การแนะนำเกี่ยวกับ Amazon DSP

17 กรกฎาคม 2019

โดย Katherine Osteen ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดสินค้า

Amazon DSP ทำให้คุณสามารถซื้อโฆษณาแบบแสดงผลและโฆษณาวิดีโอได้ด้วยโปรแกรม ดูวิดีโอสินค้า Amazon DSP ใหม่ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะและประโยชน์