Lanseringsmeddelande

Tyska annonsörer kan nu mäta varumärkesmarknadsföringens inverkan med hjälp av Amazon Brand Lift

15 juni 2023

Vad lanserades?

Tyska annonsörer kan nu mäta Amazon Ads-kampanjer i övre och mellersta tratten via Amazon Brand Lift. Tidigare var tjänsten Amazon Brand Lift endast tillgänglig i USA, Storbritannien och Kanada.

Varför är det viktigt?

Amazon Brand Lift är ett insiktsfullt och integritetssäkert sätt för annonsörer att kvantifiera effekten av över- och mellantrattkampanjer. Tillsammans med den stora, representativa och engagerade Amazon Shopper Panel-communityn hjälper Amazon Brand Lift till med att tillhandahålla objektiva och konkreta mätresultat. Rapporteringen ger insikter om hur mycket en annonsörs kampanj har påverkat andelen respondenter som rapporterar att de är medvetna om ett varumärke eller är intresserade av att köpa från ett varumärke.

Var är funktionen tillgänglig?

  • Nordamerika: USA, Kanada
  • Europa: Tyskland, Storbritannien

Vem kan använda den?

  • Hanterad tjänst
  • Självbetjäning

Var hittar jag den?