เรียนรู้วิธีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ด้วยกลยุทธ์การตลาดการธนาคารแบบหลายช่องทาง

13 กันยายน 2022 | โดย Henok Zeratzion, Sr. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บัญชีออมทรัพย์

ระหว่างธนาคารปกติ สมาคมให้ยืมเงินสร้างบ้าน และธนาคารระบบดิจิทัลเพียงอย่างเดียว จะเห็นว่าเรามีตัวเลือกด้านการธนาคารมากกว่าที่เคยเป็นมา นอกจากนี้ ลูกค้าต้องเผชิญกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการตัดสินใจ เนื่องจากธนาคารเหล่านี้นำเสนอสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้มีความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่ง1 แล้วลูกค้าจะตัดสินใจว่าจะใช้ตัวเลือกไหนดี

เพื่อให้เข้าใจถึงทัศนคติและพฤติกรรมทั่วไปในการเลือกสินค้าและบริการทางการเงินได้มากขึ้น Amazon Ads จึงทำงานร่วมกับ Kantar เพื่อสำรวจความคิดเห็นนักช้อปเกี่ยวกับแรงจูงใจ อิทธิพล และการใช้สินค้าทางการเงินของพวกเขา งานศึกษาวิจัยในเดือนเมษายน 2022 ได้มีผู้ตอบแบบสอบถาม 1,000 คนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 56 ปีจากสหราชอาณาจักร นี่คือผลการวิจัยบางส่วนจากการสำรวจ

ผู้บริโภคยอมรับชุดสินค้าจากธนาคารท้องถิ่นและธนาคารดิจิทัล

จากการศึกษาพบว่าผู้ถือบัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีออมทรัพย์อาจเปิดใจรับแบรนด์ใหม่ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามครึ่งหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาเปลี่ยนธนาคารอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และหนึ่งในสี่ระบุว่าพวกเขาเปลี่ยนธนาคารสองครั้ง2 เกือบหนึ่งในห้ามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงสองปีที่ผ่านมา 3 ผู้โฆษณาสามารถพิจารณาผู้เปลี่ยนแบรนด์ที่มีศักยภาพเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เปิดรับการพิจารณาแบรนด์ใหม่ๆ

ผลการศึกษายังเผยด้วยว่า นักช้อป Amazon มีแนวโน้มอยู่บ่อยครั้งที่จะเลือกธนาคารดิจิทัลเพียงอย่างเดียวเป็นธนาคารหลัก 1.3 เท่า และมีแนวโน้มที่จะเลือกธนาคารท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาคเป็นธนาคารหลักถึง 5 เท่า ซึ่งทำให้ตลาดด้านนี้เป็นโอกาสสำหรับผู้โฆษณาธนาคาร 4

เหตุผลที่ผู้บริโภคอาจพิจารณาเปลี่ยนธนาคาร

จากการศึกษาพบว่าไลฟ์อีเว้นท์เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนธนาคาร เนื่องจากผู้ที่เปลี่ยนเมื่อไม่นานมานี้มักจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ เช่น การย้ายบ้านใหม่

จากการสำรวจพบว่า ลูกค้าที่เปลี่ยนธนาคารภายในสองปีที่ผ่านมากล่าวว่าเหตุผลหลักสามประการในการเปลี่ยนคือได้รับสิ่งจูงใจในการเปลี่ยนบัญชี (24%) มีบริการออนไลน์ที่ดีกว่า (23%) และมีการบริการลูกค้าที่ดีกว่า (23%) 5 ลูกค้าที่เปลี่ยนธนาคารเมื่อสองปีที่ผ่านมามีเหตุผลคล้ายกัน โดยมีทั้งสิ่งจูงใจและการบริการลูกค้าที่ดีกว่าในอัตรา 21% อย่างไรก็ตาม เฉพาะกลุ่มนี้คือการมีอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้มากขึ้น (19%) 6 การพิจารณาแรงจูงใจเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างโฆษณาและข้อความที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้

ผลลัพธ์การสำรวจแสดงให้เห็นว่านักช้อปของ Amazon มักจะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องเปิดบัญชีธนาคาร โดย 3 ใน 10 รายได้เปิดบัญชีใหม่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 4 ใน 10 รายระบุว่ายินดีเปิดบัญชีใหม่ในอีก 12 เดือนข้างหน้า 7

วิธีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนธนาคาร

จากการศึกษาพบว่า บ่อยครั้งที่นักช้อปของ Amazon มีแนวโน้มที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีธนาคารของตนผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ 8

ผลลัพธ์การสำรวจแสดงให้เห็นว่าเมื่อพูดถึงช่องทางสื่อ กลุ่มเป้าหมายบัญชีธนาคารมีแนวโน้มที่จะจำโฆษณาออนไลน์ได้มากกว่าโฆษณาออฟไลน์ 25% ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่รู้จักธนาคารผ่านเนื้อหาโฆษณาดิจิทัล เช่น โฆษณาแบนเนอร์และโฆษณาเว็บไซต์ (62%) แหล่งที่มาของการรับรู้เพิ่มเติม คือการค้นหาโดยบุคคลที่สาม (เช่น ผ่านเครื่องมือค้นหา) (41%) และการรีวิวออนไลน์ เช่น คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริโภค (34%) 9

จากการศึกษาพบว่าความสะดวกสบายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด (67%) สำหรับผู้ถือบัญชีเมื่อตัดสินใจเลือกธนาคาร ตามด้วยความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับธนาคาร (40%) จากนั้นจึงเป็นค่าธรรมเนียมหรืออัตราการแลกเปลี่ยน (36%) 10 แม้ว่าความสะดวกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักช้อปทั้งที่ใช้งานบ่อยครั้งและใช้งานเป็นครั้งคราว แต่การพิจารณาความสัมพันธ์ ข้อเสนอ และการเข้าถึงออนไลน์ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

Amazon Ads สามารถช่วยให้นักการตลาดด้านการธนาคารและบริการทางการเงินเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสำรวจและค้นพบสินค้าและบริการทางการเงินใหม่ ๆ ที่พวกเขาสามารถใช้ได้ Amazon Ads สามารถช่วยให้แบรนด์ของคุณมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบน Amazon, Twitch หรือ IMDb

1 EY - ธนาคารจะพลิกโฉมลูกค้ายุคใหม่ได้อย่างไร, 2021
2-10 Kantar และ Amazon Ad - การศึกษาด้านการธนาคารและการชำระเงินในสหราชอาณาจักร, เมษายน 2022