Beräknade royaltyer från Kindle Edition Normalized Pages

17 november 2020

Vad lanserades?

För att hjälpa författare att bättre mäta vilken inverkan annonser har på deras Kindle e-böcker som är registrerade i Kindle Unlimited har vi lagt till beräknade royaltyer från Kindle Edition Normalized Pages (KENP) till resultatpanelen. Detta mått beräknar royaltyer som tillskrivs dina Sponsored Products-kampanjer från kunder som lånar din bok från Kindle Unlimited eller Kindle Owners' Lending Library.

Varför är det viktigt?

För närvarande är royaltyer från Kindle Edition Normalized Pages (KENP) endast tillgängliga för KDP-författare som annonserar i USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Australien. Tänk på att detta mått är en uppskattning. Om datumintervallet för rapporten inkluderar dagar innan KDP Select Global Fund tillkännages, använder vi föregående månads KENP-avgift för att beräkna royaltyer.

Om du vill visa KENP-royaltyer på dina resultatpaneler använder du kolumnväljaren för att anpassa var och en av dina paneler och visa mätvärdet, med data rapporterade från den 15 juli 2020. Du kan också se KENP Read (det uppskattade antalet normaliserade sidor som tillskrivs Sponsored Products-kampanjer) utöver royaltyer när du anpassar panelkolumnerna.

Så vad exakt säger KENP-royaltyer dig? Låt oss säga att en kund klickar på en Sponsored Product-annons för din Kindle e-bok och sedan lånar den genom Kindle Unlimited. Om kunden läser 120 normaliserade sidor dag 1 tillskriver vi associerade royaltyer till dag 1 i kampanjpanelen och nedladdningsbara rapporter. Om kunden läser resten av din bok – låt oss säga 100 sidor – på dag 2 rapporterar vi associerade royaltyer på dag 2.

Läs mer om det nya mätvärdet på vår hjälpsida för mer information.

Utforska lösningar för bokmarknadsföring.

Tillgänglighet

Land

Nordamerika
 • CA
 • MX
 • US
Sydamerika
 • BR
Europa
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Mellanöstern
 • KSA
 • UAE
Asien och Stillahavsområdet
 • AU
 • IN
 • JP

Annonsör

 • KDP-författare
 • Kanaler

 • Annonserings konsol