Lanseringsmeddelande

Interaktiv prognoswidget i realtid tillgänglig för garanterat videolager i Tyskland

14 november 2022

Vad lanserades?

Annonsörer i Tyskland som bokar Video - Amazon typ av artikelrad kan nu se visningar och spendera prognoser via den interaktiva prognoswidgeten.

Artikelrad Video Streamande Tv

Amazon DSP-radsida med den interaktiva prognoswidgeten synlig på höger sida

Varför är det viktigt?

När man brukade boka Video - Amazon erbjudanderader, saknade annonsörer synlighet angående hur tillgängliga visningar och spenderingsprognosen påverkades när de ändrade sina radinställningar. Den interaktiva prognoswidgeten tar itu med detta genom att visa prognoswidgeten i linje till höger på sidan för radinställningar. När annonsörer justerar sina radinställningar kan de omedelbart se hur visningar och tillgängliga utgifter har påverkats.

Var är funktionen tillgänglig?

  • Europa: Tyskland

Vem kan använda den?

  • Hanterad tjänst
  • Användare av självbetjäning

Var får jag tillgång till den?