Wrap och Premium-wrap

Beskrivning

Statiska enheter i stort format

Statiska enheter i stort format placerade ovanför och på vardera sidan av webbplatsen.
Placering: Överst på sidan, ovanför navigering
Mått: 1 608 x 850

Paketinformation

Annonsenheten Wrap/premium-wrap är del av ett paket som fungerar tillsammans med andra annonsenheter när de visas på IMDb:s webbplats. Se de ytterligare enheter som anges med varje paket nedan för mer teknisk information om tillhörande enheter.

Wrap och tillhörande enhet
Statisk wrap och en standardiserad IAB-rektangel på 300 x 250
Ytterligare enheter: Rektangel

Premium-wrap och tillhörande enhet
Statisk premium-wrap och anpassad tillhörande rektangel med stöd för automatisk expansion och användarinitierad expansion av rektangeln.
Ytterligare enheter: Premium-rektangel

Exempel på wrap och premium-wrap

Exempel på wrap och premium-wrap

Produktionsspecifikationer

VisningEndast första part
AnnonstypAnpassad
Kärnmått1 608 x 850
Största tillåtna filstorlek för säkerhetskopia av bild170 kb
Enheter som stödsEndast skrivbord
Datummeddelanden som stödsUpp till fem unika datummeddelanden

Leverans av material

Varje annons har unika krav som är nödvändiga för att producera den enskilda enheten. Om materialet inte tillhandahålls i enlighet med riktlinjerna och de tekniska specifikationerna kommer det att påverka lanseringsdatumen.

Wrap – klientdesignad

 • Slutligt designad PSD-mall för wrap på IMDb
 • Inkludera alla meddelanden, datum och CTA-ändringar som separata lager i PSD
 • Teckensnitt i .otf- eller .ttf-format
 • Meddelanden, CTA och datumschema
 • Klicklänk
 • Valfri säkerhetskopierad bild för iPad som en .jpg-fil på 170 kB och 1 608 x 850 med de iPad-säkerhetszoner som anges i den angivna mallen.

Wrap – IMDb-designad

 • PSD-filer i lager med hög upplösning
 • Titelbehandling i lager (med tagline och namn på skådespelare om du vill att det ska ingå)
 • Annonstext
 • Bild-/texträttigheter, logotyper, recensionsbuggar
 • Teckensnitt i .otf- eller .ttf-format
 • Meddelanden, CTA och datumschema
 • Designriktning och/eller redan existerande annonsenheter som referens
 • Riktlinjer för varumärke
 • Klicklänk

Produktionstidslinje

Produktionstidslinjer för annonser på IMDb tar hänsyn till hur många arbetsdagar det tar att producera en annonsenhet. Produktionstidslinjer för annonser omfattar alla typiska faser i en annons livscykel, som bokning, design, trafik och testning. Tidslinjerna varierar beroende på vem som ansvarar för utformningen av annonsenheten.

 • Alla tidslinjer börjar när designmaterial tas emot och godkänns av IMDb.
 • Alla tidslinjer avslutas när annonsenheten är live på IMDb.
Tidslinje för klientskapat annonsmaterial2 arbetsdagar
Tidslinje för IMDb-skapat annonsmaterial5 bankdagar