Marknadsförd video

Den marknadsförda videon ger en organisk integration som ser ut och fungerar som webbplatsinnehåll snarare än en annons.

Exempel på Säker zon på dator och mobil

Annonsmaterial

  • Placering: Första platsen på hemsidan, ATF (Above the Fold), med videoöverlägg när användaren klickar
  • Enheter som stöds: Dator och mobil
  • Mått: Poster: 675 x 1000, video: Bildförhållande 16:9
  • Längd: 30 sekunder till 5 minuter
  • Formatering: Full HD 1 080 p


Säker zon (markerad i rött)

Exempel på Säker zon på dator
Exempel på Säker zon på mobil

Tillgångsspecifikationer

Servar: Endast första part
Bildförhållanden för video: 16:9
Videolängd: 30 sekunder till 5 minuter
Videoformatering: Full HD 1 080 p, H.264-filformat för optimala resultat (WMV, AVI och Quicktime acceptabelt). IMDb stöder inte filformatet ProRes
Affischbild: Att tillhandahålla en affischbild är valfritt. Den marknadsförda videon innehåller automatiskt huvudaffischbilden från titelsidan på IMDb. Den marknadsförda videoaffischen får inte skilja sig från titelsidans affisch. Vi accepterar inte förbjudna affischer för den marknadsförda videon. Affischer måste vara live på titelsidan i IMDb minst 24 timmar före lanseringen av den marknadsförda videon. Affischen får inte innehålla ”tune-in”-meddelanden.
Affischmått: 675 x 1 000 (50 GB max filstorlek)
Begränsningar för marknadsförd video: Inga video- och affischutbyten medan kampanjen körs.

Produktionstidslinje

Produktionstidslinjer för annonser på IMDb tar hänsyn till hur många arbetsdagar det tar att producera en annonsenhet. Produktionstidslinjer för annonser omfattar alla typiska faser i en annons livscykel såsom beställning, design, trafik och testning. Tidslinjerna varierar beroende på vem som ansvarar för utformningen av annonsenheten.

  • Alla tidslinjer börjar när designmaterial tas emot och godkänns av IMDb.
  • Alla tidslinjer avslutas när annonsenheten är live på IMDb.
Klientbyggd tidslinje3 bankdagar
IMDb-byggd tidslinje3 bankdagar

Leverans av tillgångar

Varje annonsgenomförande har unika krav som måste följas när den enskilda enheten produceras. Om materialet inte tillhandahålls i enlighet med riktlinjerna och de tekniska specifikationerna kommer det att påverka lanseringsdatumen.

  • Om IMDb inte redan har ditt önskade affischmaterial på vår webbplats, skicka in högkvalitativ affischmaterial i stående format (minst 675 x 1000)
  • Om IMDb inte redan har din önskade video på vår webbplats, skicka in en videofilm på 720 px eller 1 080 px i MOV- eller H264-format (vi stöder inte formatet ProRes)