3.0 Amazons varumärkeselement

3.1 Amazon-erbjudanden

Om en annons innehåller ett påstående om besparing baserat på ett Amazon-program (t.ex. ”Prenumerera och spara”) måste detta klargöras i annonsen. Om en annons exempelvis anger att kunden kan ”Spara 20 %” och detta baseras på ett Prenumerera och spara-abonnemang så måste annonsen innehålla texten ”Spara 20 % med Prenumerera och spara”.

Annonser för ”Tilläggsartiklar” som innehåller priser eller löften om rabatt (t.ex. ”Spara 10 % ”) kräver ett förtydligande, t.ex. ”Minsta köp krävs” eller ”Tilläggsartikel, se information”. Förtydliganden krävs inte om annonsen inte innehåller pris- eller rabattinformation

3.2 Hänvisningar till Amazon

Annonser får inte efterlikna Amazon-innehåll. Användning av Amazons varumärken, eller andra hänvisningar till Amazon eller dess produkter, måste efterleva riktlinjerna för varumärkesanvändning.

Vi förbjuder användning av ”Amazon’s Choice”, ”Amazons mest sålda produkter” och Amazon-ranking i statiska annonser eftersom dessa element uppdateras ofta och kanske inte förblir korrekta under kampanjens gång.

3.2.1 Användning av Amazon-logotypen

Information om hur du får använda Amazons logotyp finns i Riktlinjer för användning av Amazons varumärke.