Mobile Watch Widget

Beskrivning

Inbyggd widget som gör det möjligt för underhållningsannonsörer att marknadsföra sin titel på IMDb:s hemsida och namn- och titelsidor på alla plattformar.
Placering: Hemsida, Titelsidor och Namnsidor below the fold
Mått: 600x400

Exempel på Mobile Watch Widget

Exempel på Mobile Watch Widget

Produktionsspecifikationer

ServarEndast första part
AnnonstypAnpassad
Kärnmått600 x 400
Enheter som stödsAlla

Leverans av material

Varje annons har unika krav för nödvändiga att producera den enskilda enheten. Om materialet inte tillhandahålls i enlighet med riktlinjerna och de tekniska specifikationerna kommer det att påverka lanseringsdatumen.

Watch Widget – klientdesignad

  • IMDb Watch Widget slutligt designad PSD-mall
  • Tidsplan

Watch Widget – IMDb-designad

  • PSD-filer i lager med hög upplösning
  • Titelbehandling i lager eller vektor
  • Tidsplan

Produktionstidslinje

Produktionstidslinjer för annonser på IMDb tar hänsyn till hur många arbetsdagar det tar att producera en annonsenhet. Produktionstidslinjer för annonser omfattar alla typiska faser i en annons livscykel såsom bokning, design, trafik och testning. Tidslinjerna varierar beroende på vem som ansvarar för utformningen av annonsenheten.

  • Alla tidslinjer börjar när designmaterial tas emot och godkänns av IMDb.
  • Alla tidslinjer avslutas när annonsenheten är live på IMDb.
Klientbyggd tidslinje2 bankdagar
IMDb-byggd tidslinje5 bankdagar