พันธมิตรด้านการศึกษาของ Amazon Ads

ส่งเสริมนักศึกษา คณาจารย์ และสถาบันด้วยทรัพยากรและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพด้านการโฆษณา การค้าดิจิทัล และอื่น ๆ

คนยิ้มขณะมองไปที่โทรศัพท์

การพัฒนาผู้นำด้านการโฆษณารุ่นต่อไป

ในขณะที่อุตสาหกรรมการโฆษณาและการค้าดิจิทัลยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พนักงานที่มีทักษะที่จำเป็นในการทำธุรกิจจึงเป็นที่ต้องการสูง พันธมิตรสถาบันการศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์สามารถเข้าถึงการฝึกอบรม หลักสูตร และโอกาสในการพัฒนาได้ฟรี ซึ่งจะช่วยเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพด้านการโฆษณา การขาย การจัดการบัญชี และอื่น ๆ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะว่าจ้างคนที่มีความคิดที่เฉียบแหลมที่สุดจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลก และเรามีโอกาสทางอาชีพใน Amazon Ads สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิหลังทุกรูปแบบ ลูกค้าและผู้โฆษณาของ Amazon จะมาจากหลากหลายอัตลักษณ์ทางเพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความสามารถ อายุ ศาสนา รสนิยมทางเพศ สถานะทางการทหาร ภูมิหลัง และมุมมองทางการเมือง เราเชื่อว่ายังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานของ Amazon ที่จะต้องสะท้อนมุมมองที่หลากหลายเหล่านี้ ซึ่งช่วยให้เราบรรลุภารกิจในการเป็นบริษัทที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากที่สุดของโลกได้

สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม

สถาบัน

 • ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการโฆษณา
 • ดึงดูดและพัฒนานักการศึกษาและนักศึกษา
 • จัดเตรียมเนื้อหาเรื่องการโฆษณาล่าสุดสำหรับนักการศึกษาและนักศึกษาของคุณ
 • เข้าถึงการสนับสนุน Amazon Ads สำหรับอีเว้นท์ในมหาวิทยาลัย

นักการศึกษา

 • เข้าถึงหลักสูตรการโฆษณาที่เป็นนวัตกรรมใหม่
 • รับการฝึกอบรมระดับมืออาชีพของ Amazon Ads ฟรี
 • รับการสนับสนุนในการสอนร่วมจากพนักงานของ Amazon

นักศึกษา

 • เข้าถึงหลักสูตรการโฆษณาที่เป็นนวัตกรรมใหม่
 • หางานที่มีรายได้ดีในอุตสาหกรรมหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุด
 • ได้รับทักษะในการว่าจ้างผู้จัดการมูลค่า
 • เข้าร่วมเครือข่ายกับพนักงานของ Amazon Ads

เกี่ยวกับหลักสูตร

พันธมิตรด้านการศึกษานำเสนอการมีส่วนร่วมในหลักสูตรที่หลากหลายและทรัพยากรในระดับต่างๆ ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ต่างๆ ในเทรนด์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ Amazon Ads และกลยุทธ์การขายที่แตกต่างกัน

การรับรอง

การรับรองของ Amazon Ads

นักการศึกษาและนักศึกษาสามารถได้ใบรับรองจากมูลนิธิ Amazon Ads, Amazon DSP, การค้าปลีกสำหรับผู้โฆษณา และโฆษณา sponsored ผ่านคอนโซลการเรียนรู้ของ Amazon นักการศึกษาและสถาบันจะได้รับลิงก์ที่กำหนดเองเพื่อแชร์กับนักศึกษาได้ เมื่อได้รับการรับรองแล้ว นักศึกษาสามารถอัพโหลดใบรับรองไปยังประวัติย่อหรือเว็บไซต์ เช่น LinkedIn ได้

การนำเสนอของแขก

การนำเสนอของแขก

Amazon จะร่วมมือกับนักการศึกษาเพื่อจะหาสัก 1-2 เซสชันที่ Amazon จะสามารถส่งมอบงานนำเสนอให้กับชั้นเรียนได้ หัวข้อจะเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่มีอยู่และสอดคล้องกับกำหนดการของหลักสูตร ตัวอย่างงานนำเสนอ ได้แก่ Amazon Ads 101 โฆษณา sponsored หรือการวิเคราะห์และการเล่าเรื่อง

หลักสูตรร่วมสอน

Amazon จะร่วมมือกับนักการศึกษาเพื่อหาจุดสัมผัส (3 จุดขึ้นไป) ที่ Amazon จะสามารถร่วมสอนกับคณาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น โฆษณา sponsored โฆษณาแบบดิสเพลย์ กลุ่มเป้าหมายการโฆษณา และคำแนะนำเชิงวิเคราะห์ รายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งภาคการศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับการฝึกอบรมของ Amazon Ads ควบคู่ไปกับหลักสูตรที่มีอยู่ Amazon อาจรวมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและการประเมินที่ปกติแล้วมีไว้ใช้กับการฝึกงานไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงเกี่ยวกับบทบาทต่าง ๆ ในการโฆษณาและการค้าแบบดิจิทัล

การศึกษาอิสระหรือชั้นเรียนที่ได้รับการรับรอง

การศึกษาอิสระหรือชั้นเรียนที่ได้รับการรับรอง

Amazon จะร่วมมือกับนักการศึกษาเพื่อโปรโมตและพัฒนาหลักสูตรระยะยาวตลอดภาคการศึกษาที่ทำการสอนโดยพนักงานของ Amazon ในบางกรณี คณาจารย์จะเป็นผู้นำและสอนเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ หลังจากได้รับการฝึกอบรมทางวิชาชีพจากพนักงานของ Amazon แล้ว วิชาการศึกษาอิสระเป็นรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต ในขณะที่วิชาที่ได้รับการรับรอง นักศึกษาจะได้รับหน่วยกิตหากผ่านหลักสูตร เราอาจทำการควบรวมกรณีศึกษา งานนำเสนอ การรับรองภาคบังคับ และอื่น ๆ มาไว้ด้วยกัน

เริ่มต้นอาชีพที่ Amazon Ads

มาสร้างอนาคตกับเรา! Amazon เสนอโอกาสสุดพิเศษที่จะช่วยทำให้อาชีพของคุณก้าวไปได้ไวขึ้นและสร้างผลกระทบต่อลูกค้าโฆษณาของเราทั่วโลก ตำแหน่งงานแบบเต็มเวลาเหล่านี้เหมาะสำหรับผู้สมัครระดับเริ่มต้นหรือผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงแรกเริ่มของอาชีพ (ประสบการณ์ 1-3 ปี) ที่มีความสนใจจะเริ่มต้นอาชีพที่เป็นจุดตัดกันของการโฆษณาและการค้าดิจิทัล มีประวัติว่าเคยบรรลุเป้าหมายที่มีความท้าทาย เป็นบุคคลที่อุทิศตัวให้กับลูกค้า และเป็นนักแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ที่มีความสนใจที่จะทำงานกับแบรนด์ที่ทั้งมีชื่อเสียงและกำลังเติบโต

คุณจะเริ่มต้นการเดินทางแบบสมจริงของ Amazon โดยการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรม 18 สัปดาห์พร้อมกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ในระหว่างนั้นคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการโฆษณาดิจิทัล โดยคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Amazon และทำความเข้าใจว่าสินค้าเหล่านี้จะช่วยแบรนด์ขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร คุณจะได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ตัววัดแคมเปญ พัฒนาแผนสื่อตามเป้าหมายของลูกค้า และมอบการบริการระดับยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า, Account manager และผู้จัดการแคมเปญโฆษณาจะทำงานร่วมกัน โดยทำงานแบบย้อนกลับจากเป้าหมายของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและสร้างการเติบโต

ทีมงานทำงานร่วมกันอย่างไร

ไอคอนแสดงเคอร์เซอร์ของเมาส์เหนือไอคอนดอลลาร์
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (AE)

เพิ่มรายได้ของธุรกิจใหม่และธุรกิจปัจจุบันให้กับลูกค้าและ Amazon

ไอคอนแสดงการวิเคราะห์แคมเปญ
Account manager (AM)

วิเคราะห์ข้อมูลแคมเปญและให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ไอคอนแสดงกราฟและแผนภูมิ
ผู้จัดการแคมเปญโฆษณา (CCM)

พัฒนาและยกระดับกลยุทธ์งานโฆษณา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (AAE)

 • พัฒนาทักษะการนำเสนอ การเขียน และการขาย เช่น การหาลูกค้าใหม่ การโทรหาลูกค้า และการเจรจาต่อรองเพื่อรักษาและเพิ่มรายได้จากผู้โฆษณา
 • กระชับความสัมพันธ์ใหม่กับลูกค้าแต่ละรายและนำเสนอโซลูชัน Amazon Ads ที่เกี่ยวข้อง
 • ทำให้ได้ตามเมทริกซ์วัดประสิทธิผลตามความต้องการของลูกค้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับโควต้าการขาย

ผู้ช่วย Account manager (AAM)

 • มาเป็นผู้เชี่ยวชาญและปรับใช้โซลูชันของ Amazon ตามความต้องการของผู้โฆษณา
 • ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อทำข้อเสนอที่จะส่งผลต่อกลยุทธ์สื่อดิจิทัลในระยะสั้นและระยะยาว
 • วิเคราะห์แคมเปญเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการเพิ่มยอดขาย

ผู้ช่วยผู้จัดการแคมเปญโฆษณา (ACCM)

 • พัฒนากลยุทธ์การโฆษณาระดับแบรนด์เพื่อสร้างผลกระทบสูงสุดต่อผู้โฆษณา
 • จัดการด้านการปฏิบัติงานของกระบวนงานแคมเปญและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้การเปิดตัวแคมเปญทำได้โดยไม่ยุ่งยาก
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพโฆษณาเพื่อพัฒนาคำแนะนำที่สร้างผลกระทบได้มากแก่ผู้โฆษณา

ผู้ช่วยผู้จัดการคู่ค้าทั่วโลก (AGPM)

 • มีให้บริการในประเทศจีนเท่านั้น
 • พัฒนาความรู้ด้านการโฆษณาและทักษะ CRM เพื่อการขายในระหว่างโปรแกรมการฝึกอบรม
 • ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับกลยุทธ์การโฆษณาและการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก ส่งมอบการบริการระดับสูงสุดให้กับลูกค้า
 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกเพื่อช่วยให้ทีมรักษาและเพิ่มรายได้จากผู้โฆษณา