Amazon Ads policyer för streamande TV-annonser

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.0 Allmänna riktlinjer för annonsmaterial

Alla videoannonser måste vara på det primära officiella språket för den aktuella platsen och måste överensstämma med de tekniska specifikationerna för Amazons videoannonser. All information måste vara lättbegriplig och tydligt identifiera den produkt, tjänst eller enhet som annonseras.
Annonserna får inte uppmana tittare att klicka och får inte innehålla en utformad uppmaning till handling (CTA) som liknar en klickbar knapp eller länk.

1.1 Branding för annonsörer

Kunderna måste kunna identifiera annonsören utifrån ljud och/eller video. Videoannonser måste innehålla annonsörens varumärke eller logotyp. För annonsörer inom underhållning räcker titeln på filmen, tv-serien eller videospelet eller artisten/bandnamnet.
Annonserna får inte innehålla Amazons logotyper, varumärken eller omnämnande eller hänvisa till Amazon, dess webbplats, produkter eller varumärke på något sätt utan Amazons föregående samtycke.

1.2 Prissättning och besparingar

All pris-, spar- och rabattinformation måste vara korrekt, fullständig, inte vilseledande och relevant för den annonserade platsen. Låga uppskattningar som kan lura kunder att boka tjänster som de sedan debiteras högre priser för när tjänsten tillhandahålls accepteras inte.

Priser och besparingar som visas i annonser måste återspegla ett erbjudande som är tillgängligt fram till slutet av kampanjen. Annonser måste alltid ange om priserna kan komma att ändras och om villkor eller begränsningar gäller.

1.3 Specialerbjudanden

Om en annons innehåller ett påstående om besparing (till exempel 20 % på en lokal restaurang) måste erbjudandet vara korrekt och giltigt under kampanjens hela löptid. Specialerbjudanden måste också ange när begränsningar gäller. Detta kan anges genom text eller ljud.

1.4 Inriktning

Alla annonser måste alltid vara geografiskt inriktade på platser där produkten eller tjänsten är tillgänglig, såvida inte den annonserade produkten eller tjänsten är tillgänglig i hela landet.

Videoannonser kan inte rikta in sig på eller rikta sig direkt till specifika gemenskaper eller etniciteter (t.ex. latinamerikaner).

1.5 Påståenden och belägg

Påståenden i annonser spelar en viktig roll i kundens köpbeslut. Vi kräver att alla påståenden är korrekta och sanningsenliga.
Annonser får använda jämförelser med namngivna konkurrenter om de inte kritiserar eller angriper konkurrenterna. Amazon Ads accepterar inte innehåll som kan förvränga, förnedra eller nedvärdera ett varumärke, en produkt eller en tjänst från tredje part. Dessa jämförande påståenden måste styrkas med namn och datum för en betrodd studie.

Tabellen nedan visar de typer av påståenden som vi kräver belägg för så att kunderna kan kontrollera äktheten i den information som ges dem.

Annonser som anger att en produkt är ”ny” eller liknande påståenden får endast användas för en produkt som har släppts under de senaste sex månaderna.

Annonsörer är ensamt ansvariga för att uppfylla skyldigheterna att underbygga påståenden i annonser. När belägg krävs måste annonsörer identifiera källa och datum för bevisen. Källan kan vara annonsörens data eller data från tredje part, beroende på typen av påstående (se nedan). Uppgifterna får inte vara äldre än 18 månader.
Annonser som innehåller ansvarsfriskrivningar som upptar mer än 20 % av videons höjd kommer att följa dygnsintervallet kl. 23.00 till 06.00.
Följande information måste finnas antingen i annonstexten eller på annonsörens webbplats:

TypMåste innehålla
UtmärkelserNamnet på prisutdelaren.
Datum för utmärkelsen.
UndersökningsresultatKällan till undersökningen.
Datum för undersökningen.
Statistiska påståendenKällan till studien.
Datum för studien.
Superlativa påståenden*En oberoende källa som stöder påståendet.
Datum för studien.
Jämförande påståendenEn oberoende källa som stöder påståendet.
Datum för studien.

*Belägg krävs inte för superlativa påståenden som endast hänvisar till ett varumärkes egna produkter, t.ex. ”Vår kraftfullaste dammsugare” eller ”varumärkets mest avancerade formel hittills”, om inte annonsören måste inkludera belägg enligt andra regler.

1.6 Kundrecensioner och redaktionella recensioner

Vi tillåter redaktionella, kund- och expertomdömen (till exempel ett citat från NY Times eller en CNET-utmärkelse), förutsatt att källan till omdömet identifieras i annonsen.

2.0 Videokvalitet

2.1 Videospecifikationer och upplösning

Streamande TV-annonser kräver ett bildförhållande på 16:9 med en rekommenderad bithastighet på 8 Mbit/s. Videoannonser kan innehålla antingen pillarbox- eller letterbox-format, men inte båda.

Exempel på letterbox

Letterbox

Exempel på pillarbox

Pillarbox

Videoannonser måste ha hög upplösning för att kunna köras utan tidsbegränsningar. Videor som är en aning pixlade eller har en bithastighet på 4 Mbit/s till 8 Mbit/s kan endast visas under dygnsintervallet 23.00 till 06.00.

Dålig videokvalitet och lågupplösta annonser med en bithastighet på mindre än 4 Mbit/s kan inte accepteras.

2.2 Tydlighet

Videor som innehåller suddiga, oklara eller oigenkännliga bilder kan inte godkännas.

För att vara konsekvent med det omgivande videoinnehållet och säkerställa att kunderna förstår annonsen måste allt grafiskt innehåll och textinnehåll vara tydligt för genomsnittskunden.

Streamande TV-annonser får inte innehålla undertexter. Kunder som har aktiverat dold textning skulle då se text som överlappar undertexterna.

2.3 Övergångar och effekter

Videoinnehåll som inte är underhållningsinnehåll och har distraherande element som stör streamingupplevelsen begränsas till dygnsintervallet 23:00 till 06:00. Sådant videoinnehåll omfattar, men är inte begränsat till, snabba kontrasterande övergångar, blixtrande, blinkande eller pulserande objekt, bilder eller text.

Videoinnehåll som kan utlösa ljuskänsliga epileptiska anfall kan inte accepteras.

Videoinnehåll som kan få kunderna att tro att det finns något problem med deras streaming-TV-enhet eller internetanslutning (t.ex. ett fel, en pixlad scen som pausas, ett repningsljud osv.) kan inte accepteras.

3.0 Ljudkvalitet

3.1 Specifikationer för ljud

Streamande TV-annonser kräver 2 ljudkanaler och en bithastighet på minst 192 kbit/s.

Videoannonser måste ha hög upplösning för att kunna köras utan tidsbegränsningar. Videor som är en aning pixlade eller har en bithastighet på 4 Mbit/s till 8 Mbit/s kan endast visas under dygnsintervallet 23.00 till 06.00.

Dålig videokvalitet och lågupplösta annonser med en bithastighet på mindre än 4 Mbit/s kan inte accepteras.

3.2 Ljudklarhet

All information måste vara lättförståelig. Klarhet måste upprätthållas med tydlig artikulation.

När du kommunicerar en uppmaning till handling måste denna CTA vara enkel, stark och tydligt återspegla den förväntade kundhandlingen.

Annonser får inte innehålla svaga meddelanden, lågtonade röster, oklara eller oigenkännliga meddelanden eller ljud eller ohörbar text.

Annonser som innehåller bakgrundsljud som påverkar meddelandets klarhet eller meddelanden som inte är tydliga eller helt hörbara för genomsnittskunden kommer att följa dygnsintervall och kan komma att blockeras.

3.3 Distraherande ljud

Annonser får vara engagerande, men vi rekommenderar att inte inkludera distraherande element som kan störa kundupplevelsen.

Annonser får inte ha högre volym än videoinnehållet som visas bredvid.

Annonser som innehåller ovanligt höga röster och skrällande ljud, musik eller effekter kommer endast att visas under dygnsintervallet kl. 21:00 till 06:00 och kan komma att blockeras.

Ljudmeddelanden får inte innehålla mer än 5 ord per sekund. Annonser som innehåller mer än 5 ord per sekund kommer endast att visas under dygnsintervall.

Amazon kommer att använda dygnsintervallet 21:00 till 06:00 men förbehåller sig rätten att blockera annonser som:

 • skriker åt kunderna
 • pressar kunderna (t.ex. ”Skynda dig! Detta är din sista chans att vinna”)
 • spelar på skuldkänslor (t.ex. ”Sluta slösa bort din tid”)
 • är nedlåtande mot kunderna (t.ex. ”I dag är det dags att du tar ansvar för dina handlingar”)
 • spelar på rädsla (t.ex. ”Du riskerar att förlora dina tillgångar”).

4.0 Amazons varumärkeselement

Kraven i det här avsnittet säkerställer att alla hänvisningar till Amazon överensstämmer med våra bredare företagspolicyer och skyddar Amazons varumärke.

4.1 Amazon-erbjudanden

Om en annons innehåller ett sparanspråk baserat på ett Amazon-program (till exempel ”Prenumerera och spara”) måste detta klargöras i annonsen. Om en annons exempelvis anger att kunden kan ”Spara 20 %” och detta baseras på ett Prenumerera och spara-abonnemang så måste annonsen innehålla texten ”Spara 20 % med Prenumerera och spara”.

4.2 Hänvisningar till Amazon

Alla hänvisningar till Amazon eller dess produkter (till exempel användning av Amazons varumärken) måste följa riktlinjerna för varumärkesanvändning.

Användningen av Amazons varumärken (såsom Gold Box, Dagens deal, Super Saver-leverans, 1-Click, Dagens erbjudanden, Prenumerera och spara, Kindle, Amazon Family, Titta inuti boken) kräver godkännande från Amazon. Se riktlinjerna för varumärkesanvändning för mer information.

Vi förbjuder annonsörer att använda ”Amazon’s Choice” och ”Bästsäljare på Amazon”. Dessa element uppdateras ofta och kanske inte förblir korrekta under kampanjens varaktighet.

Annonser från tredje part kan inte använda Alexas röst, Amazon Polly-röster eller en liknande röst, och om de använder aktiveringsordet ”Alexa” måste de vara skyddade av fingeravtryck och vattenstämplade.

4.2.1 Amazon kundrecensioner

När kundrecensioner tillåts måste de:

 • Vara äkta och inte influerade eller betalda av varumärket.
 • Relatera till den specifika produkt som annonseras. En kundrecension för en 16 GB-version av en smartphone kan till exempel inte användas i en annons för 2 GB-versionen.
 • Kunna upptäckas från ASIN-sidan (antingen för att de finns på produktinformationssidan eller genom att klicka på ”se alla recensioner”).
 • De får inte ändras, inklusive korrigering av grammatiska fel (recensioner med grova felstavningar eller avsevärda grammatiska fel måste undvikas).
 • Avkortningar får inte ändra innebörden av recensionen.
 • Delar av kundrecensioner får utelämnas med uteslutningstecken: (”…”) utan mellanslag före eller efter.
 • Ellipser i rubriker för kundrecensioner får endast användas i början eller slutet av rubriken, inte i mitten.
 • Förutom i rubriker tillåter vi högst tre ellipser: en i början av recensionen, en i mitten (förutom i rubriker, se punkten nedan) och en i slutet.
 • Du får inte använda ellipser för att ändra den ursprungliga betydelsen av recensionen, till exempel genom att manuellt välja ut positiva delar av ett omdöme med betydande negativt innehåll.
 • Om endast recensionsrubriken används måste tonen i den fullständiga recensionen återges på ett korrekt sätt.
 • Du får inte använda en kundrecension med text skriven enbart i versaler (förutom ett enskilt ord eller produktnamn).
 • Kundrecensioner får inte innehålla emojis, referenser till medicinska tillstånd eller svordomar.

4.2.2 Amazons stjärnbetyg

För att inkludera ett av ASIN:s stjärnbetyg i en annons måste ASIN:en ha i) minst 15 kundrecensioner och ii) ett lägsta genomsnittligt stjärnbetyg på 3,5. För bilkampanjer kan vi tillåta ett stjärnbetyg baserat på i) minst 8 kundrecensioner och ii) ett stjärnbetyg på minst 4.

Alla stjärnbetyg måste vara datumstämplade och kampanjen kan inte köras i mer än tre månader för att undvika att gammal information ses av kunderna.

4.2.3 Användning av Amazon-logotypen

Amazons logotyp får inte:

 • användas i en mening, såvida den inte är del av auktoriserad leverantörsmärkning (t.ex. ”Tillgänglig på Amazon”)
 • ändras på något sätt (till exempel ta bort leendet).

Om en annons nämner Amazon och en eller flera andra återförsäljare, får den inte utnyttja anpassade segment.

5.0 Förbjudet innehåll, produkter och tjänster

Det här avsnittet behandlar innehåll som inte får visas i annonser, liksom produkter och tjänster som inte kan marknadsföras på några placeringar.

5.1 Förbjudet innehåll

Som en del av vårt åtagande att tillhandahålla en kundupplevelse av högsta kvalitet är det vår policy att inte visa annonser som innehåller eller relaterar till visst innehåll. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

Innehåll förbjudet för alla annonser
 • Innehåll som riktar sig till barn
 • Innehåll som visar barn i vuxna eller farliga situationer. Annonser får till exempel inte visa barn:
  • I närheten av, eller hanterandes, skjutvapen eller andra vapen
  • I situationer som kan strida mot etablerad barnsäkerhet (t.ex. barn i fordon utan fastsatta säkerhetsbälten eller barn som cyklar utan hjälm)
  • Utan överinseende av vuxna på platser eller i situationer där de inte säkert kan ta hand om sig själva (t.ex. simbassänger, trafikerade vägar eller runt farlig utrustning)
 • Innehåll som är känslomässigt exploaterande eller kontroversiellt, eller innehåll som visar negativa skildringar av människor eller djur.
 • Innehåll som är obscent, kontroversiellt, ärekränkande, förtalande, olagligt eller inkräktar på andras privatliv
 • Innehåll som uppmuntrar, förhärligar eller skildrar överdriven konsumtion av droger eller alkohol
 • Innehåll som är hotfullt, kränkande eller trakasserande eller innehåll som förespråkar eller diskriminerar en skyddad grupp (oavsett om det baseras på etnicitet, färg, nationalitet, religion, funktionshinder, kön, sexuell läggning, ålder eller annan liknande kategori)
 • Innehåll eller erbjudanden som efterliknar Amazons varumärkeselement eller använder Amazons varumärke utan föregående godkännande
 • Bedrägligt, falskt eller vilseledande innehåll
 • Demonstrationer av produkter som kan användas för intimvård
 • Fult, vulgärt eller obscent språk eller skatologiska referenser
 • Hatpropaganda – som anstiftar till eller förespråkar våld eller rasintolerans
 • Med undantag av trailers för underhållningsinnehåll, *provocerande bildspråk som modeller i flagrant sexuella eller utmanande poser och innehåll som inkluderar eller visar:
  • Människor i poser som efterliknar en sexuell ställning eller anspelar på sexuell aktivitet oavsett om de är påklädda eller avklädda.
  • Sexuellt suggestiva poser, särade ben, accentuering av höften och så vidare, tillsammans med amorösa eller sexuellt passionerade ansiktsuttryck.
  • Scener som drar otillbörlig uppmärksamhet till kroppsdelar, som bröst eller skinkor, på ett sexuellt sätt. Till exempel exponering av bröst eller överdrivet fokus på klyvningen.
  • Poser som händer på höfterna, gripande av hår i kombination med ett sexuellt suggestivt ansiktsuttryck.
  • Ansikts- eller kroppsuttryck som tyder på orgasm.
  • Bilder på oanständig avklädning, som att dra av axelbandet på en behå eller dra ned underkläder.
  • Modeller i sexuella underkläder som damstrumpor, strumpeband eller tillbehör som piskor och kedjor.

5.2 Oacceptabla produkter, tjänster och erbjudanden:

Som en del av vårt åtagande att tillhandahålla en kundupplevelse av högsta kvalitet är det vår policy att inte spela upp videoannonser som marknadsför försäljning eller användning av vissa produkter eller tjänster. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

Oacceptabla produkter, tjänster och erbjudanden
 • Alkoholmärken/tillverkare/drycker (USA)
 • Tjänster för dejting, sexuellt umgänge eller hook-up-sidor
 • Affiliate och belöningsprogram
 • Initiala valutaanbud
 • Drogrelaterade produkter eller produkter för att klara drogtester
 • Olagliga och legaliserade droger som cannabis (inklusive fysiska butiker)
 • Postorderbrudar
 • Värvning till medicinsk forskning
 • Onlinekasinon
 • Budskap om politik och/eller partipolitik
 • Pornografi, eskorttjänster, produkter som gör anspråk på att förbättra sex samt vuxet/sexuellt innehåll
 • Tjänster för betalsamtal, till exempel 900-nummer
 • Produkter, tjänster eller teknik som gör intrång i, uppmuntrar eller möjliggör intrång i andras immateriella rättigheter eller personliga rättigheter
 • Produkter, tjänster eller teknik som främjar olaglig eller farlig verksamhet, inklusive hackning eller undvikande av brottsbekämpande myndigheter
 • Spådomstjänster och relaterade erbjudanden
 • Red band-trailers och videoinnehåll med klassifikation NC17 och AO
 • Religiösa eller andliga tjänster
 • Sexuella hälsoprodukter
 • Kortfristiga lån med hög ränta (t.ex. ”lönedagslån”)
 • Tobak eller tobaksrelaterade produkter, inbegripet e-cigaretter och nikotinpåsar
 • Vapen, skjutvapen, ammunition och tillhörande delar eller tillbehör

6.0 Begränsat innehåll, produkter och tjänster

När vi skapar Amazon Ads-policyer överväger vi branschens bästa praxis, lokala lagar och förordningar, produktfunktioner och affärsmål som är specifika för Amazon, och godkännanden baseras på en granskning från fall till fall.

6.1 Alkohol

Denna policy omfattar inte alkoholrelaterat innehåll i annonser som inte gör reklam för alkoholhaltiga drycker (till exempel en filmtrailer med skådespelare som konsumerar alkohol). Den gäller annonser för försäljning av alkoholhaltiga drycker (öl, vin och sprit) och brandingkampanjer för alkoholföretag (det vill säga kampanjer av alkoholföretag som inte marknadsför försäljning av alkoholhaltiga drycker, såsom varor eller sponsring). Enligt vår policy för förbjudet innehåll får annonsinnehållet inte uppmuntra, glamorisera eller skildra överdriven alkoholkonsumtion.

Alkoholannonser får endast visas i följande länder: Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Tyskland, Frankrike, Italien, Japan, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Spanien och Storbritannien. I alla andra länder, där alkoholannonser är förbjudna, tillåter vi endast annonser för försäljning av alkoholrelaterade produkter där annonsören inte är ett alkoholvarumärke. Till exempel skulle vi tillåta en annons för en öldispenser från ett varumärke som inte säljer alkoholhaltiga drycker.

Allmänna krav

På platser där alkoholannonser är tillåtna gäller följande allmänna regler utöver de placeringskrav och platsspecifika krav som anges nedan.

Alkoholannonser måste främja en ansvarsfull konsumtion av alkoholhaltiga drycker.

Alkoholannonser får inte:

 • riktas till eller ha innehåll som är utformat för att tilltala minderåriga
 • associera drickande med fordon eller körning
 • misskreditera avhållsamhet från alkoholhaltiga drycker
 • oansvarigt uppmuntra människor till att dricka alkohol
 • uppmuntra till överdriven konsumtion
 • antyda att alkohol har terapeutiska eller andra fördelar (till exempel att alkohol ger bättre resultat, bidrar till framgång eller löser problem)
 • fokusera på dryckens alkoholhalt
 • vara inriktade mot Amazon Family eller Prime Students.
 • För att skydda familjer kommer vi dessutom att blockera annonser från att visas i samband med innehåll klassificerat TV-Y, G och TV-Y7. Innehåll klassificerat PG/TV-PG kommer att följa ett dygnsintervall som endast tillåter alkoholannonser från 21:00 till 06:00. Innehåll klassificerat för åldrar över PG/TV-PG måste följa dygnsintervall från 17:00 till 06:00.
Platsspecifika krav

Alkoholannonser är endast tillåtna på de platser som anges nedan, förutsatt att motsvarande policykrav efterlevs.

Annonser för försäljning av alkohol i Australien, Kanada, Mexiko och Europa måste länka in till Amazon.

Australien

 • Alkoholannonser måste innehålla ett meddelande om ansvarsfullt drickande.

Belgien

 • Annonser för öl måste innehålla följande varningar: på nederländska ”Bier drink je met verstand” eller på franska: ”Une bière se déguste avec sagesse”.
 • Annonser för alla andra alkoholhaltiga drycker måste innehålla följande varningar på nederländska: ”Ons vakmanschap drink je met verstand” eller på franska: ”Notre savoir faire se déguse avec sagesse”.

Brasilien

 • Modeller i alkoholannonser får inte vara, eller se ut att vara, yngre än 25 år.
 • Alkoholannonser får inte koppla alkohol till någon idrottsverksamhet.
 • Alkoholannonser måste innehålla en av följande varningar i versaler i slutet av videon:
  • BEBA COM MODERAÇÃO (”Drick med måtta”)
  • A VENDA E O CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA SÃO PROIBIDOS PARA MENORES (”Försäljning till och konsumtion av alkoholhaltiga drycker är förbjuden för minderåriga”)
  • ESTE PRODUTO É DESTINADO A AULTOS (”Denna produkt är avsedd för vuxna”)
  • EVITE O CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL (”Undvik överdriven alkoholkonsumtion”)
  • NÃO EXAGERE NO CONSUMO (”Överdriv inte konsumtionen”)
  • QUEM BEBE MENOS, SE DIVERTE MAIS (”Den som dricker mindre har roligare”)
  • SE FOR DIRIGIR NÃO BEBA (”Drick inte om du kör”)
  • SERVIR BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 É CRIME (”Att servera alkoholhaltiga drycker till minderåriga under 18 år är ett brott”)
 • Annonser för öl måste antingen innehålla någon av ovanstående eller någon av nedanstående varningar:
  • CERVEJA É BEBIDA ALCOÓLICA. VENDA E CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES (”Öl är en alkoholhaltig dryck. Försäljning till och konsumtion är förbjudet för minderåriga”)
  • SERVIR CERVEJA A MENOR DE 18 É CRIME (”Att servera öl till minderåriga under 18 år är ett brott”)
 • Annonser för alkoholfritt öl är undantagna från att bära en varning, förutsatt att de inte hänvisar till alkoholdryckens märke, slogan eller reklamfras.
 • Annonser för öl måste antingen innehålla någon av ovanstående eller någon av nedanstående varningar:
  • CERVEJA É BEBIDA ALCOÓLICA. VENDA E CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES (”Öl är en alkoholhaltig dryck. Försäljning till och konsumtion är förbjudet för minderåriga”)
  • SERVIR CERVEJA A MENOR DE 18 É CRIME (”Att servera öl till minderåriga under 18 år är ett brott”)
 • Videoannonser för alkohol måste innehålla någon av ovanstående ansvarsfriskrivningar som ska levereras muntligt och i textform i slutet av varje annons.
 • Annonser för alkoholfritt öl är undantagna från att bära en varning, förutsatt att de inte hänvisar till alkoholdryckens märke, slogan eller reklamfras.

Kanada

 • Frekvensbegränsning: Vi har en frekvensbegränsning på tre gånger per 24 timmar (3 x 24).

Frankrike

 • Ansvarsfriskrivning: Videoannonser måste innehålla ett av följande uttalanden: ”l’abus d’alcool est dangereux pour la santé” eller “à consommer avec moderation”.
 • Annonser får endast innehålla följande information om alkoholhaltiga drycker: alkoholhalt i volymprocent, ursprung, benämning, sammansättning, namn och adress till tillverkaren, agenter och förvaringsinstitut, metod för framtagning, försäljningsmetoder, konsumtionssätt av produkten, hänvisningar till produktionsregionen, hänvisningar till utmärkelser som drycken erhållit, hänvisningar till ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning. Dryckens förpackning får endast visas om den följer ovanstående regler avseende annonsinnehåll.
 • Annonser för alkoholfria produkter får inte innehålla, marknadsföra eller hänvisa till alkoholrelaterade varumärken eller alkoholkonsumtion. Bilder av generiska alkoholhaltiga drycker kan tillåtas så länge de inte är annonsens huvudfokus.
 • Annonser får inte associeras med sport. Annonsering får inte placeras på en webbplats som publiceras av idrottsföreningar, idrottsföretag, föreningar eller professionella ligor.

Tyskland

 • Alkoholannonser med referenser till sport, som till exempel visar professionella fotbollsspelare eller personer som tittar på en professionell tävling eller match, måste vara förhandsgodkända av Amazon Ads och får inte:
  • visa människor som dricker alkoholhaltiga produkter medan de utövar idrott
  • antyda att alkohol gör dig till en bättre idrottsman
  • presentera alkohol som viktigt för att kunna njuta av sport.

Japan

 • Annonser måste innehålla en varning som följer branschreglerna och riktlinjerna för alkoholkonsumtion, till exempel: ”Drick inte om du är minderårig eller om du kör. Drick en måttlig mängd alkohol. Drick inte om du är gravid eller ammar. Återvinn burken.”
 • Annonseringen av sprit på hemsidan är begränsad till öl, cocktails, shochu, sake, plommonbrännvin, vin, konjak och whisky. Annonser får inte visa något av följande:
  • En person som dricker konjak eller whisky på ett omåttligt sätt.
  • Stora flaskor eller andra dryckesbehållare.

Italien

 • Annonser måste innehålla ”Bevi responsabilmente”.
 • Alkoholannonser med referenser till sport, som till exempel visar professionella fotbollsspelare eller personer som tittar på en professionell tävling eller match, måste vara förhandsgodkända av Amazon Ads och får inte:
  • visa människor som dricker alkoholhaltiga produkter medan de utövar idrott
  • antyda att alkohol gör dig till en bättre idrottare
  • presenteras som viktigt för att kunna njuta av sport.

Nederländerna

 • Alkoholannonser måste följa den nederländska annonseringslagen för alkoholhaltiga drycker (Reclamecode voor alcoholhoudende dranken).
 • Varningen ”inte 18, ingen alkohol” måste ingå i alla annonser för alkoholhaltiga drycker, med undantag för bannerannonser som är lika med eller mindre än 120 pixlar breda och 60 pixlar höga.

Mexiko

 • Ansvarsfriskrivning: Annonser måste innehålla någon av följande upplysningar: “Evite el Exceso,” “Conocer es no excederse” eller “Todo con medida.”

Spanien

 • Ansvarsfriskrivning: Annonserna måste innehålla ”Disfruta de un consumo responsable”.
 • Alkoholannonser med referenser till sport, som till exempel visar professionella fotbollsspelare eller personer som tittar på en professionell tävling eller match, måste vara förhandsgodkända av Amazon Ads och får inte:
  • visa människor som dricker alkoholhaltiga produkter medan de utövar idrott
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur...
  • presenteras som viktigt för att kunna njuta av sport.

Storbritannien

 • Ansvarsfriskrivning: Annonser måste innehålla ”For the facts about alcohol visit www.drinkaware.co.uk” eller “Drinkaware.co.uk for the facts.”
 • Alkoholannonser med referenser till sport, som till exempel visar professionella fotbollsspelare eller personer som tittar på en professionell tävling eller match, måste vara förhandsgodkända av Amazon Ads och får inte:
  • visa människor som dricker alkoholhaltiga produkter medan de utövar idrott
  • antyda att alkohol gör dig till en bättre idrottare
  • presenteras som viktigt för att kunna njuta av sport.

6.2 Astrologi och horoskop

Annonser får inte medföra premiumavgifter för telefoni.

Annonser får inte marknadsföra eller förespråka spådomstjänster och får inte marknadsföra en tjänst som begär känslig information eller personuppgifter.

Annonser får inte presentera tjänsten som en lösning på osäkerhet (t.ex. bjuda in kunder att ta reda på om de kommer att botas från en sjukdom eller om en partner är otrogen).

Annonser får inte länka tjänsten till social, ekonomisk eller sexuell framgång.

Annonser måste utesluta innehåll klassificerat TV-Y, TV-Y7 och G från inriktningen och följa dygnsintervall för kategorierna PG/TV-PG från 17:00 till 06:00.

6.3 Bildelar och -tillbehör

Alla erbjudanden måste vara korrekta, relevanta och ange om villkor eller begränsningar gäller när annonsen marknadsför:

 • Efterförsäljning såsom tjänster, tillbehör, reparationer eller underhåll.
 • Kännedom om varumärke eller återförsäljare inklusive, men inte begränsat till, lager, plats, kontorstid.
 • Erbjudanden till företag.
 • Försäljningserbjudanden inklusive leasing- eller finansieringserbjudanden, priser och utgångspriser.

Annonskampanjer för lokala företag och återförsäljare måste använda geografisk inriktning på den plats de betjänar.

Jämförande och superlativa påståenden i bilannonser kräver inte belägg om tillverkarens eller återförsäljarens webbplats visar samma påstående. Dessa påståenden kan avse fordonets prestanda, fordonets specifikationer, garantin eller en finansiell tjänst.

6.4 Välgörenhetsorganisationer

Våra krav på välgörenhetsorganisationer och andra ideella organisationer är avsedda att upprätthålla en positiv och välkomnande streamingupplevelse genom att begränsa annonser som förespråkar politiska eller splittrande ämnen. Alla välgörenhetsorganisationer måste godkännas enligt lokala regler och förordningar, till exempel vara en 501(c)(3)-organisation i USA.

För att säkerställa att kundupplevelsen förblir positiv bör videoannonser fokusera på det positiva resultatet av att donera utan att anspela på kundernas skuldkänslor för att få dem att donera.

Alla annonser måste begränsas till tre gånger per 24 timmar (3 x 24) och utesluta innehåll klassificerat TV-Y, TV-Y7 och G från inriktningen.

Annonsinnehåll som av Amazon Ads identifieras som känslomässigt laddat, deprimerande eller verkar pressa kunderna att donera kommer att ha dygnsintervallet kl. 23.00 till 06.00 och kan komma att blockeras.

6.5 Tävlingar och lotterier

Videoannonser för tävlingar och lotterier måste:

 • ange att officiella regler gäller genom att inkludera att ”Villkor gäller” eller liknande
 • innehålla information om hur kunderna kan få tillgång till fullständiga regler
 • inkludera de lämpliga upplysningar som krävs enligt alla tillämpliga lagar och förordningar
 • åtminstone bekräfta att ”INGET KÖP ÄR NÖDVÄNDIGT” och, i vissa fall, innehålla en hänvisning till den alternativa metoden för deltagande
 • inte förvränga oddsen för att vinna (videon får till exempel inte ange eller antyda att alla vinner). I det här fallet ska annonsen ange ”Delta för chansen att vinna en semester”, vilket korrekt anger att kunderna har en chans att vinna, inte att de säkert kommer att vinna.

6.6 Dejting

Annonserna måste fokusera på:

 • Gemensamma intressen, ömsesidighet och/eller kompletterande egenskaper
 • Åtagande
 • Par
 • Vänskap
 • Kärlek
 • Relationer

Annonser får inte:

 • innehålla texter som fokuserar på att träffa människor för att ha sex eller en fysisk relation
 • innehålla förföriska eller sexuella kroppspositioner eller ansiktsuttryck
 • innehålla sexuella insinuationer (text och/eller bild).

Annonser som visar människor som dejtar måste visa dem i en säker, avslappnad, offentlig miljö, till exempel en restaurang, konsert eller café. Sådana annonser får inte visa par i intima situationer.

Tonen, atmosfären och platsen ska återspegla en avslappnad miljö som lämpar sig för att visas offentligt.

För att skydda familjer, kommer vi dessutom att blockera annonser i samband med innehåll klassificerat TV-Y, G och TV-Y7, och innehåll klassificerat PG/TV-PG kommer att följa ett dygnsintervall som bara tillåter dejtingannonser från 18:00 till 06:00.

6.7 Underhållning

Vi anpassar oss till lokala branschregler och branschstandarder för att matcha underhållningsannonser med innehåll. Våra policyer för trailer för underhållningsinnehåll varierar beroende på åldersgräns och placering (se tabellerna nedan för mer information).

Annonser för NC17-filmer är förbjudna även om annonsen är märkt som lämplig för alla åldrar (green-band trailer).

Om trailern inte har klassificerats separat från titeln, vilket innebär att videon inte har en synlig åldersmärkning med texten ”Följande förhandsvisning har godkänts för alla målgrupper”, eller ”Följande förhandsvisning har godkänts att medfölja denna film” i början av trailern, så gäller begränsningar enligt tabellerna nedan baserat på klassificeringen av titeln.

Om trailern har godkänts för ”Alla målgrupper” gäller begränsningarna i tabellerna nedan baserat på PG-trailer, men annonsen måste innehålla åldersklassificering av titeln om titeln har en åldersgräns från 12 år och uppåt.

Om filmen ännu inte har klassificerats måste startsidan innehålla taggen ”Denna film har ännu inte åldersklassificerats” i en ruta i stället för hela blocket, och beteckningen ”Inte åldersklassificerad” måste vara läsbar och finnas kvar på skärmen i minst fyra (4) sekunder.

All reklam för filmer eller videospel klassificerade för en målgrupp som är 12–13 år och uppåt måste innehålla information om åldersgränsen.

Film:

Begränsningar av intilliggande innehållInriktning på PG13, TV-14, TV-MA, R och NC-17. Dygnsintervall för PG och TV-PG från 18:00 till 06:00. Uteslut allt annat innehåll från inriktningenInriktning på TV-MA, R och NC-17. Dygnsintervall för PG13 och TV-14 från 18:00 till 06:00. Uteslut allt annat innehåll från inriktningenBlockerad
Amerikansk åldersklassificering (MPAA)G
PG
PG-13RNC-17
Kanada (CMRS)G
PG
14A (eller 13+ i Quebec)18A och R (eller 16+ i Quebec)A (eller 18+ i Quebec)
Australien (ACB)G
PG
M
MA-15+
R-18+
X18+
Tyskland (FSK)0
6
1216
18
Storbritannien (BBFC)U
PG
12A/1215
18
Frankrike (MC&C)U
10
1216
18
Spanien (ICAA)APTA
7
1216
18
Indien (CBFB)UU/ENA
Italien (MIBAC)TVM-14VM-18
Japan (ERIN)GPG-12R-15+
R-18+
Mexiko (DGRTC)AB12B15
C18

TV:

Begränsningar av intilliggande innehållInriktning på PG13, TV-14, TV-MA, R och NC-17. Dygnsintervall för PG och TV-PG från 18:00 till 06:00. Uteslut allt annat innehåll från inriktningenInriktning på TV-MA, R och NC-17. Dygnsintervall för PG13 och TV-14 från 18:00 till 06:00. Uteslut allt annat innehåll från inriktningen
Amerikansk åldersklassificering (MPAA)TV-Y
TV-Y7
TV-G
TV-PG
TV-14TV-MA
Kanada (CBSC)C
C8
G
PG
14+18+
Australien (ACB)P
C
G
PG
MMA-15+
Tyskland (FSF)06:00–22:00
Per kanal
22:00–06:0023:00–06:00
Storbritannien (OFCOM)Dagtid (05:30–21:00)Nattetid (21:00–05:30)
Frankrike (CSA)Alla
10
12
1618
Spanien (MEC)06:00–20:0020:00–06:00
Italien (AGCOM)07:00–22:3022:30–07:00Ej tillåtet
Japan (ERIN)G
PG-12
R-15+R-18+
Mexiko (DGRTC)A
B12
B15C18

Videospel:

Begränsningar av intilliggande innehållInriktning på PG13, TV-14, TV-MA, R och NC-17. Dygnsintervall för PG och TV-PG från 18:00 till 06:00. Uteslut allt annat innehåll från inriktningenInriktning på TV-MA, R och NC-17. Dygnsintervall för PG13 och TV-14 från 18:00 till 06:00. Uteslut allt annat innehåll från inriktningenBlockerad
Amerikansk åldersklassificering (ESRB)EC
E
E-10+
TMAO
Kanada (ESRB)CE
E
E10
TMAO
Australien (ACB)G
PG
MMA-15+
R-18+
Tyskland (USK)0
6
1216
18
Storbritannien (PEGI)U | 3
7
1216
18
Frankrike (PEGI)3
7
1216
18
Spanien (PEGI)3
7
1216
18
Italien (PEGI)3
7
1216
18
JapanAB (12)C (15), D (17)
Z (18)
Mexiko (ESRB)EC
E
E-10+
TMA0

6.8 Finansiella produkter och tjänster

Annonsörer får endast rikta in sig på de geografiska platser där de är licensierade och måste även uppfylla alla tillämpliga licenskrav på var och en av platserna. Om så krävs enligt lokala lagar/föreskrifter måste annonserna på lämpligt sätt informera kunderna om eventuella risker eller kostnader som är förknippade med produkten. Följande är förbjudet:

 • Initiala valutaerbjudanden (ICO)
 • Högriskoptioner för derivatprodukter (inklusive, men inte begränsat till, binära optioner och spread betting)
 • Snabba pengar-strategier och pyramidspel
 • Kortfristiga lån med hög ränta (inklusive men inte begränsat till lönedagslån), med en återbetalningsperiod under 12 månader och en APR på mer än 50 % eller lån som på annat sätt är förbjudna enligt tillämplig lagstiftning.

6.8.1 Banktjänster och investeringar

Annonser för lånetjänster får inte uppmuntra kunder att ta ut kredit eller lån för att handla online.

6.8.2 Kreditkort

Kampanjer för kreditkortsförvärv måste tydligt informera kunderna om tillämpliga villkor och hur man lär sig mer om sådana villkor.

Om en annons innehåller krediträntan, återbetalningsvillkor eller annan information om kreditkostnaden måste den innehålla den representativa årliga procentsatsen (APR).

6.8.3 Försäkringsprodukter

Försäkringsprodukter omfattar, men är inte begränsade till: bilförsäkring, hypoteksförsäkring, livförsäkring, sjukförsäkring, reseförsäkring och personlig ansvarsförsäkring.

För att säkerställa att annonser inte begränsas till ett sändningsschema mellan 17.00 och 06.00 måste videoannonser fokusera på det positiva resultatet av försäkringsprodukter (t.ex. ”Var lugn för att ditt hem är skyddat”) snarare än negativa känslor som rädsla eller ångest (t.ex. ”Om ditt hus brinner upp, kan du förlora allt!”).

6.8.4 Belåningsprodukter

Belåningsprodukter inkluderar, men är inte begränsade till, lån med bostad som säkerhet, kontantförskott på kreditkort och utbildning. Dessa annonser måste vara frekvensbegränsade till tre gånger per 24 timmar.

Vi kan inte visa videoannonser för kortfristiga lån med hög ränta, inklusive, men inte begränsat till, lönedagslån som har en återbetalningsperiod på under 12 månader och en APR på mer än 50 % eller som på annat sätt är förbjudna enligt tillämpliga lagar.

6.9 Jakt-, skytte- och utomhusutrustning

Explicita eller underförstådda hänvisningar till jakt är inte tillåtna. Annonser för jaktvapen och vapentillbehör är blockerade. Jaktutrustning som inte är vapen med alternativa användningsområden som också kan kopplas till jakt eller skytte får annonseras, men får inte innehålla några direkta hänvisningar till jakt eller våld.

6.9.1 Vapen

Följande jakt- eller vapenrelaterade produkter och innehåll är förbjudna:

 • Direkta eller indirekta hänvisningar till jakt
 • Hölster
 • Måltavlor med en mänsklig kontur eller bild av en person eller ett djur
 • Vapen och vapentillbehör
 • Texter som marknadsför en produkt som militär eller av poliskvalitet (eller liknande språk)
 • Bilder på vapen eller ammunition
 • Våldsamt eller hotfullt innehåll

6.9.2 Jaktutrustning som inte är vapen

Jaktutrustning utöver vapen som inte är direkt kopplad till pistoler eller andra jaktvapen, t.ex. en jaktväst, kamouflage eller kikare, får annonseras med följande begränsningar:

 • Blockera innehåll med TV-Y, TV-Y7 och G.
 • Dygnsintervall för innehåll med klassifikation PG och TV-PG från 17:00 till 06:00.
 • Säkerställ att annonstexter och annonsmaterial inte hänvisar till våld eller jakt, vare sig direkt eller indirekt, och inte innehåller bilder av vapen eller djur.

Dessa riktlinjer gäller inte vapendelar eller tillbehör, såsom sikten, som inte får annonseras på någon placering.

6.9.3 Sportskytteutrustning som inte är vapen

Sportskytteutrustning som inte är vapen, t.ex. måltavlor, skyddsglasögon eller bärväskor, får annonseras men får inte:

 • köras tillsammans med innehåll klassificerat som TV-Y, TV-Y7 och G
 • köras tillsammans med innehåll klassificerat som PG och TV-PG mellan 06:00 och 17:00
 • innehålla bilder av vapen eller ammunition
 • visa produkten när den används eller nyligen har använts (t.ex. kulhål i en måltavla)
 • innehålla annonstexter som hänvisar till våld.

Allmänna campingknivar för diverse ändamål betraktas inte som vapen och är godkända men får inte visas i samband med innehåll som klassificeras TV-Y, TV-Y7 och G, och med innehåll klassificerat som PG och TV-PG endast under dygnsintervallet 17:00 till 06:00.

Detta gäller inte knivar som är avsedda att användas som vapen eller för jakt eller styckning av jagade djur. Dessa annonser får inte:

 • visa någon våldsam text eller våldsamma bilder, eller ha något innehåll som refererar till våldsam användning av produkten
 • visa vapnet när det används på ett hotfullt sätt, till exempel riktat mot en person eller ett djur, eller pekande mot kameran.

6.10 Modersmjölks- och mjölkersättning (Australien, Brasilien och Europa)

Amazon Ads förbjuder annonser för modersmjölksersättning för spädbarn under sex månader i Europa, utom i Luxemburg där alla annonser för modersmjölksersättning och tillskottsnäring är förbjudna.

Annonser får främja tillskottsnäring avsedd för spädbarn som är sex månader eller äldre, men får inte:

 • förväxla tillskottsnäring med modersmjölksersättning (till exempel genom att hänvisa till produkten som ”ersättning” utan att nämna ålder)
 • jämföra tillskottsnäring med bröstmjölk, ange eller antyda att den är lika bra som eller bättre än bröstmjölk Vi förbjuder användning av termer som ”inspirerad av bröstmjölk”, ”modersanpassad” eller liknande.
 • ha innehåll som rör matning eller skötsel av spädbarn under sex månaders ålder
 • avskräcka från amning eller uppmuntra användning av modersmjölksersättning i stället för att amma
 • vara inriktad på ammande mödrar genom inriktningssegment före eller efter födsel, relaterade till omvårdnad av spädbarn i alla åldrar.

Annonser för formel för spädbarn som är 12 månader eller yngre är förbjudna i Australien och Brasilien.

Ytterligare restriktioner i Brasilien:

 • Annonser för nappflaskor och nappar är förbjudna
 • Annonser för tillskottsnäring för småbarn, övergångsmat för spädbarn och småbarn samt alla mjölkprodukter ska innehålla följande varning: ”O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais” (”Amning förhindrar infektioner och allergier och rekommenderas upp till 2 år eller äldre”).

Alla annonsörer måste följa de lokala lagarna för alla områden där videoannonsen visas.

Annonser för juridiska tjänster får inte hänvisa till, kommunicera, förespråka eller annonsera tjänster och mål mot specifika företag, organisationer eller individer.

Videoannonser får inte rikta sig till kunder som har påverkats av specifika produkter, tjänster eller enheter.

Videoannonser som annonserar juridiska tjänster relaterade till negativa händelser eller situationer (konkurs, skilsmässor, olyckor med mera) kommer endast att visas under dygnsintervallet 18:00 till 06:00.

Alla videoannonser för juridiska tjänster måste fokusera mer på den professionella tjänsten än på behovet av tjänsten. Annonser bör till exempel inte anspela på kundens rädsla när de riktar sig direkt till kunderna angående deras situation (t.ex. ekonomisk nöd, lagöverträdelser osv.).

Videoannonser för juridiska tjänster får inte antyda att ett ärende kommer att lösas eller att en framgångsrik dom garanteras.

Videoannonser för juridiska tjänster får inte låta kunderna tro att en förbättring av deras levnadsvillkor eller ekonomiska situation är garanterad.

6.12 Nyheter och journalistik

Annonser för nyhetswebbplatser, bloggar, appar eller kanaler kräver en APE och måste vara objektiva och opartiska.

Vi accepterar inte annonser som:

 • förespråkar eller förnedrar ett politiskt parti, en kandidat, ett program, en ideologi eller en organisation
 • utnyttjar rädsla, tragedi eller kritiska händelser
 • antyder falsk officiell statlig koppling.
 • Annonser måste utesluta innehåll klassificerat TV-Y, TV-Y7 och G från inriktningen och innehåll klassificerat PG och TV-PG måste följa dygnsintervall från 17:00 till 06:00

6.13 Farmaceutiskt, medicinskt och hälsovårdsrelaterat (Rx och OTC)

Annonsörer får endast marknadsföra de läkemedel som godkänts av de lokala tillsynsmyndigheterna för det tillstånd som behandlas på var och en av de platser där annonserna kommer att visas (till exempel får ett receptbelagt läkemedel som godkänts för Kanada inte annonseras i USA, såvida det inte har godkänts av FDA även för USA). Beteendeinriktning kan vara förbjuden.

Dessutom kommer vi, för att skydda familjer, att blockera annonser i samband med innehåll klassificerat TV-Y, G och TV-Y7. Innehåll klassificerat PG/TV-PG samt ej klassificerat innehåll måste uteslutande följa dygnsintervallet 17:00 till 06:00.

Vi förbjuder annonser för fettförbrännare och fettblockerare samt värvningar för medicinska försök och forskning.

6.13.1 Internetapotek

Internetapotek måste vara registrerade i NABP-listan och deras annonser måste utesluta innehåll klassificerat TV-Y, TV-Y7 och G från inriktningen.

6.13.2 Institutioner och försäkringar

Annonser för sjukhus, utbildning eller sjukförsäkring är tillåtna men måste utesluta innehåll klassificerat TV-Y, TV-Y7 och G. Annonser för utvalda institutioner kommer att bli föremål för ytterligare restriktioner.

6.13.3 Sjukvårdspersonal

Annonser för sjukvårdspersonal, såsom läkare eller akupunktörer måste utesluta innehåll klassificerat TV-Y, TV-Y7 och G från inriktningen och innehåll klassificerat PG och TV-PG måste följa dygnsintervall från 17:00 till 06:00. Dygnsintervallet för innehåll klassificerat PG-13/TV-14, R/TV-MA kommer inte att krävas om annonserna fokuserar på det positiva resultatet av tjänsten i stället för behovet av tjänsten. Dessa policyer gäller även annonser för medicinska ingrepp, inklusive kosmetiska ingrepp som botox, coolsculpting och plastikkirurgi.

Annonser som anspelar på rädsla men som uppfyller alla andra annonspolicyer kommer att följa ett dygnsintervall från kl. 23.00 till 06.00.

6.13.4 Feminina hygienprodukter

Feminina hygienprodukter hänvisar till menstruationsprodukter som tamponger och bindor. Denna policy gäller inte för vuxna inkontinensprodukter, feminina våtservetter, sköljningsprodukter, preventivmedel, glidmedel och liknande produkter.

Annonser för feminina hygienprodukter är begränsade till demografisk inriktning, geografisk inriktning och måste utesluta innehåll klassificerat TV-Y, TV-Y7 och G från inriktningen.

Annonser för intima personliga hälsovårdsprodukter (såsom feminina duschar, vaginala fuktighetsgivare, intima deodoranter, produkter för testikel/penisrengöring osv.) kan inte utnyttja beteendemässiga inriktningssegment, måste utesluta innehåll klassificerat TV-Y, TV-Y7 och G från inriktningen, och måste använda dygnsintervall för innehåll klassificerat PG/TV-PG från 21:00 till 06:00.

6.13.5 Hårväxt

Hårväxtannonser får inte uttryckligen rikta sig direkt till kunder eller hänvisa till ett eventuellt tillstånd med håravfall.

Annonser får inte förmedla överdrivna påståenden och vilseleda kunderna kring produktens effektivitet.

Hårväxtannonser får inte använda segment med beteendeinriktning och måste begränsas till tre gånger per dygn, utan Amazons varumärke.

Hårväxtannonser måste utesluta innehåll klassificerat som TV-Y, TV-Y7 och G från inriktningen, och måste följa dygnsintervall för kategorierna PG/TV-PG från 17:00 till 6:00.

Annonser som avbildar eller visar bilder av en hårbotten, tunt hår, bilder med hög kontrast av mörkt hår eller mörkläggningspulver och annonser som visar upp bilder av behandlingen eller proceduren följer dygnsintervallet 23:00 till 06:00.

6.13.6 Viktminskning

Annonsering av fettförbrännare och fettblockerare är förbjuden.

Annonser för viktminskningsprodukter eller -program måste utesluta innehåll klassificerat TV-Y, TV-Y7 och G från inriktningen, och kan inte utnyttja segment med beteendeinriktning.

Annonser för viktminskningsprodukter eller -program får inte uppmuntra ohälsosam kost eller negativ kroppsbild/självuppfattning.

Annonser för viktminskningsprodukter eller -program får inte göra anspråk på något av följande:

 • Kunden kan gå ner i vikt genom att enbart använda denna produkt eller utan att följa en kaloristyrd diet och ett träningsprogram
 • Att resultaten är effektiva för alla.
 • Att resultaten är permanenta.
 • Att viktminskning på ett kilo eller mer i veckan kan uppnås.
 • Att betydande viktminskning kan uppnås oavsett vad eller hur mycket konsumenten äter.
 • Att viktminskningen är permanent även efter att konsumenten slutar använda produkten.
 • Att alla kunder kan uppnå betydande viktminskning.
 • Betydande viktminskning genom att bära en produkt på kroppen eller gnugga in den i huden

6.13.7 Begränsningar på kategorinivå

KategoriInnehåll som ska blockerasInnehåll som ska följa dygnsintervallet 17:00 till 06:00Innehåll som ska följa dygnsintervallet 21:00 till 06:00
ADHDTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
AllergierTV-Y och TV-Y7IngenIngen
AlzheimersTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
ÅngestTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
ReumatismTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
AstmaTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
Bipolär sjukdomTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
BlodtryckTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
BronkitTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
CancerTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
SkrumpleverTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
FörstoppningTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
COPDNR, TV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
KranskärlssjukdomTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
Crohns sjukdomTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
Uttorkning (Rx)TV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
DepressionTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
DiabetesTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
MatsmältningTV-Y och TV-Y7IngenIngen
EpilepsiTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
Erektil dysfunktionTV-Y, TV-Y7 och GPG-13/TV-14PG/TV-PG
FibromyalgiTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
GlaukomTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
GiktTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
HåravfallTV-Y och TV-Y7IngenIngen
HuvudlössTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
HuvudvärkTV-Y och TV-Y7IngenIngen
HemorrojderTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
Hepatit CTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
HIV/AIDSTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
KategoriInnehåll som ska blockerasInnehåll som ska följa dygnsintervallet 17:00 till 06:00Innehåll som ska följa dygnsintervallet 21:00 till 06:00
InkontinensTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
Inflammatorisk tarmsjukdomTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
SömnlöshetTV-Y och TV-Y7IngenIngen
IBSTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
HjärnhinneinflammationTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
KlimakterietTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
Psykisk hälsaTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
Metabola skelettsjukdomarTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
MigränTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
RörelsestörningarTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
MuskelspasmerTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
Opioidinducerad förstoppningTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
BenskörhetTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
Överaktiv urinblåsaTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
ParkinsonTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
ÖgonkatarrTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
LunginflammationTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
Graviditet och preventivmedelTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
PsoriasisTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
SklerosTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
Sexualhälsa (kondomer och glidmedel)AllaEj tillämpligtEj tillämpligt
SömnstörningTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
RökavvänjningTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen
TuberkulosTV-Y, TV-Y7 och GPG/TV-PGIngen
ViktminskningTV-Y, TV-Y7 och GIngenIngen

6.14 Samhällsinformation (”PSA”)

Samhällsinformation är ett budskap i allmänhetens intresse som syftar till att öka medvetenheten och/eller påverka allmänhetens attityd och beteende i en social eller medicinsk fråga.

Amazon Ads godkänner samhällsinformation om icke-kontroversiella ämnen, till exempel återvinning eller produktåterkallelser. Om frågan inte är kontroversiell eller inte i första hand ett ämne för social debatt (t.ex. utbildning av skollärare i Amerika) kommer kampanjen att godkännas i förväg för utvalda annonsplaceringar och slutligt godkännande kommer att erhållas från en APE. Dessa annonser måste utesluta innehåll klassificerat TY-Y, TV-Y7 och G från inriktningen, och måste följa dygnsintervall för innehåll klassificerat PG/TV-PG från 17:00 till 06:00.

Amazon Ads förbehåller sig rätten att inte acceptera PSA-annonser om ämnet kan anses vara socialt debatterat eller känsligt eller relaterat till politiska frågor.

6.15 QR-koder

QR-koder på STV måste använda STV Studio-mallen.

6.16 Rekrytering och jobberbjudanden

Annonser för arbetsgivar-/anställningsföretag godkänns om de:

 • inte anger eller antyder att kunderna behöver en bättre karriär, ska sluta på sitt jobb, har blivit avskedade eller är under-/överkvalificerade för vad de för närvarande gör
 • endast använder geografiska segment
 • har en frekvensbegränsning på tre gånger per 24 timmar (3x24)
 • utesluter innehåll klassificerat TV-Y, TV-Y7 och G från inriktningen.

6.17 Resor

6.17.1 Bokningar

Priser i annonser för resetjänster, inklusive transport (t.ex. flyg, tåg osv.) och gästfrihet (t.ex. hotell, B & B osv.) måste alltid anges som ”från X USD” på grund av sannolikheten för prisfluktuationer. Till exempel ”Flyg till Miami från 229 USD” i stället för ”Flyg till Miami för 229 USD”.

Annonser måste ange när begränsningar gäller och informera kunderna om var de kan hitta mer information om villkoren och begränsningarna.

Tills vidare måste alla reseannonser innehålla en ansvarsfriskrivning (ljud eller text) som begär att säkerhetsåtgärder för covid-19 ska följas, i enlighet med CDC-kraven.

6.17.2 Spel och kasinon

Amazon Ads accepterar inte videoannonser för onlinespel (det vill säga en internetprodukt eller -tjänst där pengar eller andra värdeföremål satsas i utbyte mot möjligheten att vinna priser med verkligt värde baserat på resultatet av spelet).
Annonser för statliga lotterier kan godkännas i USA, men de måste utesluta innehåll som klassificeras lägre än PG/TV-PG och måste ha dygnsintervall för innehåll klassificerat PG/TV-PG från 21:00 till 06:00.

Annonser för fysiska anläggningar som inte marknadsför spelande omfattas inte av denna policy. Till exempel en reseannons för en vistelse på en lokal kasinoanläggning som inte nämner spel.
Annonser för fysiska kasinon som marknadsför spel kan accepteras med dygnsintervall för innehåll klassificerat PG/TV-PG från 21:00 till 06:00 och uteslutning av innehåll klassificerat lägre än PG/TV-PG från inriktningen.

Ytterligare krav för annonser som marknadsför spel och lotterier:

 • Alla videoannonser ska förhandsgodkännas av Amazon Ads och annonspolicyteamet
 • Videoannonser får inte förvränga oddsen för att vinna eller riskerna med spelande. Annonser får till exempel inte hävda att spelande är ”riskfritt” såvida inte kundens förlorade insats återbetalas i sin helhet (som kontanter och inte som gratis speltokens eller -kredit)
 • Videoannonser får inte rikta sig till, eller sannolikt tilltala, minderåriga personer. Modeller och skådespelare i spelannonser måste vara, och se ut att vara, 25 år och äldre
 • Videoannonser får inte avbilda eller hänvisa till alkohol eller konsumtion av alkohol
 • Videoannonser får inte avbilda eller hänvisa till beteenden kopplade till spelberoende
 • Videoannonser får inte uppmuntra vad som kan anses vara överdrivet eller patologiskt spelande
 • Videoannonser får inte förneka att spelande kan utlösa potentiella risker eller leda till missbruk
 • Videoannonser får inte uppmuntra individer att spela bortom sina tillgångar eller hänvisa till kredittjänster för konsumenter
 • Videoannonser får inte koppla spel till social, ekonomisk eller sexuell framgång
 • Videoannonser får inte representera spel som ett sätt att lösa ekonomiska problem eller som ett alternativ till arbete
 • Videoannonser får inte påstå eller antyda att en spelares erfarenhet, kompetens eller skicklighet minskar eller tar bort osäkerheten kring vinnande eller möjliggör kontinuerlig vinst
 • Videoannonser får inte antyda att ett spel som är lätt att spela också är lätt att vinna
 • Videoannonser får inte referera till negativa världshändelser eller visa spel som ett sätt att hantera ensamhet eller isolering i samband med sådana händelser
 • Videoannonser begränsas till tre gånger per 24 timmar per kund.