Lanseringsmeddelande

Sponsored Display utökas till Amazon Business globalt

6 januari 2024

Vad lanserades?

Vi utökade Sponsored Display till att dyka upp på Amazon Business globalt, inklusive placeringar på hemsidan, sök- och informationssidor, på både desktop och mobil. Detta gör det möjligt för annonsörer att engagera värdefulla företagskunder, marknadsföra exklusiva Amazon Business-priser när det är tillämpligt, och bättre rikta in sig på olika målgrupper inom hela Amazon Business-kundbasen.

Prissättning för kvantitetsrabatt

Nya utökade Sponsored Display-annonser på två av placeringarna på Amazon Business-informationssidan. Där så är tillämpligt visas företagspriser och kvantitetsrabattpriser automatiskt som en del av annonsmaterialet

Varför är det viktigt?

  1. Annonsörer kan nu engagera Amazon Business-kunder, som tenderar att köpa i större mängder och oftare än konsumenter. Tidigare kunde annonsörer inte engagera Amazon Business-kunder med Sponsored Display.
  2. Annonsörer kan nu använda förbättrade standardmålgrupper för bättre inriktning mot specifika Amazon Business-målgrupper.
  3. Sponsored Display-annonser som visas för Amazon Business-kunder kommer också automatiskt att omfatta företagspriser och kvantitetsrabatter i annonsmaterialet när en annonsör erbjuder Amazon Business-exklusiva prisfördelar för sina produkter.

Var är funktionen tillgänglig?

  • Nordamerika: USA, Kanada
  • Europa: Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Storbritannien
  • Asien och Stillahavsområdet: Indien, Japan

Vem kan använda?

  • Leverantörer
  • Registrerade säljare
  • Hanterad tjänst
  • Självbetjäning

Var hittar jag det?