อาหารค่ำรายการทีวีใหม่: ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยแจ้งแบรนด์ร้านอาหารที่ให้บริการด่วนเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่บ้านและสตรีมมิ่งทีวี

ผู้ชายและผู้หญิงกำลังดูทีวี

16 สิงหาคม 2022 | โดย: Theresa Yerger, Sr. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเนื้อหาอาวุโส

อุตสาหกรรมร้านอาหารบริการด่วน (QSR) อยู่ท่ามกลางวิวัฒนาการทางดิจิทัล เช่นเดียวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคในร้านอาหารถึงระดับประวัติศาสตร์1 จากข้อมูลของ USDA Economic Research Service ดัชนีการซื้ออาหารนอกบ้าน (การซื้อร้านอาหาร) เพิ่มขึ้น 6.8% จากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 12 เดือนนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 1981 2 แบรนด์ QSR กำลังพยายามจับจ่ายใช้สอยนี้ผ่านการนำเอาความพยายามทางดิจิทัลใหม่ ๆ มาใช้ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีสั่งอาหารด้วยตัวเอง แอพความภักดี และการชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัส เพื่อเข้าถึงนักชิมรุ่นใหม่และสร้างความภักดีต่อแบรนด์ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง3

อุตสาหกรรม QSR ได้ก้าวไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างรวดเร็วในปี 2020 ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมก้าวหน้าเร็วกว่าการคาดการณ์อย่างมาก4 เมื่อรู้ว่าภูมิทัศน์ของสื่อมีความกระจัดกระจายมากขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา แบรนด์ QSR อาจต้องการพิจารณาโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีเป็นช่องทางในการสื่อสารถึงความแตกต่างของแบรนด์ในช่วงเวลาสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม

Amazon Ads ทำงานร่วมกับ Kantar เพื่อสำรวจผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่ 1,244 รายที่ระบุว่าเป็นนักช้อปของ Amazon และผู้เยี่ยมชม QSR หรือร้านอาหารแบบสบาย ๆ (CDR) อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการดูทีวีของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลประชากรศาสตร์สำหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้มีลักษณะเอนเอียงเล็กน้อยในเพศหญิง (เพศหญิง 56% เทียบกับเพศชาย 44%) ผลการสำรวจแสดงว่า 71% ของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่ม millennials หรือ Gen X และ 29% เป็นคนกลุ่มบูมเมอร์หรือ Gen Z ที่เป็นผู้ใหญ่ (18+)5

ข้อคิดสามประการจากการศึกษากลุ่มเป้าหมายในร้านอาหารราคาปานกลางของ Amazon Ads

1. ลูกค้า QSR/CDR กำลังสตรีมเนื้อหาและมีแนวโน้มที่จะรับชมร่วมกับผู้อื่น

จากการสำรวจของ Amazon Ads และ Kantar พบว่าเกือบเก้าในสิบ (87%) ของนักช้อปของ Amazon ที่ไปร้านอาหาร QSR อย่างน้อยเดือนละครั้งดูสตรีมมิ่งทีวี และหลายคนกำลังดูเนื้อหาที่เปิดใช้งานโฆษณา จากกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว 86% เข้าถึงบริการสตรีมมิ่งที่เปิดใช้งานโฆษณา ซึ่งรวมถึง Freevee และ Twitch ส่วนใหญ่ชอบดูเนื้อหาบนทีวี (65%) เทียบกับ 35% ที่ดูบนหน้าจอมือถือ การดูร่วมกันยังเป็นที่นิยมในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ โดย 7 ใน 10 ตอบว่าพวกเขาดูทีวีหรือเนื้อหาวิดีโอร่วมกับผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่6

2. สั่งกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านและขณะดูทีวี

ผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่าพวกเขามักจะสั่งอาหารกลับบ้าน ไม่ว่าจะมาด้วยตัวเอง (38%) หรือทางดิจิทัล (35%) ระหว่างทางกลับบ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพวกเขาต้องการดูเนื้อหาขณะรับประทานอาหาร โดย 34% สั่งซื้อก่อนเริ่มดูทีวี และ 28% สั่งซื้อขณะดูทีวี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 79% ของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้สั่งซื้อหรือไปที่ร้าน QSR/CDR อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง อาหารยอดนิยมของพวกเขาคือพิซซ่า เบอร์เกอร์ และไก่ทอดหรือปีกไก่7

แบบสำรวจ

79% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าตนสั่งซื้อหรือไปที่ร้าน QSR/CDR อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง8

3. ลูกค้า QSR/CDR มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ Amazon

ผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่า 6 ใน 10 คนยืนยันว่าตนเองเป็นเจ้าของอุปกรณ์ Amazon อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง รวมถึง Fire TV, แท็บเล็ต Fire, Echo หรือ Kindle มากกว่าครึ่งชมบริการวิดีโอของ Amazon อย่างน้อยหนึ่งรายการ เช่น Prime Video, Freevee หรือ Twitch ผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งานโฆษณาของ Amazon เป็นปัจจัยหลักในการเรียกคืนโฆษณา ผู้ตอบแบบสอบถามมักจะจำโฆษณาที่พวกเขาเห็นหรือได้ยินบนสื่อที่เปิดใช้งานโฆษณาของ Amazon มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโซเชียลมีเดียหรือทีวี ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าโฆษณาที่พวกเขาจำได้ในสื่อที่เปิดใช้งานโฆษณาของ Amazon มีความเกี่ยวข้อง น่าสนใจ และมีประโยชน์มากกว่าโฆษณาที่จำได้บนโซเชียลมีเดียหรือทีวีเพียงอย่างเดียว 9

แบรนด์ QSR/CDR สามารถเข้าถึงนักชิมได้อย่างไรจากที่ที่พวกเขาอยู่

ในขณะที่รูปแบบของรายการทีวีและอาหารเย็นทางทีวีกำลังเปลี่ยนไป กลุ่มเป้าหมายยังคงชอบทานอาหารขณะดูรายการด้วยกัน อาหารเย็นทางทีวีสมัยใหม่เป็นอาหารเย็นที่เปิดใช้งานแบบดิจิทัล โดยผู้บริโภคต้องการสตรีมเนื้อหาและสั่งอาหารผ่านสมาร์ทโฟน แบรนด์ QSR/CDR อาจต้องการพิจารณากลยุทธ์แบบหลายช่องที่มีรากฐานมาจากสตรีมมิ่งทีวี เนื่องจากมีแนวโน้มสูงที่ผู้บริโภคในปัจจุบันจะเชื่อมต่อผ่านจุดติดต่อที่หลากหลาย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทีวีที่เชื่อมต่อ (CTV) และการตลาด OTT

1สมาคมร้านอาหารแห่งชาติ “รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมร้านอาหารปี 2022” มกราคม 2022
2สหรัฐอเมริกา สำนักสถิติแรงงาน “ดัชนีอาหารนอกบ้าน” มีนาคม 2022
3-4EHL Insights “7 เทรนด์เทคโนโลยีร้านอาหารที่น่าจับตาในปี 2022” มกราคม 2022
5-9แหล่งที่มา: Kantar US Amazon Audience แบบสำรวจสตรีมมิ่ง – ธ.ค. 2021