เคล็ดลับการโฆษณาสำหรับ Prime Day

Amazon Prime Day สร้างโอกาสเติบโตให้แก่ธุรกิจอย่างมากมาย รวมถึงแนะนำแบรนด์ของคุณให้กับลูกค้าใหม่ ๆ การโฆษณาสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องใน Prime Day นี้ เราได้รวบรวมวิธีการต่าง ๆ ที่ การโฆษณา Prime Day สามารถช่วยให้แบรนด์ของคุณเติบโตทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง Prime Day

ดึงดูดนักช้อปมากขึ้นก่อนจะถึง Prime Day

ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นลงโฆษณาก่อนถึง Prime Day จากการสำรวจของ Kantar เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราพบว่า นักช้อป 75% มีแนวโน้มหรือมีแนวโน้มสูงที่จะซื้อสินค้าในช่วง Prime Day ที่พวกเขาค้นพบในช่วงก่อนถึง Prime Day1 แบรนด์ต่าง ๆ มีโอกาสเข้าถึงนักช้อปที่อยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการช้อปปิ้ง และข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยคุณกำหนดกลวิธีที่เหมาะกับคุณตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ

ข้อมูลเชิงลึกของนักช้อป 2

คุณต้องการแบ่งปันสินค้ากับนักช้อปที่มีศักยภาพหรือไม่
นักช้อปที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 14% ไม่รู้ว่าพวกเขาวางแผนจะซื้ออะไร

คุณต้องการแบ่งปันสินค้ากับนักช้อปปัจจุบันหรือไม่
นักช้อปที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 63% มีแนวคิดว่าจะซื้ออะไร แต่ต้องการแรงบันดาลใจมากกว่านี้

คุณต้องการทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นใช่ไหม
นักช้อปที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 82% มีแนวโน้ม/มีแนวโน้มสูงที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ใหม่ที่นำไปสู่ Prime Day

แสดงแบรนด์และข้อเสนอของคุณ

การนำไปสู่ Prime Day และกิจกรรมจะมอบโอกาสในการแนะนำแบรนด์ของคุณให้ลูกค้าใหม่ และเตือนลูกค้าปัจจุบันเกี่ยวกับข้อเสนอเฉพาะสำหรับ Prime ที่คุณได้นำเสนอ แบรนด์ที่โฆษณาก่อนถึงและในช่วง Prime Day แสดงให้เห็นว่ามีการรับรู้เพิ่มขึ้น 216% และการพิจารณาเพิ่มขึ้น 214% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน3 ในช่วง Prime Day นอกจากจะมีโอกาสเพิ่มความภักดีของแบรนด์แล้ว ยังมี: ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 69% มีแนวโน้มหรือแนวโน้มสูงที่จะซื้อสินค้าอื่น ๆ จากแบรนด์เดียวกัน4

การรับรู้

เพิ่มขึ้น 216%

การพิจารณา

เพิ่มขึ้น 214%

เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ Amazon Ads เพื่อเพิ่มยอดขาย

การโฆษณาในช่วง Prime Day ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างการรับรู้เท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อปริมาณการขายอีกด้วย จากการสำรวจนักช้อป 68% กล่าวว่าพวกเขามีแนวโน้มหรือมีแนวโน้มสูงที่จะซื้อจากโฆษณาบน Amazon ในช่วง Prime Day5 นอกจากนี้ ผู้โฆษณาที่ใช้ Amazons Ads ผ่านแคมเปญ better together การรวมโฆษณา sponsored บวกการแสดงผล (Amazon DSP และ/หรือ Sponsored Display) บวกโฆษณาสตรีมมิ่งทีวี ในช่วง Prime Day พบว่ามียอดขายเพิ่มขึ้น 19.4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน6

สินค้าบริการตนเองของ Amazon Ads มีอะไรบ้าง

แรงผลักดันที่ไม่หยุด

สามารถมองเห็นประโยชน์ของการโฆษณาในช่วง Prime Day ได้ไกลกว่าตัวโฆษณาเอง แม้แต่สินค้าที่ไม่ได้โปรโมตก็มียอดขายเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 19% ในช่วง Prime Day สำหรับแบรนด์ที่ใช้โปรโมชันด้วยโซลูชัน Amazon Ads7

และไม่หยุดในช่วง Prime Day: ลูกค้าไม่เพียงแค่มีแนวโน้มที่จะซื้ออีกหลังจาก Prime Day เท่านั้น แต่พวกเขายังมีแนวโน้มหรือมีแนวโน้มสูงที่จะพึ่งพาโฆษณา8

ข้อมูลเชิงลึกของนักช้อป 9

นักช้อปที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 31% มีแนวโน้มหรือมีแนวโน้มสูงที่จะซื้อสินค้าเดียวกันหลัง Prime Day แม้ว่าจะไม่มีข้อเสนอก็ตาม

นักช้อปที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 53% มีแนวโน้มหรือมีแนวโน้มสูงที่จะซื้ออีกครั้งหลังจาก Prime Day

นักช้อปที่ตอบแบบสำรวจจำนวน 52% มีแนวโน้มหรือมีแนวโน้มสูงที่จะพึ่งพาโฆษณาเพื่อเตือนให้พวกเขาซื้อสินค้าหลังจาก Prime Day

quoteUpSponsored Products ได้เปลี่ยนวิธีที่เราเปิดตัวสินค้าใหม่ ๆ และช่วยสร้างแรงผลักดันที่เราจำเป็นต้องมีเพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นบน AmazonquoteDown
— Matt Sternberg เจ้าของ Green Gobbler

เริ่มต้นใช้งาน Sponsored Products

เมื่อใช้ Sponsored Products โฆษณาของคุณอาจปรากฏในผลการช้อปปิ้งและหน้ารายการสินค้า ซึ่งอาจช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นและเพิ่มยอดขาย

1-2แบบสำรวจ Kantar Quickfire ปี 2022 ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 3008 ราย (ทั่วทั้ง US, CA, MX, UK, DE, JP, AU) ที่ซื้อของในสัปดาห์ Prime Day ในปี 2020 และ/หรือปี 2021 และวางแผนที่จะซื้ออีกในปี 2022
3 ข้อมูลภายในของ Amazon ปี 2021, US, CA, MX, UK, DE, JP, AU
4-5แบบสำรวจ Kantar Quickfire ปี 2022 ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 3008 ราย (ทั่วทั้ง US, CA, MX, UK, DE, JP, AU) ที่ซื้อของในสัปดาห์ Prime Day ในปี 2020 และ/หรือปี 2021 และวางแผนที่จะซื้ออีกในปี 2022
6-7 ข้อมูลภายในของ Amazon ปี 2021
8-9แบบสำรวจ Kantar Quickfire ปี 2022 ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 3008 ราย (ทั่วทั้ง US, CA, MX, UK, DE, JP, AU) ที่ซื้อของในสัปดาห์ Prime Day ในปี 2020 และ/หรือปี 2021 และวางแผนที่จะซื้ออีกในปี 2022