Sponsrade paneler

Sponsrade paneler är annonsplaceringar på en rad som möjliggör marknadsföring av titlar och appar i Fire TV. Dessa visas i form av paneler som ser ut att höra hemma i den aktuella upplevelsen. Raden har stöd för minst 5 paneler i den primära carousel-vyn, men kan visa upp till 10 paneler om användare navigerar i själva raden. Som annonsör betalar du för faktiska klick på Sponsrade paneler.

Upplevelseöversikt

Tittarna kan rulla ner till den sponsrade raden med fjärrkontrollen på Fire TV. När en panel i den sponsrade raden markeras visas bakgrundsbilden tillsammans med titel och sammanfattning på skärmens övre del. Efter att kunden klickat på panelen visas mer information om innehållet eller appen och kunden kan titta på, köpa eller ladda ned det.

Du hittar mer information om godkännande av dessa annonser i Annonspolicyer och riktlinjer för Fire-TV.

Översikt över riktlinjer

Det här avsnittet ger en kort översikt över policyer och riktlinjer som annonser i Sponsrade paneler måste rätta sig efter. Självbetjäningsannonsörer på Fire-TV och annonsörer som valt att tillhandahålla anpassade annonsmaterial i Prime Video Direct eller Developer Console hittar mer information i avsnittet om kreativa riktlinjer nedan.

Urvalsstatus

Ej vald

Den här bilden visar hur den sponsrade raden (andra raden på skärmbilden) visas i gränssnittet på Fire TV innan kunden börjar bläddra.

Ej vald

Vald

Den här bilden visar en vald sponsrad panel. När tittaren navigerar till en sponsrad panel visas mer information om innehållet ovanför raden.

Vald sponsrad panel.

Tillgångstyper

Bildmaterialet består av två huvuddelar: en panelbild och en bakgrundsbild (valfritt)


Panelbild

Panelbilden visas i en rad med andra paneler i användargränssnittet på Fire TV och ska representera innehållets titel eller app. Denna nyckelbild är baserad på vilken app eller titel som marknadsförs i den sponsrade raden.

App-panel: Amazon Music

Exempel på en app-panel

Panel med titel: Sully

Exempel på en panel med titel


Bakgrundsbild

När annonsen väljs visas ytterligare information om innehållet i området för den ”kortfattade informationen” som upptar den övre tredjedelen av skärmen. Den kortfattade informationen innehåller, utöver bakgrundsbilden, även titeltext och en beskrivningstext.

Vald kortfattad beskrivning:

Vald kortfattad beskrivning

Innehållets titel eller appen och sammanfattningen visas i den vänstra delen av området för den kortfattade beskrivningen.

Titel eller app och sammanfattning som har valts

Bakgrundsbilden visas längst upp i höger hörn i området för den kortfattade informationen.

Exempel på en bakgrundsbild i området för kortfattad beskrivning

Tillgångsspecifikationer

Sponsrade paneler använder två bildmaterial: en panelbild och en bakgrundsbild (valfritt)

BildkomponentKrav
PanelbildStorlek: 1280 x 720 px
Största tillåtna filstorlek: 440 kB
Format: PNG
BakgrundsbildStorlek: 1920 x 1080 px
Största tillåtna filstorlek: 450 kB
Format: JPG

Kreativa riktlinjer

Självbetjäningsannonsörer på Fire-TV och annonsörer som valt att tillhandahålla anpassade annonsmaterial i Prime Video Direct eller Developer Console hittar mer information i dessa kreativa riktlinjer.

Panelbild

Riktlinje 1: Säkra zoner

Det gröna överläggsområdet är den säkra zonen. Väsentliga element (t.ex. viktiga karaktärer och titel) bör vara placerade inom den säkra zonen så att de inte täcks över.

Säker zon för en innehållspanel

Säker zon för en innehållspanelbild

Säker zon för en app-panel

Säker zon för en app-panelbild

✔ Gör

godkänt exempel

Bildens och titelns fokuspunkt är inom den säkra zonen.

✘ Gör inte

ej godkänt exempel

Texten överlappar huvudrollsinnehavarens ansikte. Texten går utanför den säkra zonen.

godkänt exempel

Applogotypen är inom den säkra zonen.

ej godkänt exempel

Applogotypen är placerad utanför den säkra zonen.

Riktlinje 2: Synbar

Bilden ska vara synbar på alla enheter. Undvik komplexa logotyper eller titlar, mindre teckenstorlekar och låg färgkontrast.

Bilder och text måste ha ett minsta kontrastförhållande på 4,5:1. Större text (teckensnitt med 24 px/18 pt eller större) får ha ett kontrastförhållande på 3:1. För vardagsrumsupplevelser med Fire-TV rekommenderas en minsta teckensnittsstorlek på 24 px.

✔ Gör

godkänt exempel

Logotypen är tydlig och sticker ut från bakgrunden.

✘ Gör inte

ej godkänt exempel

Logotypen är otydlig på grund av den lilla teckensnittsstorleken och det låga kontrastförhållandet.

godkänt exempel

Applogotypen är tydlig och har ett bra kontrastförhållande.

ej godkänt exempel

Applogotypen är otydlig och suddig på grund av det låga kontrastförhållandet.

Riktlinje 3: Enkel bakgrund

Använd en bild med enkel och minimal bakgrund som fokuserar på huvudpersonerna.

✔ Gör

godkänt exempel

Bilden är enkel och har en stor logotyp som sticker ut.

✘ Gör inte

ej godkänt exempel

Bilden är rörig och logotypen är komplex med liten teckensnittsstorlek.

godkänt exempel

Bilden är enkel och har en stor applogotyp som sticker ut.

ej godkänt exempel

Bilden är rörig och innehåller många paneler som tar fokus från applogotypen.

Riktlinje 4: Högupplöst

Bilden ska vara skalbar för att passa alla enhetsstorlekar. Undvik att använda suddiga eller otydliga bilder.

✔ Gör

godkänt exempel

Bilden är högupplöst och tydlig.

✘ Gör inte

ej godkänt exempel

Bilden och logotypen är suddiga.

godkänt exempel

Applogotypen är högupplöst och tydlig.

ej godkänt exempel

Appens logotyp och bakgrund är suddiga.

Riktlinje 5: Undvik stora, tomma utrymmen

Gör vad du kan för att fylla den säkra zonen med bakgrundsbildens viktigaste motiv. Se till att bilden känns välbalanserad.

✔ Gör

godkänt exempel

Titeln och bilden är inom den säkra zonen och fyller hela panelen.

✘ Gör inte

ej godkänt exempel

Det finns mycket tomt utrymme eftersom bilden och panelen har olika bildförhållanden.

godkänt exempel

Applogotypen är inom den säkra zonen och fyller hela panelen.

ej godkänt exempel

Det finns mycket tomt utrymme eftersom applogotypen har ett annat bildförhållande. Lägg inte till någon kantlinje.

Bakgrundsbild

Riktlinje 1: Säkra zoner

Det gröna överläggsområdet är den säkra zonen. Väsentliga element (t.ex. viktiga karaktärer och titel) bör vara placerade inom den säkra zonen så att de inte täcks över.

Säker zon för bakgrundsbilden

Bildens huvudobjekt ska placeras i området som är 1214 x 830 px stort.

✔ Gör

godkänt exempel

Fokuspunkten (huvudrollsinnehavarens ansikte) är placerad på höger sida och inuti den säkra zonen.

✘ Gör inte

ej godkänt exempel

Bildens fokuspunkt (huvudrollsinnehavarens ansikte) är placerad utanför den säkra zonen och kommer att täckas av titeln.

Riktlinje 2: Ingen text i bilden

Det ska inte finnas någon text eller applogotyp i bakgrundsbilden, förutom en liten text med exempelvis ett meddelande om åldersgräns och upphovsrätt.

✔ Gör

godkänt exempel

Titeltexten är tydlig och framträdande eftersom det inte finns någon text i bilden.

✘ Gör inte

ej godkänt exempel

Titeltexten är inte tydlig eftersom det finns text i bilden.

Riktlinje 3: Högupplöst

Bilden ska vara skalbar för att passa alla enhetsstorlekar. Undvik att använda suddiga eller otydliga bilder.

✔ Gör

godkänt exempel

Bilden är högupplöst och tydlig.

✘ Gör inte

ej godkänt exempel

Bilden är lågupplöst och suddig.

Riktlinje 4: Flera titlar [endast app-ASIN]

Använd förvrängning, vinklar eller avdelare i bakgrundsbilder med flera titlar så att dessa inte liknar panelerna i användargränssnittet på FireTV.

✔ Gör

godkänt exempel

Förvrängning gör bilden engagerande.

✘ Gör inte

ej godkänt exempel

Den platta strukturen är alltför lik FireTV-panelerna.

Uppdatera annonsmaterial

Du kan redigera dina annonsmaterial för Sponsrade paneler där du laddade upp dem.

Apputvecklare

Om du marknadsför ett app-ASIN hittar du mer information och att uppdatera sponsrade paneler i Riktlinjer för bildmaterial i App Store.

Prime Video

Om du marknadsför en innehållstitel hittar du mer information om att uppdatera sponsrade paneler i guiden för grafiskt material med Prime Video Direct.

Självbetjäning för Fire-TV

Självbetjäningsannonsörer som använder Fire-TV kan nu ladda upp anpassade bilder i sina kampanjer. Läs mer

Platser

Nordamerika
 • CA
 • MX
 • US
Sydamerika
 • BR
Europa
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • TR
 • UK
Mellanöstern
 • EG
 • KSA
 • UAE
Asien och Stillahavsområdet
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG