Vad är Sizmek Ad Suite?

Sizmek Ad Suite är en global annonsserver för flera kanaler som används för att skapa, distribuera, anpassa, mäta och optimera kampanjer på en mängd olika skärmar. Det erbjuder flera alternativ för annonsredigering, strömlinjeformade kampanjhanteringsverktyg, avancerade funktioner för dynamisk annonsoptimering och Media Rating Council-ackrediterad mätning.

Varför använda Sizmek Ad Suite

Sizmek Ad Suite ger kunderna kontroll över annonsmaterialet för att engagera målgrupper med relevanta, effektfulla annonser samtidigt som man centraliserar insikter över flera kanaler för att underlätta kampanjoptimering.

Få tillgång till annonsverktyg för alla kompetensnivåer

Uppmuntra kreativa team att skapa annonser med hjälp av de verktyg som fungerar bäst för dem och stödjer dynamiska annonskoncept för alla skärmar. I tider då kreativa resurser är begränsade kan annonserna enkelt anpassas för nya format eller uppdateras med hjälp av våra kreativa funktioner för självbetjäning.

Distribuera kampanjer på ett enkelt sätt

Publicera kampanjer snabbt och behåll samtidigt kontrollen över kampanjhanteringsprocessen och integreringar från tredje part. Sizmek Ad Suite är den enda annonsservern från tredje part som stöder annonsservning och mätning av Amazons anpassade målgrupper, vilket ökar den kreativa flexibiliteten och ökar insikterna i rapporteringen.

Gör annonsmaterialet mer relevant

Använd kontinuerliga meddelanden som alltid är på och som kombinerar branding och direkt respons i alla delar av köptratten och erbjud därmed mer relevanta, informativa och effektfulla annonsupplevelser. Sizmek Ad Suite gör det möjligt att producera annonsmaterial, segmentera målgrupper och driva annonsering i större skala och mer effektivt.

Behåll ägarskapet och kontrollen över data från annonskampanjer

Sizmek Ad Suite gör det möjligt för kunder att behålla ägarskapet över data från sina annonskampanjer och få värdefulla insikter med vissa MRC-ackrediterade nyckeltal för kampanjoptimering och medieplanering.

Optimera för din målgrupp

Sammanför omfattningen av dynamiskt annonsmaterial med djupet och bredden av hela kampanjens nyckeltal för att optimera annonsen i realtid. Använd insikter från kundresor och annonsresultat som underlag för långsiktiga justeringar av media- och annonsstrategier.

Lokal support och service

Sizmek Ad Suite har ett kundserviceteam som hjälper kunder dygnet runt, arbetar över hela världen och har djupgående erfarenhet av den lokala mediebranschen. Vi vet att varje kund driver sin verksamhet på olika sätt och vårt team samarbetar med varje annonsör för att hjälpa dem att fatta bättre beslut och uppnå bättre resultat med skräddarsydda lösningar.

Hur annonsörer kan använda Sizmek Ad Suite

Sizmek Ad Suite ger kunderna kontroll över annonsmaterialet för att engagera målgrupper med relevanta, effektfulla annonser samtidigt som man centraliserar insikter över flera kanaler för att underlätta kampanjoptimering.

Annonsverktyg och -tjänster

Vi ger dig möjlighet att skapa annonser direkt i Sizmek Ad Suite eller i den utvecklingsmiljö du väljer. Alternativt kan du utnyttja Sizmek Ad Suites team av design- och utvecklingsexperter när resurserna är begränsade.

Annonsservning och tagghantering för flera kanaler

Sizmek Ad Suite är navet för att skapa, hantera och betjäna visnings- och videokampanjer på dator, mobil och ansluten TV. Mätning av konverteringar och engagemang på webbplatsen, samt konfiguration av pixlar från tredje part, kan hanteras direkt i Sizmek Ad Suite.

Kraften i dynamisk annonsoptimering (DCO)

Sizmek Ad Suite gör det möjligt för annonsörer
att kombinera sitt eget bibliotek av kreativa tillgångar med egna förstapartsdata för att skapa tusentals anpassade annonser i alla kanaler och därigenom leverera det mest relevanta budskapet vid bästa möjliga tillfälle.

Avancerade rapporteringsmöjligheter

Övervaka enkelt leverans- och kampanjresultat med flexibel, anpassad rapportering för ditt team och dina kunder. Du kan också få insikter om trattmarknadsföringsmetoden för annonsering, som tittar på hur din annonsering påverkar både varumärke och resultat, samt hjälper dig att förstå kundresan med hjälp av väg-till-konverteringsrapporter eller rådataflöden för självbetjäning.

Bättre tillsammans

Annonsörer som köper media via Amazon DSP kan nå och mäta effektiviteten av sina kampanjer i alla målgruppstyper. Sizmek Ad Suite ger annonsörer större kontroll och flexibilitet över annonsstrategier och en förenklad kampanjhanteringsprocess när de når ut till målgrupper.

Tack vare Sizmek Ad Suites integrering med Amazon Attribution kan annonsörer i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien få tillgång till aggregerade rapporter och målgruppsinsikter som visar försäljnings- och konverteringsnyckeltal på och utanför Amazon.

En unik vy för kampanjdata

Visual Analytics är en dashboard för kampanjvisualisering i Sizmek Ad Suite som gör det möjligt för annonsörer att visa viktiga kampanjnyckeltal för leverans, synlighet, video och interaktioner. Jämför resultatet för flera kampanjer i samband med en enda annonsör, eller få en vy på makronivå över alla dina konton och annonsörer.

Så här kommer du igång med Sizmek Ad Suite

Ta kontakt med vårt säljteam om du vill veta mer om Sizmek Ad Suite.

Har du redan ett Sizmek Ad Suite-konto?

Vanliga frågor

Vem kan använda Sizmek Ad Suite?

Sizmek Ad Suite är tillgängligt globalt för annonsörer och byråer som kör digitala kampanjer. Våra annonsverktyg är tillgängliga för de som ansvarar för att utveckla annonser, och annonsörer och deras partner har direkt tillgång till API:er och tillgängliga dataflöden.

Hur hjälper Sizmek Ad Suite mig att skapa mer relevanta annonser?

Sizmek Ad Suites DCO-lösning ger dig möjlighet att skapa tusentals annonser, alla anpassade efter dina specifika målgrupper baserat på en mängd olika realtidssignaler. Varje aspekt av en annons kan vara dynamiska och styras av extern inmatning eller konfigureras manuellt. Dynamiskt annonsmaterial har flera alternativ för att styra optimeringen och erbjuder rapportering och kontroll på versionsnivå.

Hur hjälper Sizmek Ad Suite mig att engagera målgrupper på olika skärmar?

Vi erbjuder annonsupplevelser med stor effekt på en mängd olika skärmar med hjälp av adaptiva och responsiva annonsenheter och automatisk omkodning för optimal videokvalitet.

Vilka nyckeltal i Sizmek Ad Suite är MRC-ackrediterade?

Sizmek Ad Suite är certifierat för mätning och rapportering av klick och visningar av visnings-, video- och multimediaannonser som visas på skrivbord, mobila webbsidor eller mobila applikationer (exklusive CTV-/OTT-miljöer). Det är även certifierat för mätning och rapportering av visningsbara intryck för display- och videoannonser och relaterade nyckeltal (endast skrivbord), samt unika (justerade) annonsvisningar och genomsnittliga frekvensnyckeltal (endast skrivbord) och identifiering av allmän ogiltig trafik.