Riktlinjer för bokannonsering och policyer för godkännande

INNEHÅLL

1. Översikt
2. Annonsformat och funktionalitet
5. Inriktningsguide

1.0 Översikt

Dessa policyer gäller kampanjer för bokannonser i Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display och Lockscreen-annonser för Kindle E-läsare och Fire-läsplattor. Allt annonseringsinnehåll måste vara lämpligt för en allmän målgrupp. Som annonsör är det ditt ansvar att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar som gäller för dina annonser och de platser där annonserna visas. Detta innebär att du måste erhålla alla nödvändiga auktorisationer och godkännanden från lokala tillsynsmyndigheter avseende försäljning, distribution eller annonsering av de produkter som du avser att annonsera på Amazon eller inkludera i dina annonser.

Dessutom måste du följa våra annonspolicyer för de annonskampanjer som du lanserar på Amazon. Om dina annonser inte följer våra annonspolicyer kanske dina kampanjer avvisas till dess att du åtgärdar policyöverträdelsen. Amazon kan stänga av eller avsluta ditt annonskonto vid allvarliga eller upprepade överträdelser av annonspolicyn.

Dessa bokannonspolicyer gäller på alla platser, såvida inte annat anges, och är ett tillägg till Amazon Ads riktlinjer och policyer för godkännande. Separata annonspolicyer som inte är specifika för böcker gäller för sponsrade annonser, Posts och Stores. Tekniska krav finns i annonsspecifikationerna.

Vi uppdaterar våra policyer regelbundet. Kontrollera denna sida ofta och säkerställ att du alltid följer våra senaste policykrav.

2.0 Annonsformat och funktionalitet

Se till att ditt annonsformat följer våra riktlinjer för sponsrade annonser.

3.0 Innehållskrav

Följande innehållskrav gäller för alla delar av dina annonser.

3.1 Allmänna krav

Dina annonser måste ha följande egenskaper:

 • Exakt återspegla innehållet på landningssidan.
 • Vara lämpliga för en allmän målgrupp.
 • Publiceras på det språk som är huvudspråk för den Amazon-webbplats där annonsen visas.
 • Vara tydliga och korrekta så att kunderna får korrekt information innan de interagerar med en annons eller beslutar sig för att köpa en bok.
 • Endast marknadsföra produkter som du antingen äger eller har behörighet att sälja eller distribuera.

3.2 Annonsbehörighet

Sponsored Brands kräver att författare och utgivare marknadsför minst tre unika titlar. Om du inte har tre unika titlar och vill annonsera samma titel i olika format bör du överväga att skapa Sponsored Products- eller Sponsored Display-annonser.

3.3 Förbjudet innehåll

Bokens innehåll

Vi förbjuder följande globalt:

 • Amazons varumärken eller hänvisningar till Amazons produkter eller tjänster.
 • Innehåll som kan anses vara kulturellt olämpligt på den geografiska plats där annonsen visas.
 • Innehåll som förskönar eller främjar användning av olagliga droger eller partydroger, missbruk av lagliga droger, drogtillbehör eller produkter som kan påverka drogtestresultat.
 • Tävlingar eller lotterier.
 • Innehåll som antyder eller påstår att produkten kan diagnostisera, behandla eller ifrågasätta könsidentitet eller sexuell läggning.
 • Innehåll som uppmuntrar till eller främjar skadegörelse, asocialt beteende eller vandalisering av offentlig eller privat egendom.
 • Innehåll som uppmuntrar eller förskönar rökning.
 • Innehåll som påstår sig kunna diagnostisera, bota, mildra, behandla eller förebygga en sjukdom eller ett beroende.
 • Innehåll som främjar aktiviteter som kan vålla fysisk eller psykisk skada.
 • Innehåll som kan inkräkta på, uppmuntra till eller möjliggöra intrång i immateriella rättigheter eller personliga rättigheter.
 • Innehåll som främjar aktiviteter som kan vara olagliga eller farliga, eller som uppmuntrar till kringgående av brottsbekämpningsåtgärder.
 • Innehåll som främjar, förskönar eller uppmuntrar till självmord eller självskada, samt skönlitteratur för unga vuxna där självmord eller självskada är ett centralt tema.
 • Innehåll som är hotande, kränkande, trakasserande eller som diskriminerar eller uttrycker hat baserat på ras, etnicitet, kultur, nationellt ursprung, religion, funktionshinder, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller uttryck, ålder eller mot någon medlem i en skyddad grupp.
 • Innehåll som kretsar kring mycket debatterade sociala ämnen.
 • Barn i vuxna eller farliga situationer. Det kan t.ex. vara barn som är nära eller hanterar skjutvapen eller andra vapen, eller befinner sig i situationer som kan strida mot sunt förnuft vad gäller barnsäkerhet (t.ex. barn i fordon utan fastsatta säkerhetsbälten eller barn som cyklar utan hjälm) eller utan tillsyn av vuxna på platser eller i situationer där de inte kan ta hand om sig själva på ett säkert sätt (t.ex. simbassänger, trafikerade vägar eller är i närheten av farlig utrustning).
 • Grymhet mot människor eller djur.
 • Bedrägligt, falskt eller vilseledande innehåll.
 • Erotik, pornografi eller uttryckligen sexuella aktiviteter eller preferenser.
 • Överdrivet våld, inbegripet men inte begränsat till följande:
  • Brutalitet, grafiska skildringar av blod, öppna eller suturerade sår, tortyrscener, lemlästning eller stympning av kroppar (inklusive kadaver).
  • Uppenbara hänvisningar till eller bilder som antyder eller visar våldtäkt och sexuella övergrepp.
 • Utnyttjande av känsliga händelser som naturkatastrofer, katastrofer orsakade av människor, incidenter av masstrauma och/eller dödsfall eller offentliga personers död.
 • Falska funktioner som CTA-knappar.
 • Fult, vulgärt eller obscent språk eller språk som innehåller svordomar, inklusive förvillande text eller olämpliga tvetydigheter.
 • Bedrägliga bli-rik-snabbt-förslag.
 • Språk som pressar kunder att vidta åtgärder, eller skapar en känsla av brådska som ”Sista chansen”, ”Tveka inte för länge”, ”Missa inte”, ”Skynda innan varorna tar slut” eller känslomässigt laddat språk.
 • Felstavningar, överdriven interpunktion eller felaktig grammatik eller skiljetecken.
 • Innehåll som är obscent, kränkande, ärekränkande, illegalt eller inkräktande på andras privatliv.
 • Frakt- eller leveranskrav.
 • Särskilda tecken (såvida de inte ingår i bokens titel).

Lockscreen-annonser och Sponsored Display

Utöver det ovanstående förbjuder vi följande globalt när det gäller Lockscreen-annonser och Sponsored Display (målgrupper). Se även avsnitt 4 (bokgodkännande) som innehåller ytterligare begränsningar för Lockscreen-annonser och Sponsored Display.

 • Innehåll relaterat till personliga eller känsliga ämnen.
Platsspecifika krav
 • Egypten: Följande innehåll är förbjudet:
  • Innehåll relaterat till fastigheter och fastighetsinvesteringar.
  • Innehåll relaterat till utbildningstjänster.
  • Produkter relaterade till horoskop, spådom, svartmagi och liknande ockulta produkter.
  • Innehåll som inkluderar alkoholbilder eller skildringar av alkoholkonsumtion.
 • Japan: Lätt vuxeninriktade serieomslag är förbjudna.
 • Förenade Arabemiraten: Följande innehåll är förbjudet:
  • Innehåll relaterat till fastigheter och fastighetsinvesteringar.
  • Innehåll relaterat till utbildningstjänster.
  • Produkter relaterade till horoskop, spådom, svartmagi och liknande ockulta produkter.
Boktitel, rubrik, anpassad text (om tillgängligt) och bilder

Boktitel, rubrik, anpassad text eller bilder måste vara relevanta och korrekt representera den annonserade boken. Annonserna får inte innehålla:

 • ASCII-konst.
 • Amazon-logotyper, referenser till Kindle Unlimited (KU) eller relaterade påståenden som ”Gratis på Kindle” eller ”Låna nu”.
 • Text i enbart VERSALER, eller kAMelNOtaTIon.
  • För att upprätthålla en hög standard på dina annonsmaterial rekommenderar Amazon att rubriken och den anpassade texten skrivs med inledande versal.
  • Amazon tillåter endast versaler eller kamelnotation om bokomslaget, titeln, författaren eller utgivarens namn på informationssidan är formaterat på ett sådant sätt, eller om ordet är en välkänd förkortning som BB (barnbördshus) eller FN (Förenta nationerna).
 • Känslomässigt påfrestande eller exploaterande innehåll (exempelvis en bok om barnuppfostran med ett foto av ett barn i nöd).
 • Överdriven användning av uteslutningstecken (...).
  • Du får använda högst tre uteslutningstecken i den anpassade texten: ett i början, ett i mitten och ett i slutet. Uteslutningstecknen måste formateras som tre punkter i följd utan vare sig föregående eller efterföljande blanksteg.
 • Fullständiga eller ofullständiga e-postadresser eller webbadresser, telefonnummer, hashtaggar, adresser till sociala medier eller QR-koder.
 • Helt synliga intima kroppsdelar, som könsorgan, skinkor eller kvinnobröst. Alla intima kroppsdelar måste täckas med kläder. Se även riktlinjer för sexuella bilder.
 • Ofullständiga meningar.
 • Felstavningar eller felaktig grammatik och interpunktion.
 • Påtryckande språk som skapar en känsla av brådska för kunderna (t.ex. ”Missa inte chansen!”, ”SKYNDA – KÖP NU”).
 • Pris eller andra prismeddelanden i någon del av annonsen (till exempel ”Nu för endast 12,99 $” eller ”Köp nu för halva priset”).
 • Svordomar, inklusive delvis kamouflerade eller censurerade svordomar.
 • Fraser med olämpliga sexuella undertoner eller stötande tvetydigheter.
 • Hänvisningar till ett incestuöst romantiskt förhållande, eller ett romantiskt förhållande med minderåriga.
 • Referenser eller akronymer relaterade till vissa sexuella metoder (t.ex. Alfa, BDSM, dom/sub eller MMF).
 • Alla hänvisningar till Amazons produkter och tjänster i rubriken och den anpassade texten om de inte överensstämmer med riktlinjerna för varumärkesanvändning. De får inte presenteras på ett sådant sätt att annonsen kan förväxlas med en Amazon-annons.
 • Särskilda tecken eller symboler, bland annat symboler för immateriella rättigheter (till exempel ©) såvida de inte ingår i bokens titel.
 • Meningar som slutar med artiklar (till exempel ”Sample Book, The”).
 • Meningar med upprepad eller överdriven användning av interpunktion (t.ex. ”!!!” eller ”Boken-om-exempel”).
 • Leveransanspråk.

3.4 Författarprofilbild och utgivarens logotyp

Vissa bokannonsformat kräver en profilbild på författaren eller en utgivares logotyp så att kunderna kan identifiera dig som annonsör.

Författarens profilbild eller utgivarens logotyp måste vara läsbar och får inte innehålla följande:

 • Annan text än författarens eller utgivarens namn eller initialer, eller seriens titel.
 • Hela eller delar av bokomslaget.
 • Letter- eller pillarbox-format.
 • Dålig beskärning.

Författarens profilbild måste vara författarbilden eller en porträttlik bild, författarens namn eller initialer, seriens titel eller en relevant och representativ bild från de böcker som annonseras.

Exempel på acceptabla profilbilder för författare och utgivares logotyper:

Foto på författaren som fyller hela ramen

Författarens foto

Självporträtt på författaren som fyller hela ramen

Författarens självporträtt

Författarens, utgivarens eller seriens namn

Författarens namn

Författarens, utgivarens eller seriens initialer

Författarens initialer

Bokkaraktär som representerar varumärket

En bokkaraktär

Boksymbol som representerar varumärket

Boksymbol

Exempel på oacceptabla profilbilder för författare och utgivarens logotyper:

Annan text än författarens eller utgivarens namn eller initialer, eller seriens titel.

Ytterligare text än ditt författarnamn

Avklippt text

Avklippt text

Text som är för liten för att läsa

Text som är för liten för att läsa

Text som är för svår att läsa

Text som är för svår att läsa

Hela bokomslag

Hela bokomslag

Delar av bokomslag

Delar av bokomslag

Bilder som inte fyller hela ramen

Bilder som inte fyller hela ramen

Dåligt beskurna bilder

Dåligt beskurna bilder

3.5 Påståenden och belägg

Om du gör ett påstående i din annonstext får påståendet inte motsägas på produktinformationssidan.

Påståenden, utmärkelser eller lovord måste åtföljas av belägg på produktinformationssidan eller i annonsen med källa och datum. Ett påstående i rubriken som ”Den mest sålda produkten i USA” måste t.ex. preciseras som ”Den mest sålda produkten i USA, NY Times, mars 2020” på produktinformationssidan eller i annonsen och källan får inte vara äldre än 18 månader.

 • Exempel på påståenden, utmärkelser eller lovord som kräver belägg är bästsäljande böcker, bästsäljande serier, bästsäljande författare, prisbelönta böcker och prisbelönta författare.
 • Påståenden, utmärkelser eller priser får inte presenteras på ett vilseledande sätt. Annonser får exempelvis inte innehålla påståenden som ”Årets bästa bok” om priset utdelades i fjol.
 • Amazon kräver inte ytterligare belägg för påståenden som finns på omslaget eller subjektiva påståenden som rör en åsikt eller som inte kan bevisas objektivt. Exempel: ”Du kommer att älska XXX” eller ”Du kommer att känna dig levande efter att ha läst den här boken”.

Om din annons hänvisar till en annan titel får den inte ange eller antyda att din bok är bättre än den andra boken, författaren eller dess huvudperson (vi skulle t.ex. inte godkänna ”mer spännande än [annan boktitel]”).

3.6 Anpassade bilder

Med anpassade bilder kan du i din annons inkludera övertygande bilder som representerar din bok eller ditt varumärke i ett sammanhang eller en livsstilsmiljö. Bilderna får inte motsäga landningssidan och måste vara av hög upplösning och kvalitet samt estetiskt tilltalande. Bilder får inte ha följande egenskaper:

 • Vara enskilda eller flera bokomslag mot en solid eller genomskinlig bakgrund.
 • Vara en enskild profilbild på en författare, en utgivares logotyp eller en kombination av logotyper.
 • Vara en av dina valda bokbilder.
 • Innehålla hoptryckta, överdrivna, dåligt beskurna eller oläsliga element.
 • Innehålla annan text än den text som finns naturligt i bilden.
 • Innehålla letter- eller pillarbox-format.

3.7 Kundrecensioner

 • Kundrecensioner måste vara lämpliga för alla målgrupper.
 • Flera kundrecensioner får inte kombineras till en enda recension.
Amazons kundrecensioner och recensioner av författare

Vi tillåter användning av Amazons kundrecensioner och recensioner av författare. Recensioner ska ha följande egenskaper:

 • Måste kunna verifieras i bokbeskrivningen eller i den redaktionella recensionen på produktinformationssidan.
 • Får inte nämna kunden vid namn.
 • Får inte ändras från sin ursprungliga form (förkortning med uteslutningstecken är tillåten).
 • Får inte inkludera recension eller stjärnbetyg.
Recensioner från tredje part
 • Redaktionella recensioner är tillåtna och måste citera den ursprungliga källan i annonsen, t.ex. ”Vilken bra läsning, NY Times Editorial review”.
 • Kundrecensioner är inte tillåtna.

3.8 Språk

Annonsens språk måste matcha språket på den Amazons-webbplats där annonsen huvudsakligen kommer att visas.

Om bokens titel eller innehåll är på ett utländskt språk gäller följande villkor:

 • Boktiteln på annons- och produktinformationssidan måste innehålla en språkrelaterad ansvarsfriskrivning, t.ex. ”Boken jag skrev (fransk version)” eller ”Un Deux Trois (fransk version)”.
 • Anpassade rubriker eller anpassad text måste i förekommande fall vara på det språk som används på den Amazon-webbplats där annonsen huvudsakligen kommer att visas.
 • Om möjligt bör en översättning av bokens titel till det lokala språket finnas i bokens titel, rubrik eller anpassade text.
Lockscreen-annonser

Lockscreen-annonser måste visa bokens språk på bokomslaget eller i den anpassade texten.

3.9 Säsongsevenemang

Om din rubrik eller anpassade text innehåller en kampanj för ett specifikt endagsevenemang såsom halloween, alla hjärtans dag (t.ex. ”En bra bok till din kära på alla hjärtans dag?”) måste datumen för dessa kampanjer påbörjas inom 8 veckor innan evenemanget och avslutas inom 24 timmar efter evenemanget, eller en rimlig tid efter det, beroende på vilken typ av evenemang det gäller.

För säsongsevenemang som pågår i flera dagar, som julhelgen, måste kampanjen avslutas inom en rimlig tidsram efter evenemanget, exempelvis 7 dagar.

Om du förlänger kampanjen när säsongsevenemanget tar slut måste du ändra rubriken eller den anpassade texten genom att ta bort meddelanden som inte längre gäller.

4.0 Bokgodkännande

Alla produkter som annonseras måste vara lämpliga för en allmän målgrupp, överensstämma med Riktlinjerna för Amazon Ads och policyer för godkännande och följa alla lagar, regler och förordningar som gäller för annonsören, annonsinnehållet och den plats där annonserna kan visas.

Amazon tillåter annonser för böcker i de flesta kategorier förutsatt att de uppfyller de innehållsbegränsningar som beskrivs i denna policy. För att ge alla kunder en välkomnande upplevelse har vi ytterligare begränsningar för kategorierna i det här avsnittet.

4.1 Böcker om narkotika

Policyerna i det här avsnittet omfattar böcker vars innehåll är relaterat till droger, drogmissbruk och drogrelaterade aktiviteter.

Annonser får inte ha följande egenskaper:

 • Innehålla bilder av olagliga droger, partydroger eller bilder av drogmissbruk.
 • Göra anspråk på att bota drogmissbruk.
 • Främja eller försköna konsumtion eller användning av illegala droger eller partydroger och relaterade tillbehör.
 • Främja eller försköna missbruk av lagliga eller receptbelagda läkemedel.
 • Främja droghandel.
 • Ge vägledning om beredning och/eller konsumtion av olagliga droger eller partydroger och relaterade tillbehör.
Platsspecifika krav
 • Egypten och Förenade Arabemiraten: Bokinnehåll som är relaterat till olagliga droger, till exempel bilder, är förbjudet.

4.2 Böcker om spel

Policyerna i det här avsnittet omfattar facklitteratur om spel, som handledningar eller tips och tricks om hur man spelar olika typer av hasardspel.

Sponsored Brands och Sponsored Products

Annonser för böcker om spel och dobbel kan visas med Sponsored Brands och Sponsored Products förutsatt att de inte har följande egenskaper:

 • Avbildar eller hänvisar till beteenden kopplade till spelproblem.
 • Förnekar att hasardspel har risker eller leder till missbruk.
 • Uppmuntrar eller förskönar hasardspel.
 • Antyder att spelet är enkelt att spela och att vinna.
 • Kopplar hasardspel till social, ekonomisk eller sexuell framgång.
 • Främjar eller uppmuntrar till hasardspel för att lösa ekonomiska problem.
Lockscreen-annonser och Sponsored Display

Följande böcker är förbjudna i Lockscreen-annonser och Sponsored Display (målgrupper):

 • Facklitteratur om spel och dobbel.
Platsspecifika krav
 • Egypten och Förenade Arabemiraten: Böcker relaterade till spel och dobbel är förbjudna.

4.3 Böcker om politik

Policyerna i det här avsnittet omfattar böcker som rör val, politiker eller som har politik som ett centralt tema.

Tillåtna böcker
 • Skönlitteratur med politiska teman.
 • Facklitteratur om politik i allmänhet eller statsvetenskap (t.ex. en historisk bok om en tidigare amerikansk president eller en bok om utvecklingen av ett politiskt parti under de senaste 100 åren).
Förbjudna böcker
 • Böcker som innehåller en personlig attack mot en specifik politisk kandidat eller vald tjänsteman.
 • Under ett val: Böcker om ett visst politiskt parti, en fråga eller en kandidat.
Lockscreen-annonser och Sponsored Display

Följande böcker är förbjudna i Lockscreen-annonser och Sponsored Display (målgrupper):

 • Böcker om ett visst politiskt parti, en fråga eller en kandidat (inklusive självbiografier och memoarer).
Platsspecifika krav

Egypten och Förenade Arabemiraten: Följande innehåll är förbjudet:

 • Böcker om ett visst politiskt parti, en fråga eller en kandidat.
 • Innehåll som kan undergräva eller kritisera traditionell arabisk kultur, dess politik eller dess ledare.
 • Innehåll som kan uppmuntra till politisk oro eller störa den allmänna ordningen.
 • Innehåll relaterat till politiska tvister eller väpnade konflikter.

4.4 Böcker om religion

Policyerna i det här avsnittet omfattar böcker med religiöst innehåll.

Tillåtna böcker
 • Facklitteratur om religion i allmänhet.
 • Skönlitteratur med religiösa teman.
 • Facklitteratur med ett centralt tema som kretsar kring en specifik religion.
  • Nyckelorden måste vara specifika för den religionen.
  • Produktinriktning måste vara direkt relaterad till den religionen.
Sponsored Brands, Sponsored Products och Sponsored Display

Produktinriktningen måste vara direkt relaterad till den marknadsförda produkten.

Lockscreen-annonser och Sponsored Display

Följande böcker är förbjudna i Lockscreen-annonser och Sponsored Display (målgrupper):

 • Facklitteratur med religionsspecifikt innehåll (till exempel heliga texter eller kommentarer om heliga texter).
Platsspecifika krav
 • Egypten: Religiösa bokprodukter, till exempel böcker med symboler associerade med religioner, är förbjudna.
 • Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen, Singapore och Sverige: Innehåll relaterat till scientologi är förbjudet.
 • Singapore: Begränsningar gäller för religiöst innehåll i enlighet med Singapores lagstiftning.
 • Förenade Arabemiraten: Religiösa texter och innehåll relaterat till ateism, hedendom och polyteism är förbjudna.

4.5 Kärleksromaner

Annonser för kärleksromaner får endast innehålla minimalt provocerande innehåll. Annonser får inte innehålla nakenhet, öppen sexualitet, tydligt omoraliskt innehåll eller känsliga ord och titlar.

 • Riktlinjer om bilder finns i avsnitt 6.5 Sexuellt anspelande innehåll nedan.
Lockscreen-annonser och Sponsored Display

Följande är förbjudet i Lockscreen-annonser och med Sponsored Display (målgrupper):

 • Viss nakenhet (t.ex. manlig modell med bar överkropp) som tar upp en större del av annonsen.
 • Viss nakenhet som innehåller en klart synlig midja, under normal höjd.
Platsspecifika krav
 • Egypten: Viss nakenhet, skildringar av intim kontakt och sexuellt provocerande bilder är förbjudna.
 • Japan och Förenade Arabemiraten: Viss nakenhet och provocerande innehåll är förbjudet.

4.6 Självhjälpsböcker

Policyerna i detta avsnitt omfattar böcker vars innehåll är känsligt eller personligt till sin natur. Följande bokkategorier är förbjudna i Lockscreen-annonser och med Sponsored Display (målgrupper).

Bantning och viktminskning

Böcker som hänvisar till, eller marknadsförs på ett sätt som fokuserar på, viktkontroll, viktminskning eller andra viktrelaterade frågor.

Ekonomisk motgång

Böcker om ekonomiska motgångar (eller framgångar om de marknadsförs som att de kommer att lösa ekonomiska problem), konkurs och karriärförändringar.

Hälsoproblem

Böcker om personliga hälsoproblem som sexuell dysfunktion, kronisk sjukdom, psykiska eller fysiska sjukdomar, missbruk och återhämtning eller andra känsliga tillstånd som inkontinens och ångest.

Personliga livshändelser

Böcker om relations- och föräldraskapsproblem, graviditet, fram- eller motgångar i kärlekslivet, äktenskap, skilsmässa och andra personliga eller olyckliga livshändelser som att hantera sorg.

Sponsored Brands, Sponsored Products och Sponsored Display

Produktinriktningen måste vara direkt relaterad till den marknadsförda produkten.

4.7 Böcker om viktminskning

Annonser får inte tala direkt till kunden. Exempel: ”Är du trött på att vara överviktig?” De får inte heller göra orealistiska eller orimliga påståenden, inbegripet men inte begränsat till följande:

 • Att kunderna kan gå ner i vikt genom att bara använda produkten i fråga utan att följa en kalorikontrollerad diet eller ett träningsprogram.
 • Att dessa resultat är effektiva för alla eller att de är permanenta.
 • En specifik viktminskning över en viss tidsperiod.
 • Betydande viktminskning oavsett vad eller hur mycket kunden äter.
Sponsored Brands, Sponsored Products och Sponsored Display

Produktinriktningen måste vara direkt relaterad till den marknadsförda produkten.

Lockscreen-annonser och Sponsored Display

Böcker vars främsta syfte är att främja viktminskning är förbjudna i Lockscreen-annonser och med Sponsored Display (målgrupper).

5.0 Inriktningsguide

Annonser får inte rikta in sig på eller tilltala barn genom meddelanden, bilder eller annan inriktning.

Nyckelorden eller produkterna i dina kampanjer måste vara relevanta för den produkt som marknadsförs. Annonser får inte inriktas på nyckelord eller produkter som kan resultera i en stötande, okänslig eller oönskad shoppingupplevelse

Exempel:

 • Böcker vars innehåll är känsligt eller personligt till sin natur, till exempel om viktminskning, religion och självhjälp, får endast använda nyckelord och produktinriktning direkt relaterat till boken som marknadsförs.

6.0 Riktlinjer för bild och video

Utöver ovanstående krav gäller följande riktlinjer för innehåll avseende bild- och videoinnehållet i dina annonser.

6.1 Bildkvalitet

 • Om bilden innehåller en kantlinje måste denna vara jämnt fördelad.
 • Bilder måste vara högkvalitativa, professionella och visuellt tilltalande.
 • Lockscreen-bilder måste ha ett bredd-/höjdförhållande på mellan 0,6 och 1.
 • Bilden måste vara en tvådimensionell representation av boken som marknadsförs.
 • Det får bara finnas minimal text på bilden.

6.2 Riktlinjer för video

Krav på videomaterial
Se till att din video överensstämmer med följande riktlinjer:

 • Letter- eller pillarbox-format: Videor får inte ha fält på någon sida av videoinnehållet.
 • Vi tillåter inte tomma eller svarta bildrutor i början eller slutet av videon.

Riktlinjer för innehåll
Videor måste vara lämpliga för allmänna målgrupper och innehålla författarens namn eller bild, utgivarens logotyp eller bok som tydligt representerar författaren, förlaget eller boken som marknadsförs. Videor måste följa våra policyer.

Sponsored Brands-videoannonser spelas upp automatiskt utan ljud, men med ljud när kunden klickar på ljuduppspelning. Därför rekommenderar vi videor som lätt kan förstås och som är engagerande även utan ljud.

Videor utan ljudspår accepteras, men:

 • Det måste vara tydligt för kunden att videon inte har något ljud (annonsen kan till exempel innehålla en ansvarsfriskrivning som lyder ”inget ljud” eller visa en video utan några personer som talar).
 • Kunderna måste kunna förstå videon utan ljud.

Bildtexter eller undertexter rekommenderas starkt.

Ljud och all text i videon måste vara på huvudspråket på den plats där den ska visas.

Videoformat och kvalitet
För att säkerställa en bra kundupplevelse får videorna i annonsen inte innehålla något av följande:

 • Suddig, oklar eller oigenkännlig grafik.
 • Annonselement som stör läsbarheten i annonsmallar, t.ex. sponsrad tagg eller knapp för att stänga av ljud. Mer information finns i våra mallar för säker zon för video.
 • Kundrecensioner (inklusive stjärnbetyg), även om dessa recensioner finns på Amazon.
 • Erbjudanden, rabatter eller andra besparingskampanjer.
 • Avledande bilder (till exempel lysande, snurrande, blinkande, pulserande objekt eller text, eller övergångar med hög kontrast).
 • Avledande, gälla, oväntade eller våldsamma och skärande ljud. Exempel på detta är plötsliga volymförändringar, ovanligt höga röster eller oväntade eller kontextuellt irrelevanta ljud.
 • Oläslig text.
 • Dålig ljudkvalitet såsom statiska, sprakande, svaga meddelanden eller lågtonsröster, snabba, ohörbara, oklara eller oigenkännliga ljud.
 • Dålig videokvalitet och låg upplösning.
 • Påstridigt, aggressivt eller hetsande språk som syftar till att framkalla ett klick eller ett köp från kunden.

6.3 Alkohol, tobak och droger

Bokomslag, bilder och videor får inte visa bruk av alkohol, tobak, droger eller drogtillbehör.

Annonser får inte uppmuntra eller försköna bruket av alkohol, tobak och droger.

Platsspecifika krav
 • Egypten och Förenade Arabemiraten:
  • Bilder på alkohol är förbjudna.
  • Bilder på droger och liknande produkter är förbjudna.

6.4 Vapen

Vapen omfattar skjutvapen, svärd, armborst och andra i sig våldsamma föremål.

Annonser får innehålla bilder på militär utrustning och fordon (stridsvagnar, stridsflygplan, helikoptrar osv.).

Vapen (inbegripet realistiska och orealistiska skjutvapen, svärd, pilbågar och pilar osv.) är förbjudna om de:

 • riktas mot kunden
 • hanteras av eller används i sammanhang med minderåriga
 • visas på ett obehagligt sätt (t.ex. täckta av blod)
 • visas på ett våldsamt hotfullt sätt, till exempel i färd med att skada en annan person
 • riktas mot en karaktär.
Bokbild
Platsspecifika krav
 • Egypten, Storbritannien och Förenade Arabemiraten:
  Lockscreen-annonser: Utöver ovanstående begränsningar förbjuder vi även bilder på huggvapen, som knivar och svärd.

6.5 Sexuellt anspelande innehåll

Policyerna i detta avsnitt gäller bilder på både människor och tecknade figurer.

Följande är förbjudet i alla annonser:

 • Annonser som drar otillbörlig uppmärksamhet till kroppsdelar, såsom bröst eller skinkor, på ett sexuellt sätt.
 • Avbildningar av minderåriga i sexuella situationer.
 • Helt synliga intima kroppsdelar, som könsorgan, skinkor och kvinnobröst.
  • Annonser får innehålla delvis avslöjande klädsel (modeller som visar naken hud utan att visa några intima kroppsdelar eller konturer eller simulering av känsliga områden) om de är anständiga och relevanta för den produkt eller tjänst som marknadsförs. En bild på en kvinna i bikini kan till exempel användas för att marknadsföra bikinis, men samma bild kan inte användas för att marknadsföra en bil eftersom en kvinna i bikini inte är relevant för ett fordon.
 • Bilder på suggestiv avklädning, som att dra av axelbandet på en behå eller dra ner trosorna.
 • Modeller i sexiga underkläder, som nätstrumpor, strumpeband eller med tillbehör som piskor och kedjor.
 • Provokativa omfamningar eller omfamningar i provokativa miljöer som i duschen eller på en säng.
 • Sexuellt antydande poser som efterliknar en sexuell position eller anspelar till sexuellt umgänge, påklätt eller naket, till exempel att sära på benen eller framhäva höfterna, i kombination med amorösa eller sexuellt passionerade ansiktsuttryck.
 • Sexuella anspelningar i text, bild eller video.
Platsspecifika krav
 • Egypten: Bilderna måste vara anständiga och får inte innehålla sexuellt provokativt innehåll eller viss nakenhet.
 • Förenade Arabemiraten:
  • Naken hud: Bilderna måste vara anständiga och får inte innehålla sexuellt provocerande innehåll.

Exempel på acceptabla och oacceptabla bokomslag

Exempel på acceptabla och oacceptabla bokomslag
Lockscreen-annonser och Sponsored Display

Eftersom Kindle-läsplattor eller Fire-läsplattor ofta delas med andra och kan användas av alla medlemmar i hushållet, inklusive minderåriga, tillämpar Amazon en högre standard för annonsinnehåll på dessa enheter.

Utöver ovanstående får inte Lockscreen-annonser eller Sponsored Display (målgrupper) visa något av följande:

 • Viss nakenhet (t.ex. manlig modell med bar överkropp) som tar upp en större del av annonsen.
 • Viss nakenhet som innehåller en klart synlig midja, under normal höjd.
 • Visuellt överväldigande bilder eller text (endast Lockscreen-annonser).