Lanseringsmeddelande

Amazon Marketing Cloud stöder nu flexibla insikter gällande köp av fordon

19 oktober 2022

Vad lanserades?

Bilannonsörer kan nu prenumerera på Experian Vehicle Purchase Insights, en ny betald funktion (beta) i Amazon Marketing Cloud (AMC), för att mäta effekten av deras annonsering om fordonsköp, bättre förstå vägen till köp och lära sig hur de kan nå nya målgrupper.

Varför är det viktigt?

Med några få klick kan annonsörer välja vilka fordonsmärken som ska ingå i deras prenumeration och enkelt prenumerera på den betalda funktionen Experian Vehicle Purchases (beta) i AMC UI. Pseudonymiserade, redo-att-fråga-köpsignaler läggs automatiskt till annonsörens dedikerade AMC-instans, det krävs ingen inmatningsförberedelse eller hjälp från en ingenjör. Annonsörer kan kombinera dessa signaler om fordonsinköp med sina reklamsignaler i AMC för att generera skräddarsydda aggregerade och anonymiserade insikter.

För närvarande erbjuds funktionen som en månatlig prenumeration och den ger annonsörer flexibiliteten att skräddarsy sina användningsfall baserat på deras unika affärsbehov. Här är bara några av de sätt som annonsörer kan använda den nya funktionen till:

  • Annonsgenererade köp: Annonsörer kan använda AMC för att mäta den totala fordonsförsäljningen som tillskrivs deras annonser, bättre förstå hur olika kampanjer eller medieformat bidrar till försäljningen och optimera deras medietaktik därefter
  • Väg till köp: Annonsörer kan analysera vilken sekvens av annonsintresse som är mest effektiv när det gäller att driva fordonsköp och kalibrera deras marknadsföringsstrategi för att bättre uppfylla sina affärsmål
  • Målgruppsinsikter: Annonsörer kan få en bättre förståelse för målgruppssegmenten som köper deras fordon jämfört med liknande märken, se hur dessa målgrupper kan variera beroende på fordonstyp och modell och upptäcka nya målgruppssegment att nå i framtiden
Exempel på användningsfall från Experian Vehicle Purchase Insights (beta) i AMC

Exempel på användningsfall från Experian Vehicle Purchase Insights (beta) i AMC

AMC kommer att fortsätta att introducera nya betalda funktioner och funktioner över tid som ger annonsörer möjlighet att bättre förstå marknadsföringsinsatser för flera kanaler och anpassa sin AMC-upplevelse.

Annonsörer kan också fortsätta att använda AMC:s kostnadsfria alternativ för att skapa och anpassa annonseringsrapporter, undersöka hur de Amazon Ads-program som de använder kompletterar varandra och använda sina egna förstapartsinsikter för att generera ännu fler lärdomar. För att hjälpa annonsörer att ytterligare förfina sin Amazon Ads-mediestrategi, fortsätter AMC att lägga till nya Amazon Ads-insikter och -funktioner. Annonsörer kan välja att bygga vidare på den kostnadsfria nivån med betalda funktioner för att ytterligare anpassa sin AMC och låsa upp större möjligheter och insikter.

För varje Amazon Marketing Cloud-instans finns det ett dedikerat AWS-konto. AMC accepterar endast anonymiserad information, all information i en annonsörs AMC-instans hanteras i strikt överensstämmelse med sekretessmeddelandet från Amazon och inmatningar kan inte exporteras. Annonsörer kan endast komma åt aggregerade, anonyma utdata från Amazon Marketing Cloud.

Var är funktionen tillgänglig?

  • Nordamerika: USA

Vem kan använda den?

  • Alla AMC-kunder

Var får jag tillgång till den?

  • AMC UI eller API