ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชัน Sponsored Products สำหรับผู้ขายใหม่ปี 2024

 1. โปรโมชันนี้ ("โปรโมชัน") ใช้ได้เฉพาะผู้ขายใหม่ในแผนการขายมืออาชีพที่ (i) ลงรายการ ASIN ที่ซื้อได้เป็นครั้งแรกในร้านค้า Amazon ในวันที่หรือหลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2024 ในญี่ปุ่น และ/หรือสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน หรือสหราชอาณาจักร หรือลงรายการ ASIN ที่ซื้อได้ครั้งแรกในร้านค้า Amazon Australia หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2024 (แต่ละที่เป็น "ตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม") และ (ii) มีบัญชีโฆษณา sponsored ของ Amazon Ads ที่ลงทะเบียนในตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่ง ASIN ที่ซื้อได้รายการแรกแสดงอยู่ (ผู้เข้าร่วมที่ปฏิบัติตาม (i) และ (ii) ต่างเรียกว่า "ผู้โฆษณา") โปรโมชันนี้จะมีอายุจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2025
 2. ผู้โฆษณาแต่ละราย (ตามที่นิยามไว้ในส่วนที่ 1) ที่สร้างและเปิดตัวแคมเปญของ Sponsored Products แคมเปญแรกในตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแห่งเดียวกับที่ระบุ ASIN ที่ซื้อได้ครั้งแรกภายใน 90 วันหลังจากลงรายการ ASIN ที่ซื้อได้ครั้งแรก ("การดำเนินการประเมินคุณสมบัติ") และที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วจะได้รับเครดิตคลิกโฆษณาในบัญชีโฆษณา sponsored หนึ่งครั้ง มูลค่าเทียบเท่าจำนวนเงินต่อไปนี้ (แต่ละรายการเรียกว่า "เครดิตการโฆษณา"):
  1. ผู้โฆษณาจะได้รับเครดิต 50 ดอลลาร์หากผ่านการดำเนินการประเมินคุณสมบัติในสหรัฐอเมริกา
  2. ผู้โฆษณาจะได้รับเครดิต 7,500 เยนหากผ่านการดำเนินการประเมินคุณสมบัติในญี่ปุ่น
  3. ผู้โฆษณาจะได้รับเครดิต 75 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หากผ่านการดำเนินการประเมินคุณสมบัติในออสเตรเลีย
  4. ผู้โฆษณาจะได้รับเครดิต 45 ยูโรหากผ่านการดำเนินการประเมินคุณสมบัติในเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี หรือสเปน หรือ 40 ปอนด์หากผู้โฆษณาผ่านการดำเนินการประเมินคุณสมบัติในสหราชอาณาจักร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และสหราชอาณาจักรเรียกรวมกันว่า "EU5") โดยมีเงื่อนไขว่าผู้โฆษณาจะมีสิทธิ์แลกรับเครดิตการโฆษณาสำหรับตลาดที่ตรงตามเงื่อนไขแห่งแรกเท่านั้นภายในประเทศกลุ่ม EU5 ที่ผู้โฆษณาผ่านการดำเนินการประเมินคุณสมบัติ
 3. ผู้โฆษณาสามารถแลกเครดิตการโฆษณาได้เพียงครั้งเดียวสำหรับสหรัฐอเมริกา หนึ่งครั้งสำหรับญี่ปุ่น หนึ่งครั้งสำหรับออสเตรเลีย และ/หรือหนึ่งครั้งสำหรับตลาดที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขแห่งแรกภายใน EU5 ที่ผู้โฆษณาผ่านการดำเนินการประเมินคุณสมบัติ (กล่าวคือ จำนวนเงินสูงสุดทั้งหมดที่ผู้โฆษณาอาจได้รับภายใต้โปรโมชันนี้คือ 50 ดอลลาร์สำหรับสหรัฐอเมริกา 7,500 เยนสำหรับญี่ปุ่น 75 ดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับออสเตรเลีย และ 45 ยูโรสำหรับเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี หรือสเปน หรือ 40 ปอนด์สำหรับสหราชอาณาจักร)
 4. ผู้โฆษณาจะไม่ได้รับเครดิตการโฆษณาซ้ำจากการผ่านการดำเนินการประเมินคุณสมบัติหลายครั้ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามข้อ 3 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว
 5. ผู้โฆษณาจะถูกเรียกเก็บเงินตามยอดคลิกที่ได้รับก่อนหักเครดิตการโฆษณาและค่าโฆษณาทั้งหมดที่เกินมูลค่าเครดิตการโฆษณาในแต่ละตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้โฆษณาสามารถระงับหรือหยุดโฆษณาของตนชั่วคราวได้ทุกเมื่อก่อนที่มูลค่าเครดิตโปรโมชันจะหมด หากไม่ต้องการให้มีการคิดเงินค่าโฆษณาเพิ่มเติม ผู้โฆษณาต้องรับผิดชอบในการติดตามการใช้จำนวนคลิกโปรโมชันเอง เนื่องจากผู้โฆษณาจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมูลค่าเครดิตโปรโมชันหมด
 6. ผู้โฆษณาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งผ่านการดำเนินการประเมินคุณสมบัติแล้วจะได้รับเครดิตการโฆษณาในบัญชีโฆษณา sponsored บน Amazon ของตนภายในเวลาประมาณ 14 วันหลังผ่านการดำเนินการประเมินคุณสมบัติ
 7. เครดิตการโฆษณาในส่วนที่ไม่ได้ใช้และเครดิตทั้งหมดจะหมดอายุใน 30 วันนับจากวันที่เริ่มใช้เครดิตการโฆษณากับบัญชีโฆษณา sponsored ของผู้โฆษณา
 8. ผู้โฆษณาจะต้องรักษาบัญชีโฆษณาให้อยู่ในสถานะที่ดีกับ Amazon ตามข้อกำหนดในข้อตกลงของ Amazon Ads (ซึ่งดูได้ที่ https://advertising.amazon.com/terms)
 9. โปรโมชันและเครดิตการโฆษณานี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น ไม่สามารถขายต่อ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 10. โปรโมชันนี้จะถือเป็นโมฆะหากกฎหมายไม่อนุญาต และหากมีการฉ้อโกง มีข้อผิดพลาด หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรโมชันนี้ได้
 11. การใช้เครดิตการโฆษณาของผู้โฆษณาถือว่าผู้โฆษณายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 12. ผู้โฆษณาต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการโฆษณาเพื่อรับเครดิตการโฆษณา
 13. Amazon อาจเลือกที่จะไม่ให้เครดิตการโฆษณาหรือทำให้เป็นโมฆะสำหรับผู้โฆษณารายใดที่ Amazon พิจารณาว่ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อตกลงของ Amazon Ads หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขว่าด้วยการให้แรงจูงใจแก่ผู้ขายรายใหม่สำหรับตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ("NSI T&C") หรือมีการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชันนี้
 14. Amazon สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนโปรโมชันนี้ได้ทุกเวลา ในกรณีที่ Amazon เปลี่ยนแปลงหรือยุติโปรโมชันนี้ Amazon จะแจ้งให้ผู้โฆษณาได้ทราบตาม NSI T&C
 15. หากบัญชีโฆษณาของผู้โฆษณาอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ต่างจากบัญชีที่ได้รับเครดิตการโฆษณาของผู้โฆษณา มูลค่าจริงของเครดิตการโฆษณาอาจขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศ
 16. ผู้โฆษณาเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้น