Inline-videoplacering på enheter

Inline-video

Beskrivning

Inline-video med affisch

Inline-video med affisch

Inline-video utan affisch

Inline-video utan affisch

En inline-widget som gör det möjligt för underhållningsannonsörer att marknadsföra sin titel på titel- och namnsidor på en datorskärm, mobilwebben, iOS- och Android-enheter, IMDb-appen och på hemsidan för iOS- och Android-appen. Detta ger en ekologiskt integrerad upplevelse som bäddar in annonser som webbplatsinnehåll.
Placering: Datorskärmar, mobilwebben, iOS- och Android-mobilappar. Hemsida below the fold (iOS- och Android-appar) samt titelsidor och namnsidor below the fold (datorskärmar, iOS- och Android-appar).
Mått: Video: Bildförhållande 16:9, den faktiska storleken varierar beroende på enhetens mått.
Begränsningar: Automatisk uppspelning av ljudlös video i APPAR på iOS och Android. IMDb måste vara värd för både bilden och råtrailern eller -klippet. Begränsade förinställda CTA-alternativ. Tillåter endast ETT datummeddelande.

Inline-video – demo på datorskärmar

Inline-video – demo på mobiler

Produktionsspecifikationer

ServarEndast första part, tredjeparts-trackers accepterade
AnnonstypAnpassad
VideoBildförhållande 16:9, varierar beroende på enhetens dimension
Videons längd6 sekunder till 3 minuter
Enheter som stödsDatorskärmar, iOS- och Android-mobilappar
Underrubriktext (krävs)Max 70 tecken
RubriktextMax 40 tecken
Videobild1280 x 720 px jpg

Leveranser av material

Varje annonsgenomförande har unika krav som måste följas när den enskilda enheten produceras. Underlåtenhet att tillhandahålla material i enlighet med riktlinjerna och de tekniska specifikationerna kommer att påverka lanseringsdatumet.

Inline-video

 • Trailerns längd bör vara minst 6 sekunder, upp till 3 minuter.
  • Tillhandahålls som 1 080p MP4
  • Inget letterbox-format ovanför eller under trailern
  • Inga studiologotyper, text/meddelandeöverlägg på botten av trailern
 • CTA – välj bland följande:
  • Läs mer
  • Besök webbplatsen
  • Skaffa biljetter
  • Köp nu
  • Boka biljetter
  • Titta nu
 • Rubrik
 • Underrubrik
 • Klick-URL
 • Videobild som en JPG-bild

Produktionstidslinje

Produktionstidslinjer för annonser på IMDb tar hänsyn till hur många arbetsdagar det tar att producera en annonsenhet. Produktionstidslinjer för annonser omfattar alla typiska faser i en annons livscykel såsom beställning, design, trafik och testning. Tidslinjerna varierar beroende på vem som ansvarar för utformningen av annonsenheten.

 • Alla tidslinjer börjar när designmaterial tas emot och godkänns av IMDb.
 • Alla tidslinjer avslutas när annonsenheten är live på IMDb.
IMDb-byggd tidslinje3 bankdagar