5 วิธีในการตรวจวัดแคมเปญ OTT ของคุณ

อัปเดตวันที่ 4 ตุลาคม 2021

ผู้โฆษณามักถูกปล่อยให้คาดเดาผลกระทบของแคมเปญทีวีของพวกเขาที่มีต่อแบรนด์ของตนด้วยทีวีที่ฉายตามเวลา แต่ด้วย แคมเปญโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon หรือที่เรียกกันว่า over-the-top (OTT) แคมเปญโฆษณาวิดีโอ เมื่อแบรนด์ได้รับการขอให้แสดงผลกระทบของการลงทุนโฆษณาของพวกเขา พวกเขาสามารถทำได้เลย

ด้านล่างนี้คือ วิธีที่คุณสามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์กับการลงทุนสื่อของคุณโดยใช้ชุดเมทริกซ์สุดพิเศษจากบุคคลที่หนึ่งและการศึกษาการตรวจวัดจากบุคคลที่สาม

1. การเข้าถึงแบรนด์

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามขนาด เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ รูปแบบการเสพสื่อได้เปลี่ยนไปแล้ว ด้วยการแนะนำรูปแบบวิดีโอใหม่ ในปี 2020 ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาดูวิดีโอดิจิทัลเฉลี่ย 140 นาทีต่อวัน1 การศึกษาการเข้าถึงแบรนด์จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าแคมเปญโฆษณา OTT ของคุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับแบรนด์ของคุณ

การศึกษาการเข้าถึงแบรนด์สามารถบอกอะไรฉันได้บ้าง

การจัดอันดับโฆษณาดิจิทัลของ Nielsen (DAR) สามารถช่วยให้คุณกำหนดการเข้าถึงด้านการตลาด ความถี่ และการจัดอันดับคะแนนรวม (GRPs) ของแคมเปญโฆษณา OTT ของคุณได้ และหากคุณกำลังเรียกใช้โฆษณาทั้งสตรีมมิ่งและทีวีที่ฉายตามเวลา คุณสามารถใช้การศึกษาการวิเคราะห์ของ Nielsen CTV เพื่อตรวจวัดกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นผ่านทาง Fire TV ทีวีที่ฉายตามเวลา หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

ทำไมถึงสำคัญ

ด้วยสถานการณ์การบริโภควิดีโอแบบแยกส่วนในปัจจุบัน คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการตรวจวัดยอดรวมการเข้าถึง การเข้าถึงที่เพิ่มขึ้น และจำนวนการเข้าถึงที่ไม่นับซ้ำของแคมเปญโฆษณา OTT ของคุณ และนำมาเปรียบเทียบกับการซื้อทางทีวีที่ฉายตามเวลาของคุณ ในการศึกษาการวิเคราะห์ CTV ในปี 2019 ที่ได้รับมอบหมายจาก Amazon สำหรับแบรนด์โทรคมนาคมทั่วโลก เราเห็นว่า 61% ของผู้ที่มีอายุ 18 ถึง 49 ปีเข้าถึงได้โดยโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับ Amazon อาจพลาดกลุ่มเป้าหมายนี้ไปถ้ามีแต่ทีวีที่ฉายตามเวลาเพียงอย่างเดียว2

2. ยกระดับแบรนด์

โฆษณา OTT เป็นวิธีที่ดีในการกระตุ้นการรับรู้ของแบรนด์ต่อกลุ่มเป้าหมายและด้วยการตรวจวัดผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราคุณสามารถตรวจวัดการยกระดับแบรนด์ได้

การยกระดับแบรนด์สามารถบอกอะไรฉันได้บ้าง

ด้วยการศึกษาการยกระดับแบรนด์ คุณสามารถตอบคำถามเช่น: แคมเปญโฆษณา OTT ของฉันเปลี่ยนการรับรู้ของแบรนด์ของฉันหรือไม่ พวกเขากระตุ้นการรับรู้ของแบรนด์ ความชอบหรือเจตนาในการซื้อหรือไม่

ทำไมถึงสำคัญ

ด้วยข้อมูลนี้คุณจะสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าวิธีการสื่อความของแคมเปญของคุณช่วยให้เกิดการรับรู้ มุมมอง การเชื่อมโยง และวัตถุประสงค์การซื้อสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น เราดำเนินการศึกษาการยกระดับแบรนด์ซีเรียลและพบว่าแคมเปญโฆษณา OTT กระตุ้นการรับรู้ของโฆษณาเพิ่มขึ้น 6% ความชื่นชอบแบรนด์เพิ่มขึ้น 6% และวัตถุประสงค์การซื้อเพิ่มขึ้น 9.5% 3— เกินเกณฑ์มาตรฐานทุกหมวดหมู่

3. การค้นหาที่มีแบรนด์และเมทริกซ์ลูกค้าใหม่ของแบรนด์

การโฆษณาบนทีวีที่ฉายตามเวลาช่วยให้ได้แชร์เรื่องราวของคุณและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามขนาด แต่การตรวจวัดว่าแคมเปญเหล่านั้นยากต่อการนำไปสู่กิจกรรมการช้อปปิ้ง ด้วยแคมเปญโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon คุณสามารถใช้เมทริกซ์สุดพิเศษของเราได้ เช่น การค้นหาที่มีแบรนด์และลูกค้าใหม่ของแบรนด์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการกระทำของกลุ่มเป้าหมายต่อ Amazon หลังจากได้ชมโฆษณาของคุณ

เมทริกซ์เหล่านี้สามารถบอกอะไรฉันได้บ้าง

เมทริกซ์การค้นหาที่มีแบรนด์บอกคุณว่าแคมเปญของคุณกระตุ้นการช้อปปิ้งแบรนด์บน Amazon หรือไม่ เมทริกซ์ลูกค้าใหม่ของแบรนด์สามารถช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการที่คุณจะได้ลูกค้าใหม่บน Amazon.com อย่างไร

ทำไมถึงสำคัญ

เมทริกซ์การตลาด เหล่านี้ช่วยให้คุณตรวจวัดว่าการสื่อความของแคมเปญของคุณกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณหรือไม่ ถ้าเป้าหมายของคุณคือการดึงดูดลูกค้าใหม่ พวกเขาจะบอกคุณได้ว่ามันได้ผลหรือไม่ หากความต้องการของคุณคือกระตุ้นความภักดี พวกเขาสามารถบอกคุณได้ว่าแคมเปญของคุณกำลังกระตุ้นลูกค้าเดิมหรือไม่ ในแคมเปญโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon ล่าสุด ยกตัวอย่างเช่น Garden of Life เห็นการเพิ่มขึ้นถึง 12 เท่าในการค้นหาแบรนด์ โดยที่ 32% ของการซื้อเป็นลูกค้าใหม่ของแบรนด์4

4. การเยี่ยมชมออนไลน์

ถ้าคุณจำหน่ายบน Amazon สำคัญมากที่จะต้องเข้าใจว่าการโฆษณาของคุณจะกระตุ้นการมีส่วนร่วมกับสินค้าของคุณอย่างไร ใช้จำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียดและอัตราการดูหน้ารายละเอียดเป็นวิธีการตรวจวัดสิ่งนี้

เมทริกซ์เหล่านี้สามารถบอกอะไรฉันได้บ้าง

ด้วยเมทริกซ์เหล่านี้ คุณสามารถเปรียบเทียบจำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียดสินค้าก่อนและหลังแคมเปญโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon ของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นว่าจำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียดสินค้าของคุณเพิ่มขึ้นเป็นผลลัพธ์มาจากแคมเปญของคุณหรือไม่

ทำไมถึงสำคัญ

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าแคมเปญของคุณกำลังกระตุ้นการมีส่วนร่วมและกิจกรรมการช้อปปิ้งหรือไม่ ตัวอย่างเช่นแบรนด์อาหารเพิ่มจำนวนการเปิดดูหน้ารายละเอียดของพวกเขาเป็น 29% ต่อปีและ 18% ทุกเดือน เป็นผลลัพธ์มาจากแคมเปญโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon ของพวกเขา4

5. การยกระดับออฟไลน์

ลูกค้าช้อปทุกที่ และเราเข้าใจความสำคัญของการดูว่าแคมเปญของคุณผลักดันการยกระดับแบรนด์ผ่านออฟไลน์อย่างไร เพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องนี้ คุณสามารถใช้การศึกษาการวตรวจวัดจากบุคคลที่สามได้ เช่น Ninth Decimal

บอกอะไรฉันได้บ้าง

ด้วยการศึกษาเหล่านี้ คุณสามารถตอบคำถามเช่น: แคมเปญของฉันส่งผลกระทบต่อการเยี่ยมชมร้านค้าจริงอย่างไร หรือ จำนวนของการเยี่ยมชมเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะเป็นผลลัพธ์มาจากแคมเปญโฆษณา OTT ของฉันเพียงอย่างเดียวหรือไม่

ทำไมถึงสำคัญ

การเชื่อมโยงการเยี่ยมชมในร้านค้าและการโฆษณาเข้าด้วยกันมีความท้าทายเสมอ ด้วยโฆษณา OTT และการศึกษาการยกระดับแบรนด์จากบุคคลที่สามทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงได้ ร้านอาหารที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว มีการเพิ่มขึ้นของการเยี่ยมชมร้านค้าจำนวน 26,000 ครั้งหลังจากการออกแสดงโฆษณา OTT โดยเกือบ 29% ของการเยี่ยมชมที่เกิดขึ้นเพราะโฆษณา OTT เพียงอย่างเดียว5

สรุป

เนื่องจากวงการวิดีโอมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คุณสามารถหันมาใช้ Amazon Ads เพื่อช่วยให้คุณนำทางได้อย่างมั่นใจ

quoteUpเราได้เข้าถึงและได้รับข้อมูลเชิงลึกด้วย Amazon Ads แต่ที่สำคัญที่สุดคือเราได้รับเครื่องมือวัดที่ทำให้เราสามารถเห็นได้ว่าการโฆษณาของเรานั้นกำลังทำงานอยู่quoteDown
- Suzanne Ginestro หัวหน้าฝ่ายการตลาด Quest Nutrition

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาสตรีมมิ่งทีวีของ Amazon และชุดเครื่องมือการรายงานจากบุคคลที่หนึ่งและการศึกษาการตรวจวัดจากบุคคลที่สามหรือไม่ ลองดู หน้าโฆษณาวิดีโอ ของเรา

1 eMarketer 2019
2 การศึกษาการวิเคราะห์ของ Custom Nielsen CTV ที่ได้รับมอบหมายจาก Amazon 04/01/2019 - 06/30/2019
3 Kantar Millward Brown 2019
4 ภายใน Amazon 2019
5 Ninth Decimal 2019