Branschmarknadsföring

Marknadsföring av mode

Skönhet är en snabbt växande, global industri. Intäkterna från det globala klädmarknadssegmentet uppskattades till 0,99 biljoner USD 2022 och förutspås öka till cirka 1,37 biljoner USD år 2025. 1 Upptäck hur ditt varumärke kan sticka ut med hjälp av Amazon Ads.

illustration av kvinna som handlar på Amazon och ser på kläder

Dagens modekunder

Modekunder är experter på att leta inför inköp och visar ett allt större intresse för variation, urval och mervärde.

65 %

stapeldiagram som visar 65 procent

65 procent av de tillfrågade konsumenterna har 5 eller fler klädmärken i sin garderob 2

82 %

stapeldiagram som visar 82 procent

82 procent mixar och matchar plagg från olika märken för att skapa en outfit 3

3 av 5

3 av 5 cirklar markerade

3 av 5 klädkunder uppvisar flerkanalsbeteenden 4

69 %

stapeldiagram som visar 69 procent

Utforskningsstadiet är ofta ganska kort: 69 procent av klädkunderna rapporterade att de påbörjar sin forskning inför inköpet en dag före köpet 5

71 %

stapeldiagram som visar 39 procent

71 procent av konsumenterna rapporterade att de föredrar att köpa från varumärken som överensstämmer med deras värderingar 6

Utmaningar för modevarumärken

ikon för en köpupplevelse via flera kanaler

Flerkanalsköp

Varumärken utmanas att hålla jämna steg med digitala köpmetoder. Det totala genomslaget för försäljning på nätet förväntas växa från 39 procent 2022 till 53 procent 2025. 7 Modeföretag beräknas öka sina investeringar i teknik, från mellan 1,6 och 1,8 procent av försäljningen 2021 till mellan 3 och 3,5 procent år 2030. 8

illustration av tummen upp och hjärta

Bygg varumärkeslojalitet

Konsumenterna blir mindre knutna till varumärken. Idag säger 69 procent av klädkunderna att de inte har beslutat sig för ett visst varumärke i början av sin köpresa för kläder (30 procents ökning från 2020). 9 Amazon Ads kan hjälpa ditt varumärkes synlighet under upptäcktsfasen av modekundernas köpresor.

ikon för dollartecken och hjärta

Förändring i köpbeteenden

När konsumenterna ändrar sina utgifter under förändrade ekonomiska förhållanden, kan de vända sig till varumärken som de litar på. Cirka 71 procent av de långvariga kunderna rapporterade att de har medkänsla för företag när de behöver höja sina priser på grund av inflation eller brister. 73 procent av konsumenterna rapporterade att de är villiga att fortsätta köpa från varumärken som höjer sina priser om de känner sig värderade som kund.10

Nå modekunder på och utanför Amazon

Amazon är en destination för upptäckt av mode och kan hjälpa till att öka konverteringar i och utanför Amazon Store.

62 %

stapeldiagram som visar 62 procent

62 procent av de tillfrågade klädkunderna som besökt Amazon under sin köpresa rapporterade att de upptäckt ett nytt varumärke eller en ny produkt11

71 %

stapeldiagram som visar 71 procent

71 procent av de tillfrågade klädkunderna rapporterade att de köpt ett nytt märke eller en ny produkt efter att ha upptäckt det i Amazon Store12

66 %

stapeldiagram som visar 66 procent

66 procent av de tillfrågade klädkunderna som köpt ett nytt varumärke eller en ny produkt efter att ha besökt Amazon rapporterade att de köpt kläderna någon annanstans (utanför Amazon)13

1,8 GÅNGER

stapeldiagram som visar 1,8 och 1,6 gånger

Tillfrågade klädkunder som besökt Amazon Store rapporterade att de är 1,6 gånger mer benägna att handla kläder minst en gång i månaden, och 1,8 gånger mer benägna att köpa nya plagg för att hålla jämna steg med de senaste trenderna, jämfört med det totala antalet klädkunder 14

Modemarknadsföring i siffror

72 %

Andelen tillfrågade klädkunder som besökt Amazon Store och minns att de såg en annons under köpresan 15

4

Det optimala antalet beröringspunkter (annonsprodukter) som annonsörer behövde för att nå klädkunder och för att se ett lyft i försäljningen till nya och återkommande kunder 16

88 %

Andelen tillfrågade klädkunder som rapporterat att de sett ett erbjudande på Amazon (Amazon.com, Fire TV, Amazon Music, etc.) under deras köpresa 17

Tips för modeannonsering

1

En majoritet (83 procent) av de av MRI tillfrågade klädkunderna rapporterade att de har aktiverat sig med en streamande tv-tjänst under de senaste sju dagarna.18 Med så många konsumenter som ofta streamar innehåll, kan Amazon Ads hjälpa ditt varumärke att nå målgrupper för mode via Fire tv-enheter och tjänster som Prime Video och Amazon Freevee.

Tillfrågade klädkunder som besökt Amazon Store rapporterade att de är 1,3 gånger mer benägna att köpa nya plagg varje säsong för att hålla jämna steg med de senaste trenderna, jämfört med det totala antalet klädkunder.19 Med Amazon DSP kan varumärken nå intresserade modegrupper på och utanför Amazon med video- och displayannonser som introducerar ditt varumärke och dina topprodukter för målgrupper där de befinner sig. Och med Amazons ljudannonser kan du bli en del av en växande kanal fylld med engagerade målgrupper.

2
3

78 procent av de tillfrågade klädkunderna rapporterade att utseendet är viktigare än varumärket när de köper kläder. 20 Amazon Ads kan hjälpa ditt varumärkes mest synliga produkter att hålla dig ”top of mind” med lösningar för Sponsored Brands och Sponsored Products.

Källor:
1
Statista.com, Fashion Worldwide, 2022
2, 3 Kantar Apparel Custom Study, USA, Maj 2022
4 Kantar and Amazon Ads apparel path to purchase study, USA, maj 2022
5 Kantar Apparel Custom Study, USA, maj 2022
6 SmallBizTrends.com, Brand Values Alignment, 2020
7 Statista.com, Fashion Worldwide, 2022
8
BoF state of fashion special edition: technology 2022
9 Kantar Apparel Custom Study, USA, maj 2022
10 Poll on Consumer Behavior During COVID-19, Ipsos, maj 2022, USA.
11, 12 Kantar and Amazon Ads apparel path to purchase study, USA, maj 2022
13, 14 Kantar Apparel Custom Study, USA, maj 2022
15 Kantar Apparel Custom Study, USA, maj 2022
16 Amazon Internal, USA, juni 2021–juni 2022
* Resultaten representerar prestationen för 98 542 annonsörer och är inte ett tecken på framtida resultat
17 Kantar Apparel Custom Study, USA, maj 2022
18 MRI Simmons, USA, våren 2022
19 Kantar Apparel Custom Study, USA, maj 2022
20 MRI Simmons, USA, våren 2022