ผลกระทบของโควิด-19 ต่อพฤติกรรมการช้อปปิ้งในอินเดีย

18 ธันวาคม 2020

พฤติกรรมการช้อปปิ้งในหมู่ผู้บริโภคชาวอินเดียมีการพัฒนาในช่วงการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโควิด-19 ในช่วงแรก มีผู้บริโภคชาวอินเดียจำนวนมากอยู่ในพื้นที่กักกันหรือมีทางเลือกจำกัดในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็น ด้วยเหตุนี้ ผู้บริโภคจึงพยายามหาช่องทาง สินค้า และแบรนด์ใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการช้อปปิ้งและเส้นทางสำหรับซื้อของผู้บริโภค

Amazon Advertising ได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษาร่วมกับ Kantar ในเดือนกรกฎาคมปี 2020 เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของโควิด-19 ต่อทางเลือกในการซื้อสินค้าของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ใช้งานจากในย่านตัวเมืองของอินเดีย จำนวนประชากรทั้งหมดภายใต้นิยามของคำว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ใช้งานจากในย่านตัวเมืองเท่ากับ 309 ล้านคนในปี 2019 การศึกษาวิจัยได้ก่อให้เกิดแนวโน้มสามแนวโน้ม:

ผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปยังช่องทางออนไลน์ในช่วงโควิด-19

Kantar ได้สอบถามนักช้อปเกี่ยวกับรูปแบบการซื้อของพวกเขาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 การศึกษาวิจัยค้นพบว่า:

  • 42% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ใช้งานจากในย่านตัวเมืองของอินเดียนั้นช้อปปิ้งออนไลน์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มดังกล่าวเป็นนักช้อปออนไลน์ครั้งแรก
  • 46% ของ “กลุ่มนักช้อปออนไลน์ใหม่” นี้อาศัยอยู่ในเมืองระดับ 1 และ 2*

Amazon เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการค้นข้อมูล

นักช้อปชาวอินเดียจำนวนมากสำรวจความพอใจเพื่อค้นข้อมูลสินค้าออนไลน์ก่อนที่จะทำการซื้อสินค้าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ Amazon ได้กลายเป็นหนึ่งในปลายทางยอดนิยมสำหรับการค้นพบสินค้าในบรรดาผู้ที่ค้นข้อมูลออนไลน์

  • ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ใช้งานจากในย่านตัวเมืองของอินเดีย 66% ได้ค้นข้อมูลทางออนไลน์ก่อนทำการซื้อสินค้า ไม่ว่าจะทางออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตาม และ
  • ผู้ค้นข้อมูลทางออนไลน์1 52% ได้เข้าชมเว็บไซต์ Amazon เพื่อทำการค้นข้อมูลของพวกเขา

นักช้อปใหม่ใน Amazon คาดหวังที่จะใช้ช่องทางออนไลน์ต่อไป

นักช้อปใหม่ใน Amazon ระบุว่าพอใจกับประสบการณ์การซื้อของพวกเขาเป็นอย่างมาก และส่วนใหญ่ยังคงมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบการช้อปปิ้งใน Amazon ในอนาคต

  • นักช้อปใหม่ใน Amazon 82% กล่าวว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะดำเนินการช้อปปิ้งต่อใน Amazon ในระยะยาว
  • หมวดหมู่สินค้าที่นักช้อปเหล่านี้มีแนวโน้มจะซื้อในช่วง 6-8 เดือนข้างหน้า ได้แก่ เสื้อผ้าและแฟชั่น (43%) โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม (42%) ความงามและของใช้ส่วนตัว (41%) ของใช้ในครัวเรือนและของชำ (39%) เครื่องใช้ภายในบ้านและของตกแต่งบ้าน (33%) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค (24%)

ข้อมูลสำคัญที่ได้มา

นักช้อปชาวอินเดียจะใช้ช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นในกระบวนการช้อปปิ้งของพวกเขา และหลายคนกำลังใช้ Amazon ในค้นข้อมูลและค้นคว้าก่อนที่จะซื้อสินค้าทั้งในร้านค้าออนไลน์หรือออฟไลน์ แบรนด์ได้มีโอกาสที่จะคำนึงถึงวิธีที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมและปลูกฝังความสัมพันธ์กับนักช้อปเหล่านี้ในช่วงต้นของเส้นทางการซื้อเพื่อช่วยส่งเสริมให้พวกเขากลายเป็นผู้ภักดีต่อแบรนด์

Amazon Advertising สามารถช่วย ให้นักการตลาดแบรนด์ มีส่วนร่วมกับลูกค้า ในช่องทางการตลาดได้ในทุกขั้นตอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า Amazon Advertising ของคุณหรือติดต่อกับตัวแทนโฆษณา

แหล่งวิจัยและวิธีการ

Amazon Advertising ได้รับมอบหมายให้ทำการออกแบบ ลงพื้นที่ และจัดทำข้อมูลผลการศึกษานี้ร่วมกับ Kantar ผ่านการสัมภาษณ์ทางออนไลน์และทางโทรศัพท์ ผู้ตอบแบบสอบถาม 5,744 คนใน 31 เมืองได้ทำแบบสำรวจใน 11 ภาษา ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม ถึง 22 กรกฎาคม 2020 ผู้ตอบแบบสำรวจมีคุณสมบัติเป็นผู้มีถิ่นพำนักในอินเดียอายุ 18 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต นักวิเคราะห์วิจัย Kantar ใช้ตัวประกอบการถ่วงน้ำหนักกับข้อมูลการสำรวจเพื่อรับรองว่าตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ใช้งานจากในย่านตัวเมืองของอินเดียตามอายุ เพศและการกระจายทางภูมิศาสตร์ตามที่รายงานใน ICUBETM ของ Kantar

*เมืองต่าง ๆ ในอินเดียถูกจำแนกโดยรัฐบาลอินเดียว่าเป็นระดับ 1 ระดับ 2 หรือระดับ 3 ตามความหนาแน่นของประชากรในเมือง
1ผู้ค้นข้อมูลเหล่านี้อาจทำการซื้อขั้นสุดท้ายไม่ว่าจะทางออฟไลน์หรือบนเว็บไซต์ออนไลน์อื่น ๆ และในท้ายที่สุดอาจกลายเป็นลูกค้า Amazon หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้