โปรโมชันสำหรับเครดิตการคลิกผ่าน Amazon Ads API

Amazon Ads เปิดโอกาสให้คุณได้รับเครดิตการโฆษณาสำหรับการจัดการแคมเปญผ่าน Amazon Ads API โดยใช้เครื่องมือของพันธมิตรที่ใช้ประโยชน์จาก Amazon Ads API ในการจัดการแคมเปญ คุณจะพบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชันนี้ พร้อมกับเงื่อนไขและข้อกำหนด ตลอดจนคุณสมบัติความเข้าเกณฑ์ที่ด้านล่างนี้

คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียดโปรโมชันมีอะไรบ้าง

คุณจะได้รับเครดิตการคลิก $200 สำหรับการอัพเดตแคมเปญเป็นแคมเปญของ Sponsored Products, Sponsored Brands และ/หรือ Sponsored Display ผ่าน Amazon Ads API โดยใช้เครื่องมือของพันธมิตร ในช่วงระยะเวลาของโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2022 ถึง 31 ธันวาคม 2022 (เวลา PST) การอัพเดตแคมเปญต้องทำในช่วงระยะเวลาของโปรโมชัน (อย่างน้อย 1 การอัพเดตในทุกสัปดาห์ รวมอย่างน้อย 4 ครั้ง) โดยแคมเปญมีการทำงานเป็นเวลา 28 วันขึ้นไป การอัพเดตแคมเปญอาจรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การสร้างแคมเปญใหม่ การอัพเดตแคมเปญ และการปรับราคาประมูล แคมเปญอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดด้านล่าง

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ใช้โปรโมชันนี้

ในการรับโปรโมชันนี้ คุณต้องเป็นผู้โฆษณาที่ได้รับเชิญซึ่งร่วมมือกับหนึ่งในพันธมิตรที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับโปรโมชันนี้ ซึ่งไม่เคยใช้ฟีเจอร์การจัดการแคมเปญผ่าน Amazon Ads API มาก่อน หรือไม่ได้ใช้ฟีเจอร์การจัดการแคมเปญผ่าน Amazon Ads API อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันเริ่มต้นโปรโมชัน

โปรโมชันนี้มีระยะเวลาเท่าใด

โปรโมชันนี้จะเริ่มตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2022 ถึง 31 ธันวาคม 2022 เครดิตการคลิกที่ได้รับจะมอบให้ทุกเดือน

สามารถรับเครดิตการคลิกจากโปรโมชันนี้ได้หลายครั้งใช่หรือไม่

ใช่ คุณสามารถรับเครดิตการคลิก $200 สำหรับสินค้าโฆษณาแต่ละรายการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสถานที่ที่คุณจัดการแคมเปญแต่ละแห่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สูงสุด $600 ต่อประเทศ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดตัวแคมเปญของ sponsored products ในฝรั่งเศสและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของโปรโมชัน คุณจะได้รับเครดิตสำหรับแคมเปญนั้นเพิ่มเติมจากเครดิตที่ได้รับสำหรับแคมเปญของ Sponsored Display ในฝรั่งเศส คุณสามารถรับเครดิตแต่ละรายการได้ 1 ครั้ง

โปรโมชันนี้ใช้กับแคมเปญอย่างไร

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) สำหรับโปรโมชันนี้ ระบบจะมอบเครดิตการคลิกให้บัญชีโฆษณาของคุณโดยอัตโนมัติภายใน 30 วัน หลังการดำเนินการประเมินคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น หลังจากที่แคมเปญมีการใช้งานเป็นเวลา 28 วัน การมอบเครดิตจะกระทำในวันอังคารแรกของแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022

โปรโมชันนี้มีเงื่อนไขและข้อกำหนดใช่หรือไม่

ใช่ โปรดดูรายการเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับโปรโมชันนี้ได้ที่ด้านล่าง

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชันสำหรับเครดิตการคลิกผ่าน Amazon Ads API

สำหรับผู้ขายที่ได้รับเลือกว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้โฆษณา sponsored ทาง Amazon Ads จะมอบเครดิตการคลิกมูลค่า $200 หลายรายการให้กับบัญชี Amazon Ads ของผู้ขาย ซึ่งสามารถใช้แลกรับเครดิตโฆษณา sponsored

 1. โปรโมชันนี้มีให้เฉพาะผู้ขายที่ได้รับเชิญเป็นรายบุคคลโดย Amazon Ads หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก Amazon Ads โดยจำกัดเฉพาะผู้เข้าร่วมที่ยังไม่เคยใช้ Amazon Ads API สำหรับการจัดการแคมเปญ หรือไม่ได้ใช้ Amazon Ads API สำหรับการจัดการแคมเปญเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนช่วงระยะเวลาของโปรโมชัน ("ผู้โฆษณา")
 2. โปรโมชันนี้ใช้ได้เฉพาะในตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อไปนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมนี สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ โปแลนด์ สิงคโปร์ ทูร์เคีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
 3. ผู้โฆษณาจะได้รับเครดิตการคลิกตามโปรโมชัน $200 สำหรับการดำเนินการประเมินคุณสมบัติด้านล่างที่เสร็จสิ้นแต่ละรายการในตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ละแห่ง (ตามรายการใน #2 ด้านบน) ในช่วงระยะเวลาของโปรโมชัน

  ผู้โฆษณาต้องทำการเปลี่ยนแปลงแคมเปญของ sponsored products โดยใช้ฟีเจอร์การจัดการแคมเปญใน Amazon Ads API ระหว่างช่วงระยะเวลาของโปรโมชัน (1 ครั้งต่อสัปดาห์ รวม 4 ครั้ง) และแคมเปญมีการทำงานอย่างน้อย 28 วัน

  ผู้โฆษณาต้องทำการเปลี่ยนแปลงแคมเปญของ Sponsored Brands โดยใช้ฟีเจอร์การจัดการแคมเปญใน Amazon Ads API ระหว่างช่วงระยะเวลาของโปรโมชัน (1 ครั้งต่อสัปดาห์ รวม 4 ครั้ง) และแคมเปญมีการทำงานอย่างน้อย 28 วัน หรือ

  ผู้โฆษณาต้องทำการเปลี่ยนแปลงแคมเปญของ Sponsored Display โดยใช้ฟีเจอร์การจัดการแคมเปญใน Amazon Ads API ระหว่างช่วงระยะเวลาของโปรโมชัน (1 ครั้งต่อสัปดาห์ รวม 4 ครั้ง) และแคมเปญมีการทำงานอย่างน้อย 28 วัน
 4. จำกัดจำนวนคลิกโฆษณา $200 หนึ่ง (1) รายการต่อบัญชีผู้โฆษณาต่อการดำเนินการประเมินคุณสมบัติที่เสร็จสิ้นในตลาดแต่ละแห่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 5. จำกัดจำนวนคลิกโฆษณา $600 ต่อบัญชีผู้โฆษณาต่อตลาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 6. ผู้โฆษณาสามารถแลกรับโปรโมชันนี้ได้ 1 ครั้งต่อสินค้าโฆษณาต่อตลาดแต่ละแห่งตลอดช่วงระยะเวลาของโปรโมชัน
 7. ระบบจะเรียกเก็บเงินจากผู้โฆษณาสำหรับยอดคลิกที่ได้รับก่อนที่จะนำจำนวนคลิกโฆษณามาใช้ และสำหรับการโฆษณาทั้งหมดที่เกินยอดเงินของจำนวนคลิกโฆษณา ผู้โฆษณาสามารถระงับหรือหยุดโฆษณาของตนชั่วคราวเมื่อใดก็ได้ก่อนที่ยอดจำนวนคลิกโฆษณาจะหมดหากไม่ต้องการถูกคิดเงินค่าโฆษณาเพิ่มเติม ผู้โฆษณาจะต้องรับผิดชอบในการติดตามจำนวนคลิกโฆษณา เนื่องจากผู้โฆษณาจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อยอดเงินของจำนวนคลิกโฆษณาหมดลง
 8. โปรโมชันนี้จะเริ่มในวันที่ 22/08/2022 เวลา 00.00 น. PST (22/8/2022 เวลา 15.00 น. CST) จนถึงวันที่ 31/12/2022 23:59 น. PST (1/1/2023 เวลา 14.00 น. CST) ("ช่วงระยะเวลาของโปรโมชัน") ผู้โฆษณาต้องดำเนินการประเมินคุณสมบัติให้เสร็จสิ้นในช่วงระยะเวลาของโปรโมชัน
 9. Amazon จะนำจำนวนคลิกโฆษณาไปใช้กับบัญชีของผู้โฆษณาภายใน 14 วันหลังการดำเนินการประเมินคุณสมบัติเสร็จสิ้น (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของ Amazon)
 10. เครดิตการโฆษณาที่ยังไม่ได้ใช้จะหมดอายุหลังจาก 30 วัน นับจากวันที่มีการเปิดใช้เครดิตการโฆษณา
 11. ผู้โฆษณาจะต้องรักษาบัญชีการโฆษณาให้อยู่ในสถานะปกติกับ Amazon ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Amazon Ads
 12. ข้อเสนอนี้และจำนวนคลิกโฆษณาไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ ไม่สามารถขายต่อ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 13. ข้อเสนอนี้จะเป็นโมฆะหากกฎหมายไม่อนุญาต และในกรณีที่มีการฉ้อโกง ความผิดพลาด หรือการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อเสนอได้
 14. การที่ผู้โฆษณาใช้จำนวนคลิกโฆษณาจะถือว่าผู้โฆษณายอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้
 15. ผู้โฆษณาต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการโฆษณาอยู่ในระบบ เพื่อรับจำนวนคลิกโฆษณา
 16. Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกหรือแก้ไขข้อเสนอนี้ได้ทุกเมื่อ
 17. หากบัญชีการโฆษณาของผู้โฆษณาอยู่ในสกุลเงินอื่นที่แตกต่างจากบัญชีที่ได้รับจำนวนคลิกโฆษณาของผู้โฆษณา ยอดเงินตามจริงของจำนวนคลิกโฆษณาอาจเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศ
 18. ผู้โฆษณาเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น
 19. สกุลเงินของจำนวนคลิกโฆษณาขึ้นอยู่กับบัญชีผู้โฆษณา
 20. การเรียกผ่าน Amazon Ads API ที่เข้าเงื่อนไขประกอบด้วย:

  Sponsored Products
  /v2/sp/campaigns, /v2/sp/adGroups, /v2/sp/targets, /v2/sp/negativeTargets, /v2/sp/productAds, /v2/sp/campaigns, /v2/sp/adGroups, /v2/sp/targets, /v2/sp/negativeTargets, /v2/sp/productAds

  Sponsored Brands
  /sb/campaigns, /sb/adGroups, /sb/targets, /sb/negativeTargets, /sb/productAds, /sb/campaigns, /sb/adGroups,/sb/targets, /sb/negativeTargets, /sb/productAds

  Sponsored Display
  /sd/campaigns, /sd/adGroups, /sd/targets, /sd/negativeTargets, /sd/productAds, /sd/campaigns, /sd/adGroups, /sd/targets, /sd/negativeTargets, /sd/productAds, /sd/budgetRules