Inline-annonsplacering

Kunderna jämför annonser som visas på Fire TV med de omslagsbilder som fyller resten av skärmen, så designstandarderna anpassas efter innehåll i närheten. Behandla Fire TV-inline-annonsmaterialet som rekommenderad bläddring.

När du tittar längst upp i avdelningen Hem visas inline-placeringen längst ned på skärmen och kan väljas när en kund navigerar nedåt på sidan.

Fire TV-hemskärm/-annons vald

Förhandsgransknings av inline-banner – omarkerade och markerade lägen

Materialspecifikationer

BildkomponentKrav på råmaterial*Krav på slutlig fil
Banner**Mått: 1712 x 136 px eller större
Format: PSD (högkvalitativ och med lager)
Mått: 1712 x 136 px
Största tillåtna filstorlek: 250 kB
Format: JPG (baslinje)
Kortfattad information om bakgrundsbildMått: 980 x 551 px eller större
Format: PSD, JPG, PNG
Mått: 980 x 551 px
Största tillåtna filstorlek: 300 Kb
Format: JPG (baslinje)

*Råmaterial är obligatoriska. Se hela vår checklista för resurser.
**Se Typografiska gränser.

TextkomponenterTextgräns
Titel i kortfattad information30 tecken före avkortning kan förekomma
Beskrivning i kortfattad informationHögst 95 tecken
TillgänglighetstextHögst 128 tecken


Valfritt:

VideokomponentMåttMax. filstorlekFormatVaraktighet
Video som spelas upp automatiskt1920 x 1080 px500 MBMP4, M4V, MOV, MPEG10–30 sek

Se riktlinjer för automatisk uppspelning av video.

Testa annonsmaterialet på TV-apparater

Varje annons bör förhandsgranskas på en stor TV-skärm där mindre brister och feljusteringar förstoras och lättare kan identifieras.

TV-skärmar kan variera mycket när det gäller synligt skärmområde, färgmättnad, nyansskiftningar och synliga detaljer. Dessa felaktigheter anses vara en acceptabel avvägning mellan kostnad och värde och förekommer i någon grad på de flesta bildskärmar.

Visuella hänsynstaganden

Ljusa och mycket mättade visuella element, som annars skulle dra fokus från andra element på skärmen, måste tonas ner.

 • För vita grafiska element, inklusive text: RGB (235, 235, 235) måste användas i stället för RGB (255, 255,255). Större områden kan behöva göras mörkare för att dämpa annonsens prevalens, som visas i följande exempel.

Godkänd ✔

Godkänt exempel på inline-banner med omättad bakgrund

Ej godkänd ✘

Ej godkänt exempel på inline-banner med en ljus bakgrund

Varför?

I det här exemplet har bakgrunden till den godkända annonsen gjorts mindre mättad, men bilderna är fortfarande energiska. Annonsen ser fortfarande ljus ut på skärmen.
Bakgrunden till den ej godkända annonsen är för skarp och ljus.

Den ej godkända bakgrunden är för synlig och kommer på ett olämpligt sätt att distrahera från annat innehåll på skärmen

Urvalsläge

När kunden navigerar ner på sidan kommer annonspanelerna i fokus med en glasaktig kant. Annonsbannern expanderas inte vid val.

Vald annons

Valt tillstånd för inline-banner med framhävda säkra zoner

Komponenter för kortfattad information

När annonsen väljs visas ytterligare information om innehållet i ”kortfattad information”-området som upptar den övre tredjedelen av skärmen.

Titeltext:

Använd rätt titel på det annonserade innehållet eller skapa ett enkelt namn som sammanfattar den upplevelse som kommer att vara tillgänglig för kunden efter att denne interagerar med annonsbannern.

 • Inkludera inte uppmaningar till handling eller förtydliganden om upplevelsetypen i denna text (använd t.ex. ”Amazon Music” i stället för ”Prova Amazon Music-appen”)
 • Texten kan avkortas om den överstiger 30 tecken. I dessa fall läggs utelämningstecken ”...” till i rubriktexten.

Beskrivningstext:

Sammanfatta kampanjinformationen och kommunicera vilken typ av innehåll som marknadsförs.

 • Börja med en uppmaning till handling som inspirerar till intresse och förtydligar erbjudandet ytterligare (t.ex. ”Hämta appen och lyssna på tiotals miljoner låtar, plus nya utgåvor”)
 • Undvik att duplicera text som redan finns med i annonsbannern.
 • Använd högst 95 tecken.

Bakgrundsbild:

Bakgrundsbilden på 980 x 551 px kompletterar den grafik som ingår i annonsbannern.

 • Inkludera aldrig logotyper i det här området, om de inte är subtilt inbäddade i en appskärmbild.
 • Håll bilderna enkla och inkludera mänskliga motiv när det är möjligt.
 • Undvik att inkludera för många motiv eller små detaljer.
 • Undvik att beskära huvuden och ansikten genom att följa stödlinjerna i mallen, som anger var innehållet ska beskäras och maskeras.

För att begränsa annonsernas komplexitet avråder vi från att inkludera text i detta bildmaterial. Text får endast användas i följande fall och räknas mot bannerns begränsning på 20 ord om inget annat anges:

 • Förtydligande av innehåll: Text får användas för att förklara titlar eller namn avseende innehåll eller karaktärer. Ansvarsfriskrivningar och juridiska texter får inte inkluderas i detta område. Texten måste anges i 24 pt Ember normal, #EBEBEB (HEX-färg) och matcha Fire TV-presentationen för sekundära metadata.
 • Inkludera omslagsbilder eller skärmbilder med text: Text med en versalhöjd på 38 px eller mindre får inkluderas som en del av en befintlig omslagsbild eller skärmbild. Text som är inbäddad i dessa materialtyper med en versalhöjd på 24 px eller mindre kan utelämnas från ordräkningen.

Guider för bakgrundsbilder i kortfattad information:

 • Röd: Innehållet kommer att maskeras
 • Orange: Innehållet kan blockeras av genomskinliga element
 • Grön: Innehållet kommer att synas
Avsnittet kortfattad information i inline-bannern med framhävda säkra zoner

Exempel på bakgrundsbilder i kortfattad information

Exempel på bakgrundsbilder i kortfattad information

Godkänd ✔

Godkänt exempel på kortfattad information på bakgrundsbild med mänskliga bilder

Ej godkänd ✘

Ej godkänt exempel på kortfattad information på bakgrundsbild med text

Varför?

Bakgrundsbilden i den godkända annonsen är väl beskuren och innehåller mänskliga objekt.

Bakgrundsbilden i den ej godkända annonsen borde inte ha så mycket text, är plottrig och har inget starkt fokus.

Spela upp video automatiskt: (valfritt)

När en kund håller pekaren över bannern visas text- och bildinnehåll i den övre halvan av skärmen. Efter en sekund kan en video ersätta bilderna och börja spela upp med ljud aktiverat. När videon tar slut visas bilden igen.

Videoinnehållet på 1920 x 1080 bör vara kort (10–30 sekunder), engagerande och inspirera kunden att klicka vidare till ytterligare innehåll. Behandla videon som en snabb översikt över den annonserade produkten. Använd attraktivt bildspråk och rörelse för att visa en översikt över innehållet.

 • Använd helst inte videor i letterbox-format (svart utfyllnad ovanför och under bilden). Men om innehållet som marknadsförs är i letterbox-format i fullängdsvideon får även trailern vara i letterbox-format.
 • Vattenstämplar eller logotyper: Undvik helst överlägg med vattenstämplar eller logotyper i videon eftersom det kan ta fokus från det primära videoinnehållet. Sådan överlappning är dock tillåtet förutsatt att följande riktlinjer uppfylls:
  1. Logotypen är placerad inom den säkra zonen.
  2. Logotypen täcker inte över nyckelinnehåll (t.ex. en skådespelares ansikte) eller annan text i videon.
 • Ansvarsfriskrivningar, juridisk text, bildtexter, upphovsrättsmeddelanden eller annan finstilt text drar uppmärksamhet från det primära videoinnehållet när det visas som kontinuerliga överlappningar. En begränsad mängd text får visas i kombination med fokusinnehållet på skärmen under delar av videon, t.ex. när namnet på en regissör eller studio visas kortfattat under en trailer.
 • Logotyper och text i videon måste vara läsbara och inte beskurna. Text (inklusive juridisk text/ansvarsfriskrivningar) måste ha en teckensnittsstorlek på minst 64 px vid visning i 1920 x 1080. Detta säkerställer läsbarhet när videon skalas ned till formatet for kortfattad information i användargränssnittet.

Restriktioner för säker zon

TV-apparater beskär vanligtvis några pixlar från varje kant av skärmen. I hemskärmens standardläge placeras annonsen längst ned på skärmen.

De nedre 27 pixlarna av bannerområdet är begränsat för att säkerställa att viktigt innehåll förblir synligt. Den övre och högra kanten av bakgrundsbilden för kortfattad information är också begränsade, med 27 px respektive 48 px.

Säkra zoner: Fire TV-hemskärm/-annons vald

Inline-banner på Fire TV-startskärmen som framhäver de säkra zonerna

Säkra zoner: Bannermall

Inline-bannermall lyfter fram säkra zoner

För att undvika visuell konflikt med andra paneler på skärmen begränsar den säkra zonen dessutom innehåll 27 px från bannerns kant.

Annonsbanner

Sammansättning och tydlighet

Se till att kampanjen kan förstås vid första ögonkastet och enbart med hjälp av innehållet i bannern.

 • Använd lockande bilder för att intressera kunderna
 • Inkludera så få ord som möjligt
 • Elementen får inte se utspridda ut i placeringsområdet – skapa en fokuspunkt

Bannern måste se ut som en kontinuerlig enhet; dela inte upp den i olika sektioner.

 • Vertikala indelningar kan orsaka förvirring när det är oklart om annonsen består av en valbar panel eller flera.
 • Minska eventuella vertikala indelningar genom att göra skiljelinjen mindre framstående eller, om det inte är möjligt, vinkla den

Blanda förgrundselement med annonsens bakgrundsinnehåll och skapa ett filmiskt utseende:

 • Element och tecken får inte se beskurna ut. De måste smälta in i kompositionen med hjälp av skuggning, oskärpa, maskering, ytterligare bilder eller andra visuella tekniker.
 • Tätt beskurna bilder kan se ut att inte vara skalenliga på stora skärmar. Undvik att visa mänskliga drag, till exempel ögon, i extrem skala.

Godkänd ✔

Godkänt exempel på inline-banner

Ej godkänd ✘

Ej godkänt exempel på inline-banner

Varför?

I det här exemplet blandas bilder i en godkänd annons till en panoramabild. Karaktärerna visas naturligt i en scen.


Tecknen i den ej godkända annonsen ser beskurna ut och smälter inte in i bakgrunden. Det finns tydliga uppdelningar i bakgrunden och problem med elementens storlek i förhållande till varandra.

Förgrundsinnehåll i bannern

 • Om du inte har tillräckligt med grafiskt innehåll för att utnyttja bannerns fulla bredd ska du sprida ut innehållet och vänsterjustera det inom placeringsområdet.
 • Bannerbilden får aldrig kännas tom. Håll dig till det minsta tillåtna innehållsområdet i mallen för att säkerställa att annonsen har tillräcklig närvaro på skärmen.
 • Elementen ska vara vertikalt centrerade inom bannern.

Minsta tillåtna innehållsområde: Bannermall/exempelannons

Inline-bannermall som markerar minsta innehållsyta
Godkänt exempel på Inline banner med förgrundsinnehållet inom den definierade minsta innehållsytan

Bakgrundsinnehåll i bannern

Annonsbannerns bakgrund ska vara så visuell som materialet tillåter och sprida bilder över annonsens hela längd när det är möjligt.

 • Undvik visuell behandling som drar uppmärksamhet till annonsen på ett olämpligt sätt, till exempel starka färger och extrema mönster. Starka färger som ingår i annonsörens varumärke och tar upp mindre än hälften av annonsbakgrunden är tillåtna.
 • Svart/mörk bakgrund gör annonsbannern svår att skilja från resten av sidan i Fire TV-gränssnittet. Material som kräver en mörk bakgrund bör antingen innehålla ytterligare bilder eller mönster i bakgrunden, alternativt kan en ljusgrå kantlinje läggas till runt annonsen.
 • Kantlinjer är inte tillåtna med undantag för exemplet med mörk bakgrund som anges ovan.
 • Blanda aldrig annonsens kantlinjer med bakgrunden på hemskärmen eller efterlikna Fire TV-gränssnittet på annat sätt.
 • Annonsplaceringen är ett lager ovanpå resten av skärmens innehåll. Använd aldrig grafiska behandlingar, till exempel en inre skugga, som stör denna uppfattning om djup.

Om inramningen av tillgängliga bilder är olämplig för området kan du prova någon av följande metoder för att fylla placeringens längd:

 • Förläng originalbilden med hjälp av dubblering, spegling, oskärpa eller andra tekniker
 • Upprepa ett mönster eller en textur
 • Ge innehållet en mjuk nyans eller mörk färg

Godkänd ✔

Godkänt exempel på inline-banner med tillåten bakgrund

Varför? Den ljusgula bakgrunden är en del av annonsörens varumärke och tar upp mindre än hälften av annonsbakgrunden.

Ej godkänd ✘

Ej godkänt exempel på inline-banner med en distraherande ljus bakgrund

Varför? Den ljusgula bakgrunden tar upp annonsens fulla bredd och drar kundernas uppmärksamhet från resten av sidan.

Godkänd ✔

Godkänt exempel på inline-banner med svart bakgrund och en subtil vit kant

Varför? Annonsörens varumärke kräver en helt svart bakgrund, så en subtil vit kant med 20 % opacitet har lagts till för att skilja annonsen från resten av sidan.

Ej godkänd ✘

Ej godkänt exempel på inline-banner med en helt svart bakgrund som smälter in på hemsidan

Varför? Den svarta bakgrunden smälter in i sidan.

Godkänd ✔

Godkänt exempel på inline-banner med en svart bakgrund med stjärnor

Varför? Bakgrunden innehåller bilder av stjärnor och planeter som hjälper till att skilja annonsen från resten av sidans innehåll.

Ej godkänd ✘

Ej godkänt exempel på inline-banner med en helt svart bakgrund

Varför? Bakgrunden är nästan helt svart vilket gör det svårt att skilja annonsen från resten av sidans innehåll.

Bädda in text i bannern

Inkludera inte någon information i bannerbilden som inte är nödvändig. Framhäv produktfunktioner, inte produkt-ID.

Försök att inte stapla textrader. Undvik att stapla mer än 2 rader.

 • Om du staplar text tillåts två rader ansvarsfriskrivning så länge det inte tar upp mer än 1/3 av bannern. Placeringen av ansvarsfriskrivningen kan vara flexibel så länge den inte överlappar bannerns säkra zoner.
 • Undvik identisk formatering för staplade textrader. Skapa kontrast via teckensnittsstorlek eller vikt.

Typografiska gränser

Baserat på teckensnitten Amazon Ember och Kozuka Gothic med normal vikt:

Typografiska gränserUS/UK/DEJP (inklusive mellanslag)
Övre gräns för bannertext20 ord40 tecken
Maximal teckensnittsstorlek38 pt36 pt
Rekommenderad teckensnittsstorlek32 pt32 pt
Minsta teckensnittsstorlek24 pt24 pt
Teckensnittsstorlek för juridisk text14 pt14 pt

Begränsningar för antal ord och tecken gäller för annonstext, uppmaning till handling och ansvarsfriskrivningar i annonsbannern. De gäller inte text i logotyper eller produkttitlar.

Använd om möjligt den rekommenderade teckensnittsstorleken 32 pt Ember normal för att upprätthålla konsekvens mellan annonserna.

 • Matcha samma visuella vikt om du använder ett alternativt teckensnitt
 • Lättare teckensnittsvikter eller detaljerade grafiska logotyper bör användas om storleken överstiger 32 pt
 • Den primära logotypen, som endast innehåller egennamnet på video-, app- eller spelinnehåll eller annat endemiskt innehåll, får överskrida den maximala textstorleken om resursen används som ett grafiskt fokuselement

Godkänd ✔

Godkänt exempel på inline-banner med en godkänd gräns för ordräkning

Varför? Serierubriker är produktrubriker och maximalt antal ord eller tecken gäller inte för den texten.

Ej godkänd ✘

Ej godkänt exempel på inline-banner med ordräkningsgräns som överstiger 16 ord

Varför? Annonstext, uppmaning till handling och ansvarsfriskrivning överskrider den maximala textgränsen på 20 ord.

Etiketter för innehållsklassificering

En åldersgränsmärkning krävs för innehåll som är klassificerat för tittare som är minst 12 eller 13 år gamla om annonsen innehåller en video som spelas upp automatiskt i den kortfattade informationen eller omdirigerar direkt till en video eller en sida där video visas. Standardiserade åldersgränsmärkningar finns i PSD-mallen.

Godkänt exempel på inline-banner med en etikett för innehållsklassificering

Klassificering av kreativt innehåll för flera titlar

Om annonsmaterialet marknadsför flera innehållstitlar ska du bara visa en åldersgränsmärkning och anpassa denna till den titel vars åldersgräns är mest restriktivt. Till exempel för ett annonsmaterial med 2 titlar, där en är rankad från R och den andra är rankad PG-13, visa etiketten R i annonsmaterialet.

Godkänd ✔

Flera titlar – åldersgränsmärkning godkänd

Varför? Åldersgränsmärkningen avser den titel vars åldersgräns är mest restriktiv.

Ej godkänd ✘

Flera titlar – etikett för innehållsklassificering ej godkänd

Varför? Annonsen visar flera åldersgränsmärkningar för varje del av innehållet, vilket gör bannern alltför plottrig.

Ytterligare textrelaterade krav

 • Text helt i versaler får aldrig användas i beskrivningen för den kortfattade informationen.
 • Text helt i versaler rekommenderas inte och får endast användas i bannern och titeln för kortfattad information om annonsören kan visa att sådant format redan används av varumärket och förutsatt att annonsmaterialet inte upplevs som skrikigt.
 • Utropstecken får inte användas om de inte är inbäddade i en logotyp eller utgör en del av ett innehålls egennamn.
 • Vi avråder från att använda någon form av onödig text, inklusive juridisk text som ”det finstilta”, upphovsrättsmeddelanden, juridiska symboler eller villkor. Eventuell text om ansvarsfriskrivning, inklusive finstilt text, upphovsrättsmeddelanden, juridiska symboler eller villkor, ska vara vit eller svart, ha mindre än 60 % opacitet, vara i 14 pt Ember Regular och placeras diskret i det nedre högra hörnet av canvasen. Obligatorisk formatering visas i mallen.

Uppmaning till handling (CTA)

För att säkerställa att kunderna lätt kan förstå kampanjen bör uppmaningen till handling inkluderas både i 1) bannern som en kort fras och 2) detaljtexten i den kortfattade informationen som en del av en mening. Om nödvändigt får den utelämnas på högst en av dessa platser.

 • Uppmaning till handling som är inbäddad i bannern får inte innehålla ytterligare tecken (t.ex. pilar eller understrykningar) eller se ut som en knapp.
 • Lägg inte till en separat uppmaning till handling om det redan är underförstått på grund av annan text (t.ex. använd ”Tillgänglig att hyra på Amazon Video” i stället för ”Tillgänglig att hyra på Amazon Video. Titta nu.)
 • Använd en CTA när kunden klickar vidare till en landningssida eller fysisk produktshopping för att framhäva den specifika upplevelse som kunden kommer att få (t.ex. ”Bläddra bland de senaste modellerna”).

Tillgänglighetstext

Den här texten läses högt för kunder som använder Fire TV:s skärmläsare för tillgänglighet och är begränsad till 128 tecken.

 • Den ska vara tydlig och tillräckligt specifik för att förmedla annonsens värde på ett korrekt sätt, även om kunden inte kan se själva annonsmaterialet.
 • Inkludera inte separata uppmaningar till handling (t.ex. ”Titta nu”) i denna text.

Text för radrubrik

Rader i webbläsargränssnittet på Fire TV separeras med radrubriker som syftar på radens innehåll. Rubriken ovanför bannerplaceringen visar texten ”SPONSRAT” och kan inte konfigureras.

Ansvarsfriskrivning

 • Prenumeration krävs – Om det marknadsförda innehållet kräver en extra betalprenumeration utöver en Prime Video-prenumeration måste detta framgå tydligt i annonsmaterialet på något av följande sätt:
  • I texten för uppmaning till handling: ”Titta med en prenumeration”, ”Prenumerera för att titta nu” osv.
  • Som juridisk text i annonsmaterialet: ”Prenumeration krävs” osv.
  • I texten för uppmaning till handling och i den juridiska texten: ”Titta med 7 dagars kostnadsfri provperiod” samt ytterligare juridisk text ”Begränsningar gäller” osv.
 • Hyr/köp – Om det marknadsförda innehållet kräver betalning för att hyra/köpa appen eller innehållet måste detta framgå tydligt i annonsmaterialet.
  • I texten för uppmaning till handling: ”Köp eller hyr på Prime Video”, ”Finns att hyra”, ”Finns att köpa”, ”Äg den idag”, ”Köp och streama”, ”Erbjudande för Prime-medlemmar”, ”Titta nu [+ logotyplåsning för Prime Video Cinema]” osv.
 • Standardriktlinjer för uppmaning till handling gäller.

Ytterligare krav

Alkohol

Alkoholrelaterade annonser är förbjudna i USA på Fire TV. Krav för andra platser finns i Policyer för godkänt annonsmaterial. Inkludering av text som bygger på dessa krav får undantas från ord- eller teckenbegränsningen.

Sponsring

Sponsringskampanjer är tillåtna på inline-annonsplaceringen och måste följa standardriktlinjerna. Till skillnad från Feature Rotator och sponsrad skärmsläckare finns inga specifika sponsringsriktlinjer för inline-annonser.

Placering av inline-annons

Sponsring – inline-banner

Landningssida

Sponsring – landningssida

Språk

Nordamerika
 • CA
 • MX
 • US
Sydamerika
 • BR
Europa
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • PL
 • SE
 • TR
 • UK
Mellanöstern
 • KSA
 • UAE
Asien och Stillahavsområdet
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG

Checklista för material

Bannerbild och bakgrundsbild för kortfattad information:

 • Redan befintliga standardiserade annonsenheter som referens
 • PSD-filer med lager
 • Logotyper
 • Bakgrunder
 • Lämna extra utrymme och utökade bakgrundsbilder med hänsyn till placeringens bredd (mer än 5 gånger bredare än ett genomsnittligt liggande foto)
 • Nyckelgrafik
 • Livsstilsbilder rekommenderas
 • Teckensnitt
 • Varumärkesriktlinjer

Bannerbild, beskrivning för kortfattad information och tillgänglighetstext:

 • Annonstext