค่าเครดิตการโฆษณาหมดลง
 4. โปรโมชันนี้จะเริ่มในวันที่ 13/5/2024 ตามเวลา UTC และจะสิ้นสุดในวันที่ 31/12/2024 ตามเวลา UTC ("ระยะเวลาโปรโมชัน") ผู้โฆษณาจะต้องดำเนินการประเมินคุณสมบัติให้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน
 5. ผู้โฆษณาสามารถแลกรับโปรโมชันนี้ได้หนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน
 6. Amazon จะปรับใช้เครดิตการโฆษณากับบัญชีของผู้โฆษณาภายใน 14 วันหลังจากการดำเนินการประเมินคุณสมบัติเสร็จสิ้น
 7. เครดิตการโฆษณาที่ยังไม่ได้ใช้จะหมดอายุหลังจาก 60 วัน นับจากวันที่มีการเปิดใช้เครดิตการโฆษณา
 8. ผู้โฆษณาจะต้องรักษาบัญชีการโฆษณาให้อยู่ในสถานะปกติกับ Amazon ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Amazon Advertising
 9. ข้อเสนอนี้และเครดิตการโฆษณาไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น ไม่สามารถขายต่อ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 10. ข้อเสนอนี้จะเป็นโมฆะหากขัดต่อกฎหมาย และในกรณีที่มีการฉ้อโกง มีความผิดพลาด หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อเสนอ
 11. การใช้เครดิตการโฆษณาของผู้โฆษณาถือว่าผู้โฆษณายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 12. ผู้โฆษณาต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องบันทึกไว้สำหรับค่าธรรมเนียมการโฆษณาเพื่อรับเครดิตการโฆษณา
 13. Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกหรือแก้ไขข้อเสนอนี้ได้ทุกเมื่อ
 14. หากบัญชีโฆษณาของผู้โฆษณาอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ต่างจากบัญชีที่ได้รับเครดิตการโฆษณาของผู้โฆษณา มูลค่าจริงของเครดิตการโฆษณาอาจขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศ
 15. ผู้โฆษณาจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 16. จำกัดเครดิตการโฆษณามูลค่า BRL 2,500 หนึ่งครั้งต่อบัญชีผู้โฆษณา
 17. สกุลเงินของเครดิตการโฆษณาขึ้นอยู่กับบัญชีผู้โฆษณา

PromoID: P125092410