Intentwise ใช้ Selling Partner API ของ Amazon ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายให้กับผู้โฆษณาอย่างไร

3 มีนาคม 2023 | โดย Gabriella Kursman ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส

แล็ปท็อปบนโต๊ะที่มีโคมไฟ

การเข้าถึงเมทริกซ์ที่ถูกต้องสามารถช่วยให้พาร์ทเนอร์ผู้ขายและผู้โฆษณาของ Amazon ได้รับประโยชน์มากขึ้นจากโครงการริเริ่มด้านโฆษณาของตน Selling Partner API ช่วยให้พาร์ทเนอร์ผู้ขายของ Amazon เข้าถึงข้อมูลคำสั่งซื้อ สินค้าจัดส่ง การชำระเงิน และอื่น ๆ อีกมากมายด้วยโปรแกรมได้ การทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีความสำคัญมากสำหรับ "การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาสำหรับการค้าปลีก" Sreenath Reddy, CEO ของ Intentwise กล่าว

Intentwise เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นโฆษณา sponsored บน Amazon, Amazon DSP และ Amazon Attribution เครื่องมือนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งแก่ผู้ขาย แบรนด์ ตัวแทนโฆษณา และผู้รวบรวมข้อมูล ด้วยคำแนะนำ ระบบอัตโนมัติ ข้อมูลวิเคราะห์ และโครงสร้างพื้นฐาน

Amazon Ads นั่งคุยกับ Reddy เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่ Intentwise ใช้ Amazon Ads API และ Selling Partner API ในการรวบรวมข้อมูลค้าปลีกและการโฆษณาโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายสำหรับผู้ขายใน Amazon Store

API ที่ใช้ร่วมกันในการค้าปลีก ข้อมูลวิเคราะห์ของแบรนด์ และข้อมูลแค็ตตาล็อก ช่วยให้คุณให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นอย่างไร

การตัดสินใจซื้อของลูกค้าใน Amazon Store มาจากปัจจัยด้านค้าปลีกมากมาย เช่น วันที่ส่งมอบ ระดับสินค้าคงคลัง และข้อเสนอพิเศษ ที่ Intentwise เราเชื่อว่าการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ Amazon Ads จำเป็นต้องมีการรวมปัจจัยด้านค้าปลีกเหล่านี้เข้าด้วยกัน API ของ Amazon เช่น Selling Partner API ร่วมกับ Amazon Ads API เป็นเส้นทางที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ ที่ Intentwise เราเรียกสิ่งนี้ว่า "การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาสำหรับการค้าปลีก" API เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถช่วยผู้โฆษณาวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ด้วยการวิเคราะห์และนำปัจจัยด้านค้าปลีกจำนวนมากมารวมเข้ากับการดำเนินการโฆษณา ตัวอย่างของเรื่องนี้ได้แก่ การจัดการโฆษณาให้เหมาะกับสินค้าคงคลัง นั่นคือ การพักหรือการลดการใช้จ่ายโฆษณาของ ASINs โดยอัตโนมัติ หากระดับสินค้าคงคลังเหลือน้อย

อีกตัวอย่างหนึ่งของการเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างการค้าปลีกและการโฆษณาคือ มุมมองความสามารถในการทำกำไรของสินค้า ซึ่งรวมรายงานทางธุรกิจด้านยอดขายและจำนวนการเข้าชมจาก Seller Central และ Vendor Central เข้ากับรายงานด้านตัวอย่างค่าธรรมเนียมการรับฝากและจัดส่งโดย Amazon (FBA) และรายงานการโฆษณา ทำให้ลูกค้าของเราได้รับมุมมองโดยละเอียดของการทำกำไรในระดับรายการสินค้า นอกจากนี้ พาร์ทเนอร์ผู้ขายยังสามารถสร้างภาพที่สมบูรณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพช่องทางของตนได้แล้ว เมทริกซ์และข้อมูลจาก API เหล่านี้ช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายด้านการโฆษณาของตนและลงลึกในรายละเอียดมากขึ้น

คุณเชื่อมโยงความสามารถเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างไร เพื่อก้าวไปสู่กรณีการใช้งาน "ขั้นสูง" ยิ่งขึ้น

Selling Partner API ช่วยให้ Intentwise สามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญได้โดยอัตโนมัติ เช่น เมทริกซ์ยอดขาย เมทริกซ์ประสิทธิภาพการโฆษณา และระดับสินค้าคงคลัง Intentwise รวบรวมชุดข้อมูลที่กระจัดกระจายเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันในจุดเดียว ช่วยให้ผู้โฆษณาใช้เวลาน้อยลงมากในการจัดระเบียบข้อมูล และมีเวลาเพิ่มขึ้นมากในการดำเนินการกับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ซึ่งสามารถให้มุมมองแบบ 360 องศาของยอดขาย การโฆษณา สินค้าคงคลัง และประสิทธิภาพของเนื้อหาสำหรับ ASIN หรือกลุ่ม ASINs ที่ระบุ โดยการรวมข้อมูลจากรายงานที่กระจัดกระจายหลายฉบับเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมาก เป็นต้น

ด้วยความละเอียดของข้อมูลระดับนี้ที่พร้อมใช้งานได้ทันที ทำให้แบรนด์สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถทราบถึงผลกระทบที่จะมีต่อความสามารถในการทำกำไรและด้านอื่น ๆ ของธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องค้นหาเมทริกซ์เหล่านั้น นอกจากนี้ Intentwise ยังช่วยแบรนด์ต่าง ๆ รวมข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน เช่น การจัดกลุ่มสินค้าและต้นทุนสินค้า เพื่อช่วยแบ่งกลุ่มข้อมูลเพิ่มเติมและดึงข้อมูลเชิงลึกสำหรับธุรกิจของตนโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถนำไปใช้ร่วมกับการดำเนินการโฆษณาได้

คุณใช้ Selling Partner API และ Amazon Ads API ร่วมกันเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การค้าปลีกและการโฆษณาอย่างไร

เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพที่ดีขึ้นร่วมกับ Amazon Ads แบรนด์และตัวแทนโฆษณาควรมีความเข้าใจข้ามสายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของช่องทางและสินค้าแต่ละรายการของตน การผสานรวมกับ Selling Partner API และ Amazon Ads API ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ และช่วยให้ Intentwise สามารถรองรับกรณีการใช้งานข้ามสายงานได้มากมาย เช่น

  • ความสามารถในการเปรียบเทียบยอดขาย เมทริกซ์โฆษณา sponsored และเมทริกซ์ Amazon DSP ในมุมมองเดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงประสิทธิภาพการโฆษณาทั้งหมดกับรายได้โดยรวม
  • สามารถเข้าใจศักยภาพในการทำกำไรของสินค้า โดยรวบรวมค่าโฆษณา ค่าธรรมเนียม ข้อเสนอพิเศษ ต้นทุนสินค้า และเมทริกซ์ยอดขายที่ระดับสินค้าเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถจัดการสินค้าแต่ละรายการของตนเพื่อให้การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพในระดับที่เหมาะสมได้
  • พักการซื้อสื่อสำหรับสินค้าคงคลังที่เหลือน้อย
  • Best Sellers Rank (BSR) ที่สัมพันธ์กันจะเปลี่ยนแปลงตามการใช้จ่ายโฆษณา เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบระยะยาวของการโฆษณาที่มีต่อยอดขายโดยรวม

คุณจะใช้ข้อมูลนี้ร่วมกันเพื่อค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และพิจารณา ASINs ที่จะโฆษณาหรือจัดสรรงบประมาณอย่างไร

ในปัจจุบัน คุณอาจได้รับเมทริกซ์ที่หลากหลายเกี่ยวกับ ASINs แต่ละรายการได้ แต่คุณค่าที่แท้จริงมาจากการรวมข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกัน

ตัวอย่างเช่น Intentwise รวมข้อมูลยอดขายจาก Selling Partner API เข้ากับเมทริกซ์ประสิทธิภาพการโฆษณา ซึ่งหมายความว่าลูกค้าของเราสามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างรวดเร็วระหว่างสินค้าที่โฆษณามากที่สุดและสินค้าที่สร้างยอดขายได้มากที่สุดบน Amazon นอกจากนี้ยังเน้นให้เห็นถึงสินค้าที่ไม่ได้โฆษณาอยู่ในขณะนั้น เพื่อให้แบรนด์ตัดสินใจได้ว่าสินค้าเหล่านี้ต้องการงบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้โฆษณายังต้องทำความเข้าใจอีกด้วยว่า ตนกำลังทำกำไรจากสินค้าแต่ละรายการได้มากน้อยเพียงใด Intentwise เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายโดยรวมบน Amazon, เมทริกซ์การโฆษณา, ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายของลูกค้า เพื่อให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรที่สมบูรณ์ ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถตัดสินใจทางธุรกิจเกี่ยวกับงบประมาณและเป้าหมายด้านประสิทธิภาพโดยมีข้อมูลประกอบ

เคล็ดลับ 3 ข้อซึ่งคุณแนะนำแก่แบรนด์ที่ใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก Selling Partner API ในการปรับปรุงการสร้างตัวตนของแบรนด์ใน Amazon Store คืออะไร

หนึ่ง มีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งในการวัดผล สิ่งสำคัญคือต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนในการวิเคราะห์และดำเนินการกับข้อมูลเพื่อทำการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งต้องการความมุ่งมั่นและการลงทุนในด้านบุคลากร กระบวนการ และเครื่องมือที่เหมาะสม

สอง เชื่อมต่อชุดข้อมูลที่แตกต่างกัน ความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นเมื่อพาร์ทเนอร์ผู้ขายสามารถนำชุดข้อมูลที่แตกต่างกันมารวมเข้าด้วยกันและมีความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น ขณะนี้ผู้โฆษณาสามารถสร้างมุมมองแบบ 360 องศาของประสิทธิภาพสินค้าที่ต้องการ โดยนำเมทริกซ์จากการโฆษณา ยอดขายโดยรวม สินค้าคงคลัง และโปรโมชันมารวมไว้ด้วยกัน

สาม ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ในทีมของคุณ ไม่ว่าจะผ่านการฝึกอบรมภายในหรือการจ้างงานเชิงกลยุทธ์ ทักษะการวิเคราะห์เหล่านี้รวมถึงการเรียนรู้เรื่องสเปรดชีต การพัฒนาความสามารถในการโต้ตอบกับฐานข้อมูล เช่น ทักษะการใช้ SQL และการเรียนรู้การวิเคราะห์ทางสถิติ