Amazon DSP lanserar den första versionen av förbättrade skyddsräcken för policyer för annonsmaterial

24 augusti 2022

Vad lanserades?

Amazon DSP skyddsräcken för policyer för annonsmaterial som minskar andelen avslag vid moderering av annonsmaterial genom att införa policyändringar, policyförtydligande, produktförändringar och modereringsautomatisering. Därmed kommer även andelen godkända annonsmaterial att öka. Den första versionen fokuserar på ändringar av modereringen av mallar för annonsmaterial när det gäller responsiva e-handelsannonser (REC) och innefattar kontroll av huruvida ASIN:er faller under kategorier för förbjudna och begränsade produkter.

Påminnelse om begränsade produkter

Begränsade produkter tillåts om särskilda inställningar tillämpas för att säkerställa att våra annonspolicyer efterlevs. Om en begränsad produkt skickas in påminns annonsören att kontrollera vilka annonsbegränsningar som gäller för den produkten. Användaren kan då klicka på länken Gå till policy för att läsa modereringspolicyn och justera sina inställningar i enlighet med denna. Samma varning visas även i sammanfattningstabellen när produkten läggs till i annonsmaterialet.

Påminnelse om förbjudna produkter

Förbjudna produkter tillåts inte i responsiva e-handelsannonser. Om en användare försöker skicka in en förbjuden ASIN får de en påminnelse som hindrar dem från att välja den förbjudna produkten. Användaren kan klicka på länken Gå till policy för att läsa annonspolicyerna om förbjudna produkter.

Varför är det viktigt?

Skyddsräcken för annonspolicyer är ett program i flera faser som ger användare feedback om annonspolicyer i realtid medan de gör inställningar för sitt annonsmaterial. Överträdelser av annonspolicyerna identifieras och åtgärdas i en tidig fas av kampanjskapandet så att användare kan ta itu med eventuella problem som annars skulle leda till att annonsmaterialet avvisas.

Efter lanseringen av behörighetskontroller för ASIN:er kan användare få feedback i realtid om huruvida en produkt är berättigad att annonseras med REC eller om ytterligare villkor som måste uppfyllas. Behörighetskontrollerna i den här första versionen fokuserar främst på förbjudet innehåll. Vi arbetar på att inkludera fler typer av kontroller i framtida faser.

Framtida versioner av skyddsräcken för policyer för annonsmaterial kommer att lägga till fler behörighetskontroller för ASIN:er och utvidga kapaciteten till andra DSP-annonsmallar. Dessutom kommer vi att skapa kontroller för annonsspecifikationer som kan identifiera problem i annonstexten och det kreativa materialet. Slutligen planerar vi att införa en ny mekanism som kontrollerar kantlinjerna för annonsmaterial.

Var är funktionen tillgänglig?

  • Nordamerika: USA, Kanada, Mexiko
  • Sydamerika: Brasilien
  • Europa: Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Turkiet
  • Mellanöstern: Saudiarabien, Förenade Arabemiraten
  • Asien och Stillahavsregionen: Australien, Indien, Japan

Vem kan använda den?

  • Hanterad tjänst
  • Självbetjäning

Var får jag tillgång till den?

  • Amazon DSP
Du talade, vi lyssnade

Denna lansering eller funktionsuppdatering är ett resultat av feedback från annonsörer