3 ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้บริโภคค้นหา ค้นคว้า และซื้อสินค้าในปี 2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2021

เมื่อลูกค้ามีส่วนร่วมกับช่องทางและสื่อมากมายในแต่ละระยะของการชอปปิง ผู้ลงโฆษณาต้องเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วผู้บริโภคตัดสินใจซื้ออย่างไร

Amazon ได้ทำการสำรวจผู้เข้าร่วมในตลาดกว่า 12,000 คน1 จากโปรแกรม Amazon Shopper Panel เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการชอปปิงของผู้บริโภคทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์2 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าความชอบของลูกค้าแตกต่างกันไปอย่างไรตามประเภทของสินค้าที่พวกเขาเลือกซื้อ เราได้ถามผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับประสบการณ์การชอปปิงสินค้า 7 หมวดหมู่ ได้แก่ เครื่องแต่งกายรองเท้า เครื่องประดับแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา ชุดเครื่องนอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ ของเล่น3

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสามประการที่ได้จากคำตอบแบบสำรวจ:

  • ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค้นพบแบรนด์ทางออนไลน์
  • มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มต้นค้นคว้าเกี่ยวกับสินค้าทางออนไลน์
  • “การได้เห็นและสัมผัสสินค้าด้วยตนเอง” คือเหตุผลหลักในการชอปปิงแบบออฟไลน์

ผลการวิจัยเหล่านี้บ่งชี้ว่าสื่อออนไลน์และการโฆษณา เช่น การค้นหา โซเชียลมีเดีย อีเมล วิดีโอ มีบทบาทสำคัญในค้นพบแบรนด์ใหม่ ๆ และการค้นคว้าเกี่ยวกับสินค้าของลูกค้า สำหรับผู้ลงโฆษณา สิ่งนี้ยิ่งเน้นความสำคัญของการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้าค้นหาแบรนด์ และให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของคุณ นอกจากนี้ เนื่องจากผลกระทบของสื่อออนไลน์ต่อกิจกรรมกรวยการตลาดส่วนบนของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ลงโฆษณาควรมองให้ไกลกว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั่วไปเมื่อทำการประเมินประสิทธิภาพของสื่อ และควรลองทำการศึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงแบรนด์ การยกระดับแบรนด์ และการเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อประเมินผลกระทบอย่างเต็มที่


นี่คือผลการวิจัยโดยละเอียดในสินค้าทุกหมวดหมู่:

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค้นพบแบรนด์ทางออนไลน์

ผู้เข้าร่วมจะค้นพบแบรนด์ใหม่ ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลและโฆษณา ได้แก่ การค้นหา โซเชียลมีเดีย อีเมล และวิดีโอของสินค้าแต่ละหมวดหมู่ แต่มีความแตกต่างกันระหว่างสินค้าหมวดหมู่ต่าง ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 2 ใน 3 ค้นพบแบรนด์ใหม่ผ่านสื่อออนไลน์ในการซื้อเครื่องประดับแฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และของเล่น ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังมองว่าสื่อออนไลน์เป็นถนนสายหลักในการค้นพบแบรนด์เวลาจะซื้อรองเท้าและเครื่องนอน แต่ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 ใน 5 ยังเกิดความสนใจสินค้าแบรนด์ใหม่ในร้านค้าจริง ๆ อยู่

สิ่งนี้จะช่วยตอกย้ำคุณค่าของการดำเนินแคมเปญกรวยการตลาดส่วนบนและการเข้าถึงลูกค้าในช่วงเริ่มต้นของเส้นทางการชอปปิง เป็นที่น่าสังเกตว่าตัววัดช่องทาง เช่น จำนวนการแสดงผลและการคลิก ไม่สามารถจับผลกระทบจากการทำแคมเปญกรวยการตลาดระดับบนได้ เราขอแนะนำให้แบรนด์ดูที่ตัวชี้วัด เช่น การจำแบรนด์ได้และทราฟฟิกการค้นหาแบบมีชื่อแบรนด์เพื่อประเมินความสำเร็จของแคมเปญของแบรนด์

กราฟที่แสดงว่าส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมค้นพบแบรนด์ทางออนไลน์

ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 2 ใน 3 ค้นพบแบรนด์ใหม่ผ่านสื่อออนไลน์ในการซื้อเครื่องประดับแฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และของเล่น

2. กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามทำการค้นคว้าสินค้าทางออนไลน์

ในหลาย ๆ หมวดหมู่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จำนวนมากค้นคว้าสินค้าแบบออนไลน์ เกือบ 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจที่ซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใช้ช่องทางออนไลน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าใหม่ ๆ พอมาถึงสินค้าเครื่องประดับแฟชั่น สื่ออนไลน์มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการค้นพบแบรนด์ของนักช้อป แต่ช่องทางออฟไลน์ก็มีบทบาทสำคัญเมื่อพูดถึงการค้นคว้าสินค้า โดย 42% ของผู้ตอบแบบสอบถามได้เข้าไปดูเครื่องประดับแฟชั่นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

แบรนด์ที่ต้องการดึงดูดลูกค้าในขั้นตอนการค้นคว้าจะต้องเตรียมพร้อมที่จะพูดคุยกับผู้ซื้อที่ยังไม่ตัดสินใจทางออนไลน์ และจะต้องมีชุดเครื่องมือและต้องมีการส่งข้อความที่เหมาะสมเพื่อช่วยกำหนดการตัดสินใจของลูกค้า การทำตลาดซ้ำเป็นวิธีที่ดีในการเตือนให้ลูกค้านึกถึงสินค้าของคุณ แต่การทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและการนำเสนอข้อมูลอย่างแข็งขันเกี่ยวกับวิธีที่คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าจะช่วยให้คุณโดดเด่นยิ่งขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน

กราฟที่แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามกว่าครึ่งค้นคว้าเกี่ยวกับสินค้าทางออนไลน์เป็นหลัก

เกือบ 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามในการสำรวจที่ซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใช้ช่องทางออนไลน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าใหม่ ๆ

3. “การได้เห็นและสัมผัสสินค้าด้วยตนเอง” คือเหตุผลหลักในการชอปปิงแบบออฟไลน์

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า 3 เหตุผลแรกที่คนเลือกซื้อสินค้าแบบออฟไลน์คือ “การได้เห็นและได้สัมผัสสินค้าด้วยตนเอง” “เพื่อหาราคาที่ถูกที่สุดและข้อเสนอที่ดีที่สุด” และ “ได้รับสินค้าทันที” เราพบว่าความตคั้งใจที่จะซื้อแบบออฟไลน์ลดน้อยลงมากในสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์และของเล่นซึ่งถือว่าโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับสินค้าหมวดหมู่อื่น ๆ โดยผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 2 ใน 5 ในการสำรวจเรื่องการชอปปิงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เลือกการตามหาข้อเสนอดี ๆ เป็นเหตุผลหลักในการซื้อสินค้าแบบออฟไลน์ โดย 1 ใน 3 จากการสำรวจในการซื้อสินค้าหมวดหมู่ของเล่นให้เหตุผลในการชอปปิงแบบออฟไลน์ว่าพวกเขาสามารถได้สินค้าทันที

แบรนด์ควรคำนึงถึงความตั้งใจในการชอปปิงเหล่านี้เวลาออกแบบประสบการณ์การซื้อสินค้าแบบออฟไลน์ และหาโอกาสในการเพิ่มการมีส่วนร่วมให้กับผู้ซื้อผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์สามารถเพิ่มวิธีการให้ลูกค้าได้ “สัมผัส” สินค้าในรูปแบบดิจิทัลให้มากขึ้น ให้เหมือนการที่พวกเขาสัมผัสและรู้สึกเวลาซื้อสินค้าแบบออฟไลน์ หรือช่วยให้พวกเขาสามารถค้นหาตำแหน่งร้านค้าแบบออฟไลน์เพื่อซื้อสินค้าและบริการของแบรนด์ได้อย่างง่ายดายซึ่งเป็นความสะดวกสบายที่พวกเขามักจะพบทางออนไลน์

กราฟที่แสดงว่า “การได้เห็นและได้สัมผัสสินค้าด้วยตนเอง” เป็นเหตุผลหลักในการชอปปิงแบบออฟไลน์

ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 2 ใน 5 ในการสำรวจเรื่องการชอปปิงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เลือกการตามหาดีลดี ๆ เป็นเหตุผลหลักในการซื้อแบบออฟไลน์

เมื่อวางแผนแคมเปญถัดไปของคุณ กรุณานึกถึงกลวิธีเหล่านี้: ดำเนินแคมเปญกรวยการตลาดระดับบนเพื่อเข้าถึงลูกค้าเมื่อพวกเขาค้นหาสินค้า แสดงข้อมูลว่าแบรนด์ของคุณช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร และสร้างวิธีการทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับสินค้าของคุณ ในการทำเช่นนี้ คุณจะช่วยให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ต้องการตลอดเส้นทางการชอปปิง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Shopper Panel ติดต่อพาร์ทเนอร์บัญชี Amazon Ads ของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจ

แหล่งที่มา:

1 “ลูกค้าในตลาด” หมายถึงลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าหรือแสดงความสนใจในการซื้อสินค้าในหมวดหมู่ที่ทำการสำรวจ
2 กลุ่มเป้าหมายแบบสำรวจถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างตามข้อมูลทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการชอปปิงเพื่อเป็นตัวแทนประชากรนักช้อปบน Amazon ชาวอเมริกัน
3 การสำรวจอาจมีความคลาดเคลื่อนของตัวอย่าง 3% ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้เป็นผู้ซื้อสินค้าในหมวดหมู่ที่กำหนดจะถูกแวดล้อมด้วยคำตอบในการสำรวจและจะไม่ถูกนับรวมในผลการสำรวจเพื่อจะได้สะท้อนถึงประชากรลูกค้าในตลาดสำหรับสินค้าแต่ละหมวดหมู่อย่างแม่นยำ