Lanseringsmeddelande

Twitchs displayannonslager finns nu tillgängligt i Amazon DSP

14 december 2022

Vad lanserades?

Twitch displayannonslager är nu tillgängligt i Amazon DSP för både annonsörer med hanterade tjänster och annonsörer med självbetjäning över hela världen. Annonsörer kan införliva Twitch i sina displayannonskampanjer på webben som ett öppet auktionslager utan garantier.

Annonsörer kommer att få tillgång till Twitchs lager för streamande displayannonser samt standarddisplayannonser. Annonsenheterna för Twitchs streamande displayannonser är 728 x 90 och körs direkt under Twitch-videospelaren och annonsenheterna för standarddisplayannonser är 728 x 90 samt 300 x 250 och körs på Twitchs söksidor.

Twitchs streamande displayannonser
Lager för standarddisplayannonser

Varför är det viktigt?

Twitchs displayannonser i Amazon DSP kan bidra till att ge nya, stegvisa sätt att nå Amazons egna målgrupper (förstapartsmålgrupper). Detta unika lager ger annonsörer fler alternativ för programmatisk annonsleverans inom DSP. Twitchs displayannonser tillhandahåller nya mycket synliga, avbrottsfria sätt att nå Twitch-communityn.

Var är funktionen tillgänglig?

  • Nordamerika: USA

Vem kan använda den?

  • Självbetjäning
  • Hanterad tjänst

Var får jag tillgång till den?

  • Amazon DSP