ขยายการเข้าถึงของแคมเปญทีวีที่ฉายตามเวลาด้วยโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon

12 เมษายน 2021 | โดย: Maggie Zhang หัวหน้าฝ่ายความสำเร็จในการตรวจวัด

เบื้องหลังการสตรีม: ในซีรีส์บล็อกนี้ เราจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกและเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดที่เป็นตัวกำหนดลักษณะของการโฆษณาสตรีมมิ่งทีวี

ในอีกสองปี จะมีครัวเรือนที่ไม่ใช้บริการเพย์ทีวีในสหรัฐอเมริกามากกว่าครัวเรือนที่ใช้บริการเพย์ทีวี1 โดยมีผู้ชมจำนวนมากขึ้นที่หันไปใช้สตรีมมิ่ง นั่นหมายความว่าผู้โฆษณาต้องคิดใหม่เกี่ยวกับกลยุทธ์สื่อของตนที่นอกเหนือไปจากเพย์ทีวีแบบดั้งเดิม เพื่อดึงดูดผู้ชมรุ่นต่อไปที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยแคมเปญทีวีที่ฉายตามเวลา

Amazon Ads ได้ทำการวิเคราะห์แคมเปญ โฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon ในปี 2020 โดยใช้การตรวจวัดของบุคคลที่สามซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้แบรนด์ต่าง ๆ เข้าใจว่าโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีสามารถเสริมแคมเปญทีวีที่ฉายตามเวลาของตนได้อย่างไร ในโพสต์นี้ เราจะกล่าวถึงสิ่งที่เราค้นพบเกี่ยวกับประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายของโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon

ต่อไปนี้คือวิธีที่โฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon สามารถช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่

สิทธิประโยชน์ #1: โฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon ช่วยให้การเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นและกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกับแคมเปญทีวีที่ฉายตามเวลา

ในบล็อกโพสต์ก่อนหน้านี้ “การเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นคืออะไร และทำไมคุณจึงควรสนใจ” เรานิยามการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นว่าหมายถึง กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะที่แคมเปญโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีทำให้มีส่วนร่วม นอกเหนือไปจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงโดยแคมเปญทีวีที่ฉายตามเวลาของแบรนด์ ในการศึกษาของเรา เราพบว่าแคมเปญโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon ช่วงให้เกิด การเข้าถึงเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 6.5% ให้กับการเข้าถึงของแคมเปญทีวีที่ฉายตามเวลาของแบรนด์ ซึ่งหมายความว่าหากคุณมีแคมเปญที่ทำให้ผู้ชม 100 ล้านรายมีส่วนร่วมกับทีวีที่ฉายตามเวลา คุณจะสามารถเข้าถึงผู้ชมเพิ่มขึ้นได้ 6.5 ล้านราย หากคุณเพิ่มโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon ลงในส่วนผสมของสื่อของคุณ

รูปที่ 01: สตรีมมิ่งทีวีที่สนับสนุนโฆษณาของ Amazon ช่วให้มีการเข้าถึงเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 6.5% ให้กับการเข้าถึงของแคมเปญทีวีที่ฉายตามเวลาของผู้โฆษณา

เพื่อช่วยทำให้การเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นไปตามบริบทมากยิ่งขึ้น เรายังพบว่ากลุ่มเป้าหมายสามในสี่ (74%) ที่มีส่วนร่วมกับแคมเปญโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีนั้นมีเป็นกลุ่มเป้าหมายของ Amazon โดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวผ่านทางแคมเปญทีวีที่ฉายตามเวลาของผู้โฆษณา

รูปที่ 02: โดยเฉลี่ยแล้ว กลุ่มเป้าหมาย 74% ที่เข้าถึงโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon ไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแคมเปญทีวีที่ฉายตามเวลาของผู้โฆษณา

ประโยชน์ข้อที่ 2 กลุ่มเป้าหมายของโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon ประกอบด้วยผู้ที่ไม่ค่อยดูทีวีในสัดส่วนที่มากกว่าแคมเปญทีวีที่ฉายตามเวลา

เนื่องจากพฤติกรรมการดูทีวีเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบสตรีมมิ่งอย่างต่อเนื่อง ผู้โฆษณาจึงมีความกระตือรือร้นที่จะดึงดูดผู้ชมที่ไม่ชมทีวีที่ฉายตามเวลาและผู้ชมที่ไม่ค่อยดูทีวีซึ่งเข้าถึงได้ยากด้วยแคมเปญทีวีแบบดั้งเดิม โฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิถีทางที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้สำหรับผู้โฆษณาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมเหล่านี้ เราพบว่าเกือบครึ่งหนึ่ง (43%) ของกลุ่มเป้าหมายที่โฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของเราเข้าถึงเป็นผู้ชมที่ไม่ค่อยดูทีวี ซึ่งมากกว่าแคมเปญทีวีที่ฉายตามเวลา 6 เท่า (7%) ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้มข้นสูงกว่าดังกล่าว โฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของเราจึงช่วยให้มีการเข้าถึงผู้ชมที่ไม่ค่อยดูทีวีเพิ่มขึ้น 78% โดยเฉลี่ย

รูปที่ 03: โดยเฉลี่ยแล้ว 43% ของกลุ่มเป้าหมายที่แคมเปญโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon เข้าถึงเป็นผู้ชมที่ไม่ค่อยดูทีวี ซึ่งมากกว่าแคมเปญทีวีที่ฉายตามเวลา 6 เท่า

ประโยชน์ข้อที่ 3 โฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon ช่วยสร้างประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมด้วยความถี่ที่น้อยกว่าแคมเปญทีวีที่ฉายตามเวลา

ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบันสำหรับผู้โฆษณาคือการจัดการความถี่ ความถี่เป็นตัวบ่งชี้จำนวนครั้งที่ผู้ชมได้รับสารของผู้โฆษณาตลอดทั้งแคมเปญ ซึ่งทำให้ความถี่กลายเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของประสบการณ์ในการรับชมของลูกค้า เราพบว่าทีวีที่ฉายตามเวลาส่งมอบความถี่แคมเปญโดยเฉลี่ยระหว่าง 30 ถึง 64 ให้กับผู้ชมที่ชื่นชอบการดูทีวีอย่างมาก ในทางกลับกัน แคมเปญโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon มีความถี่โดยเฉลี่ยที่ 4.4 ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความถี่ของแคมเปญทีวีที่ฉายตามเวลาโดยเฉลี่ยที่ 9.5

รูปที่ 04: โฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon ส่งมอบความถี่แคมเปญโดยเฉลี่ยที่ 4.4 ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความถี่แคมเปญทีวีที่ฉายตามเวลาโดยเฉลี่ยที่ 9.5

ขั้นต่อไปคืออะไร

เรายังคงขยายการเข้าถึงของเราต่อไปในแต่ละวันสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่พิเศษไม่เหมือนใคร เรายังทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยให้ผู้โฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องมากที่สุด และผลักดันให้เกิดผลกระทบแบบเต็ม funnel ในทั่วทุกโซลูชันการโฆษณาของ Amazon เราจะยังคงแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมต่อไปเกี่ยวกับวิธีที่โฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon ช่วยให้แบรนด์สามารถยกระดับแบรนด์ให้ดียิ่งขึ้นและผลักดันการพิจารณาที่นอกเหนือจากการเข้าถึง

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon หรือไม่ ดูหน้าการโฆษณาวิดีโอของเรา

1https://chart-na1.emarketer.com/245043/us-pay-tv-vs-non-pay-tv-households-2017-2025-millions