Konverteringssignaler för butik tillgängliga i Amazon Marketing Cloud

13 augusti 2021

Vad har lanserats?

Konverteringshändelsesignaler med konverteringar på Whole Foods Market och Amazon Fresh fysiska butiker finns nu tillgängliga i Amazon Marketing Cloud (AMC).

Varför är det viktigt?

Tidigare hade CPG-annonsörer som använde AMC inte tillgång till inköpshändelser för fysiska butiker för att förstå om deras mediekampanjer drev offlineförsäljning på Whole Foods Market och Amazon Fresh, eller vilka annonser som bidrog till försäljningen.

Med Whole Foods Market och Amazon Fresh konverteringshändelser som gjorts tillgängliga i AMC kan CPG-annonsörer nu undersöka inköpsinformation på ASIN-nivå per butik, vilket ger en bättre bild av hur målgrupper reagerar på annonskampanjer, var inköp görs och hur vägen till konvertering ser ut. De nya signalerna kan hjälpa CPG-annonsörer att mäta annonspåverkan mer holistiskt genom att ta hänsyn till både onlinebaserade och fysiska butikskonverteringar, och bedöma effektiviteten hos olika kampanjer och medietaktiker mer exakt.

Var hittar jag funktionen?

  • Nordamerika: USA

Vem kan använda den?

  • Registrerade Amazon Marketing Cloud-annonsörer som säljer i Whole Foods Market och/eller Amazon Fresh butiker.

Var hittar jag den?

  • Dessa nya signaler kan nås via AMC:s webbgränssnitt eller API i Amazons konverteringstabeller.