Standardövertagning

En standardövertagning kör SOV, och visas ATF (Above The Fold) längst upp på alla IMDb-sidor. Den består av en standardbillboard och rektangel. En hög banner kommer att köras på mobila enheter och en leaderboard på surfplattor.”

Exempel på standardövertagning

Standardbillboard

En storformatsenhet placerad ovanför sajten. Detta är en IAB-standardstorlek för billboardannonser.

 • Placering: Överst på sidan
 • Mått: 970x250

Säker zon (markerad i rött)

Säker zon (markerad i rött)

Rektangel

En statisk enhet som följer med standardbillboard below the fold. Detta är en IAB-standardstorlek för rektangelannonser.

 • Placering: Below the fold, höger sida
 • Mått: 300x250

Säker zon (markerad i rött)

Säker zon (markerad i rött)

Photoshop-mallar

Produktionstidslinje

Produktionstidslinjer för annonser på IMDb visar hur många arbetsdagar det tar att producera en annonsenhet. Produktionstidslinjer för annonser omfattar alla typiska faser i en annons livscykel såsom bokning, design, trafik och testning. Tidslinjerna varierar beroende på vem som ansvarar för utformningen av annonsenheten.

 • Alla tidslinjer börjar när designmaterial tas emot och godkänns av IMDb.
 • Alla tidslinjer avslutas när annonsenheten är live på IMDb.
Tidslinje för klientskapat annonsmaterial5 arbetsdagar
Tidslinje för IMDb-skapat annonsmaterial5 arbetsdagar

Leverans av material

Om du skapar en annons som visas av tredje part bör du följa riktlinjerna från din utgivare.

Varje annons har unika krav som är nödvändiga för att producera den enskilda enheten. Om materialet inte tillhandahålls i enlighet med riktlinjerna och de tekniska specifikationerna kommer det att påverka lanseringsdatumen.

 • Klientdesignad
  • * Slutlig designad PSD-mall för premiumbillboard på IMDb
  • Teckensnitt i .otf- eller .ttf-format
  • Meddelanden, CTA och datumschema
  • Klicklänk
 • IMDb-designad
  • PSD-filer för huvudgrafik i lager med hög upplösning
  • Titelbehandling i lager (med tagline och namn på skådespelare om de ska ingå i designen)
  • Annonseringstext, juridisk text, logotyper och recensionsbuggar
  • Teckensnitt i .otf- eller .ttf-format
  • Designriktning och/eller redan existerande annonsenheter som referens
  • Riktlinjer för varumärke
  • Klicklänk