เงื่อนไขและข้อกำหนดจำนวนคลิกโฆษณา

ข้อควรทราบ — โปรโมชัน Sponsored Products จากผู้ขายรายใหม่ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้รับเงิน 200 ดอลลาร์ในเครดิตการคลิกโปรโมชัน ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้โปรโมชันนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ขายที่ลงรายการ ASIN ที่ซื้อครั้งแรกก่อนเวลา 12.00 น. PST เมื่อวันที่ 9/12/22 เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ ของโปรโมชันจะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ ผู้ขายที่ไม่ได้ลงรายการ ASIN ที่ซื้อได้ครั้งแรกก่อนเวลา 12:00 น. PST ในวันที่ 9/12/22 อาจเข้าร่วมในโปรโมชันใหม่หรือโปรโมชันแยกต่างหากแทน โดยผู้ขายสามารถแสดงรายการ ASIN ที่ซื้อได้ครั้งแรกระหว่างวันที่ 9/12/22 - 3/1/23 ได้ที่นี่ เพื่อได้รับเครดิตจำนวนคลิกโฆษณาที่ระบุ

สำหรับผู้ขายที่ระบุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการโฆษณาสำหรับโฆษณา sponsored นั้น Amazon จะใช้จำนวนคลิกโฆษณาเพียงครั้งเดียวจำนวน 200 ดอลลาร์ ไปยังบัญชีโฆษณา sponsored ของผู้ขาย Amazon ซึ่งสามารถแลกเป็นโฆษณา sponsored โปรโมชันนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ขายที่ลงรายการ ASIN ที่ซื้อได้ครั้งแรกก่อนเวลา 12:00 น. PST ในวันที่ 9/12/22

 1. โปรโมชันนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ขายที่แสดงรายการ ASIN ที่ซื้อได้ครั้งแรกก่อนเวลา 12:00 น. PST ในวันที่ 12 กันยายน 2022 (“ผู้โฆษณา”)
 2. ผู้โฆษณาจะต้องมีคุณสมบัติ FBA ASIN ที่เหมาะสมภายใน 60 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน
 3. ผู้โฆษณาต้องลงทะเบียนในโปรแกรมและเปิดใช้งาน Sponsored Products, Sponsored Display หรือแคมเปญของ Sponsored Brands ด้วย FBA ASIN อย่างน้อยหนึ่งรายการ และไม่มีวันที่แคมเปญสิ้นสุดเพื่อรับ 100 ดอลลาร์แรก (“การดำเนินการประเมินคุณสมบัติ”)
 4. ผู้โฆษณาจะต้องโฆษณาอย่างแข็งขันอย่างน้อยหนึ่ง FBA ASIN 30 วันหลังจากการดำเนินการประเมินคุณสมบัติได้รับ 100 ดอลลาร์รอบที่สอง (“การดำเนินการประเมินคุณสมบัติรอบที่สอง”)
 5. ผู้โฆษณาสามารถแลกรับโปรโมชันสำหรับแคมเปญในตลาดต่อไปนี้: ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และสหราชอาณาจักร
 6. หากผู้โฆษณาลงทะเบียนในยุโรป (หมายถึงสหราชอาณาจักรและเยอรมนี) ผู้โฆษณาจะได้รับเครดิตการคลิกหนึ่งชุดสำหรับภูมิภาคนี้ เครดิตการคลิกจะถูกนำไปใช้กับตลาดแรกที่ผู้ขายเสร็จสิ้นการดำเนินการประเมินคุณสมบัติ
 7. ผู้โฆษณาที่อยู่ใน (ตามประเทศที่พำนักอาศัยที่ป้อนสำหรับบัญชีของคุณ) ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และตุรกี จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชันนี้
 8. ผู้โฆษณาจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับยอดคลิกที่ได้รับก่อนที่จะนำจำนวนคลิกโฆษณามาใช้ และสำหรับการโฆษณาทั้งหมดที่เกินมูลค่าของจำนวนคลิกโฆษณา ผู้โฆษณาสามารถระงับหรือหยุดโฆษณาของตนชั่วคราวเมื่อใดก็ได้ก่อนที่ยอดจำนวนการคลิกโฆษณาจะหมดหากไม่ต้องการถูกคิดเงินค่าโฆษณาเพิ่มเติม ผู้โฆษณาต้องรับผิดชอบในการติดตามการใช้จำนวนคลิกโฆษณา เนื่องจากผู้โฆษณาจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อยอดจำนวนคลิกโฆษณาหมด
 9. ผู้โฆษณาจะต้องดำเนินการประเมินคุณสมบัติภายใน 30 วันหลังจากได้รับสิทธิ์ของ FBA ASIN เป็นครั้งแรก
 10. Amazon จะใช้จำนวนคลิกโฆษณาสำหรับการดำเนินการประเมินคุณสมบัติเหมาะสมไปยังบัญชีผู้โฆษณาภายในสองสัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการประเมินคุณสมบัติ
 11. Amazon จะใช้จำนวนคลิกโฆษณาสำหรับการดำเนินการประเมินคุณสมบัติรอบที่สองภายในสองสัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการประเมินคุณสมบัติรอบที่สอง
 12. ผู้โฆษณาสามารถแลกรับโปรโมชันนี้ได้หนึ่งครั้งในระยะเวลาของโปรโมชัน
 13. จำนวนคลิกโฆษณาใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุ 30 วันหลังจากที่มีการสมัครสมาชิก
 14. ผู้โฆษณาจะต้องรักษาบัญชีการโฆษณาให้อยู่ในสถานะปกติกับ Amazon ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Amazon Advertising
 15. ข้อเสนอนี้และจำนวนคลิกโฆษณาไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น ไม่สามารถขายต่อ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 16. ข้อเสนอนี้จะเป็นโมฆะหากเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย และในกรณีที่มีการฉ้อโกง มีความผิดพลาด หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงของข้อเสนอ
 17. การใช้จำนวนคลิกโฆษณาของผู้โฆษณาถือเป็นการยอมรับของผู้โฆษณาต่อเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้
 18. ผู้โฆษณาต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการโฆษณาในการจะรับจำนวนคลิกโฆษณา
 19. Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกหรือแก้ไขข้อเสนอนี้ได้ทุกเมื่อ
 20. หากบัญชีการโฆษณาของผู้โฆษณาอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ต่างจากบัญชีที่ได้รับจำนวนคลิกโฆษณาของผู้โฆษณา จำนวนคลิกโฆษณาที่แท้จริงของการคลิกโปรโมชันอาจขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศ
 21. ผู้โฆษณาเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 22. จำกัดจำนวนคลิกโปรโมชันหนึ่งครั้งต่อบัญชีผู้โฆษณา
 23. สกุลเงินของจำนวนคลิกโฆษณาจะเป็นไปตามบัญชีผู้โฆษณา