ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชันคู่มือวันหยุด

ในการเลือกผู้ขายที่ลงทะเบียน sponsored ads ทาง Amazon จะใช้จำนวนคลิกโปรโมชันแบบเดียวสำหรับยอด $50/£50/€50/¥5,000/AED200 ต่อเดือนขึ้นไปจนถึง $150/€150/€150/¥15,000/AED600 ต่อบัญชีผู้โฆษณา sponsored ads บน Amazon ซึ่งสามารถนำมาแลกเป็น Sponsored Products ได้

 1. โปรโมชันนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ขายที่ Amazon เชิญให้เข้าร่วมเท่านั้น (“ผู้โฆษณา”)
 2. ผู้โฆษณาต้องเปิดตัวแคมเปญ sponsored products ที่กำหนดเป้าหมายด้วยตนเองอย่างน้อยหนึ่งแคมเปญจนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2020 UTC และดำเนินแคมเปญอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2020 และดำเนินแคมเปญ sponsored products ที่กำหนดเป้าหมายด้วยตนเองไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2021 UTC ตลอดช่วงเวลานี้เพื่อแลกสิทธิ์เครดิตการโฆษณาสูงสุด $150/£150/€150/¥15,000/AED600 (“ผ่านคุณสมบัติ”)
 3. ผู้โฆษณาจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับยอดคลิกใด ๆ ที่ได้รับก่อนใช้คลิกโปรโมชันและสำหรับการโฆษณาทั้งหมดที่เกินจากจำนวนคลิกโปรโมชัน ผู้โฆษณาสามารถระงับหรือหยุดโฆษณาของตนชั่วคราวเมื่อใดก็ได้ก่อนที่จำนวนคลิกโปรโมชันจะหมดลงหากไม่ต้องการถูกคิดค่าใช้จ่ายโฆษณาเพิ่มเติม ผู้โฆษณาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการใช้จำนวนคลิกโปรโมชันเนื่องจากผู้โฆษณาจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อจำนวนคลิกโปรโมชันหมด
 4. โปรโมชันนี้จะเริ่มต้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2020 UTC และจะอยู่ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2021 UTC (“ระยะเวลาโปรโมชัน”) ผู้โฆษณาจะต้องทำการดำเนินการผ่านคุณสมบัติให้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน
 5. ผู้โฆษณาสามารถแลกรับโปรโมชันนี้ได้หนึ่งครั้งในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน
 6. Amazon จะเติมคลิกโปรโมชันไปยังบัญชีผู้โฆษณาเป็นประจำทุกเดือนภายใน 2 สัปดาห์หลังสิ้นเดือน
 7. จำนวนคลิกโปรโมชันที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุในเวลา 23:59 น. UTC ของวันที่ 31 มีนาคม 2021
 8. ผู้โฆษณาจะต้องรักษาบัญชีการโฆษณาให้อยู่ในสถานะปกติกับ Amazon ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลง Amazon Advertising
 9. ข้อเสนอนี้และจำนวนคลิกโปรโมชันไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น ไม่สามารถขายต่อ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 10. ข้อเสนอนี้จะเป็นโมฆะหากเถูกสั่งห้ามโดยกฎหมายและในกรณีที่มีการฉ้อโกง มีความผิดพลาด หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในข้อเสนอ
 11. การใช้จำนวนคลิกโปรโมชันของผู้โฆษณาถือว่าผู้โฆษณายอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้
 12. ผู้โฆษณาต้องมีวิธีการชำระเงินที่ใช้งานได้สำหรับค่าธรรมเนียมการโฆษณาที่ส่งยื่นเพื่อรับคลิกโปรโมชัน
 13. Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกหรือแก้ไขข้อเสนอนี้ได้ตลอดเวลา
 14. หากบัญชีโฆษณาของผู้โฆษณาอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ต่างจากสกุลที่ได้รับจำนวนคลิกโปรโมชันของผู้ลงโฆษณา จำนวนคลิกโปรโมชันที่ได้รับอาจเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของค่าเงิน
 15. ผู้โฆษณาเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 16. จำกัดจำนวนคลิกโปรโมชันยอด $50/£50/€50/¥5,000/AED200 ต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน $150/£150/€150/¥15,000/AED600 ต่อบัญชีผู้โฆษณา
 17. สกุลเงินของจำนวนคลิกโปรโมชันจะตรงกับสกุลเงินของบัญชีผู้โฆษณา