Användarvalbar wrap

Beskrivning

Användarvalbar wrap

Statiska enheter i stort format placerade ovanför och på vardera sidan av webbplatsen. Användarvalbara wraps kan delas upp i två annonsområden, var och en med sin egen uppmaning till handling (CTA) och klickfunktion
Placering: Överst på sidan, ovanför navigeringen
Mått: 1 608 x 850

Paketinformation

Annonsenheten Användarvalbar wrap är en del av ett paket som fungerar tillsammans med andra annonsenheter på IMDb-webbplatsen. Se ytterligare enheter som anges med varje paket nedan för mer teknisk information om tillhörande enheter.

Premium användarvalbar wrap
Användarvalbar wrap där användaren kan interagera med och ändra wrap-innehållet. I kombination med en standardiserad IAB-rektangel på 300 x 250.
Ytterligare enheter: Rektangel

Exempel på användarvalbar wrap

Exempel på användarvalbar wrap

Produktionsspecifikationer

VisningEndast första part
AnnonstypAnpassad
Kärnmått1 608 x 850
Enheter som stödsEndast skrivbord
Största tillåtna filstorlek för säkerhetskopia av bild175 kB
Datummeddelanden som stödsUpp till fem unika datummeddelanden

Material för leverans

Varje annons har unika krav på vad som behövs för att producera den enskilda enheten. Om material inte tillhandahålls i enlighet med riktlinjerna och de tekniska specifikationerna kommer det att påverka lanseringsdatumen.

Användarvalbar wrap – Klientdesignad

 • Slutligt designad PSD-mall för wrap på IMDb med alla wrap-versioner i mappar (det går även att skicka en PSD-mall för varje wrap)
 • Inkludera alla meddelanden, datum och CTA-ändringar som separata lager i PSD
 • Teckensnitt i .otf- eller .ttf-format
 • Meddelanden, CTA och datumschema
 • Klickbar länk

Användarvalbar wrap – IMDb-designad

 • PSD-filer i lager med hög upplösning
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur...
 • Annonstext
 • Bild-/texträttigheter, logotyper, recensionsbuggar
 • Teckensnitt i .otf- eller .ttf-format
 • Meddelanden, CTA och datumschema
 • Designriktning och/eller redan existerande annonsenheter som referens
 • Riktlinjer för varumärke
 • Klickbar länk

Produktionstidslinje

Produktionstidslinjer för annonser på IMDb tar hänsyn till hur många arbetsdagar det tar att producera en annonsenhet. Produktionstidslinjer för annonser omfattar alla typiska faser i en annons livscykel, som bokning, design, trafik och testning. Tidslinjerna varierar beroende på vem som ansvarar för utformningen av annonsenheten.

 • Alla tidslinjer börjar när designmaterial tas emot och godkänns av IMDb.
 • Alla tidslinjer avslutas när annonsenheten är live på IMDb.
Tidslinje för klientskapat annonsmaterial10 arbetsdagar
Tidslinje för IMDb-skapat annonsmaterial10 arbetsdagar