ติดต่อเรา

ขอรับบริการแบบมีการจัดการของ Amazon Ads

ออกแบบมาเพื่อผู้โฆษณาที่ต้องการเข้าถึงพื้นที่โฆษณาของ Amazon DSP พร้อมบริการให้คำปรึกษา หรือสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ไม่มากด้านการโฆษณาแบบตั้งโปรแกรม มีการกำหนดงบประมาณขั้นต่ำ